Eindelijk nieuwe CAO bioscooppersoneel

  • Datum 17-10-2014
  • Auteur
  • Deel dit artikel

Bijna drie jaar heeft het bioscooppersoneel moeten wachten op een nieuwe CAO. Maar sinds vorige week hebben de tweeduizend werknemers in de branche weer een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst, inclusief een verhoging van de loontabellen met 4% die per direct is ingegaan. Wel is er ‘zwijgplicht-clausule’ opgenomen in de bijlage van de nieuwe overeenkomst.

Vlak voor kerst 2011 strandden de toen lopende CAO-onderhandelingen. Het waren de werkgevers die van de onderhandelingstafel wegliepen. De reden: de politieke discussie rondom het downloadverbod, waarvan FNV-KIEM vond dat die te ver ging (staatssecretaris Teeven bepleitte het monitoren van iedereen die zich op het internet begeeft) en het standpunt van de bond dat bioscopen en filmtheaters zouden moeten meebetalen aan Nederlandse films. Er kwam een kink in de kabel en die ging er niet meer uit. Sterker nog, de partijen kwamen zelfs niet meer samen aan tafel en het loonconflict leek te ontsporen. De bonden organiseerde een handtekeningenactie onder bioscooppersoneel maar slaagde er niet in de gesprekken weer op gang te krijgen.

Maar blijkbaar is er afgelopen jaar toch in stilte onderhandeld en konden op 6 oktober de handtekeningen gezet worden. Vakbonden AVV en FNV-KIEM hebben gekregen wat ze wilden: een nieuwe overkomst voor het personeel dat het al jaren moest doen met oude en verouderde cao’s. De nieuwe CAO heeft een terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 en geldt tot 1 juli 2016.

Het belangrijkste nieuws in de CAO is de loonsverhoging. Terwijl de branche jaar na jaar groeide en de inflatie steeg, bleef het bioscooppersoneel op hetzelfde salaris zitten. Dat wordt nu rechtgetrokken. De loontabellen gaan per direct met 4% omhoog. Op 1 januari 2015 komt er nog eens een verhoging van 1,5% bovenop en het jaar daarop nog eens 1,5%.

De werknemers gaan er dus financieel op vooruit, maar de werkgevers hebben in ruil daarvoor bedongen dat het personeel zich over een aantal zaken niet meer publiekelijk uitlaat. In de bijlage ‘Toekomstvisie‘ — niet in de dertig artikelen tellende CAO zelf dus — is te lezen dat ondertekenaars van de CAO zich zullen ‘onthouden van persuitingen en/of lobby activiteiten over onderwerpen die schadelijk zijn’. De onderwerpen waar niet over gesproken mag worden, worden ook met naam en toenaam genoemd: ‘downloadverbod of handhaving daarvan, de financiering van Nederlandse films en de bijdrage daarin door de bioscopen/filmtheaters alsmede de discussie rond "windows".’ Precies de onderwerpen dus die eind 2011 de besprekingen deden afspringen. De alinea sluit dan ook af met: ‘Partijen zijn er zich van bewust dat een schending van deze afspraak eventuele CAO –onderhandelingen (: overeenkomsten), in de toekomst, in gevaar kunnen brengen.’

Edo Dijksterhuis