Dutch FilmWorks dreigt uit Kijkwijzer te stappen

  • Datum 04-06-2013
  • Auteur
  • Deel dit artikel

De klacht tegen Ushi Must Marry is in beroep ongegrond verklaard

De onvrede over de Kijkwijzer woekert voort. Eerder al maakten regisseurs Dave Schram en Dick Maas ophef over de leeftijdskeuring, nu stookt Dutch FilmWorks het vuur op. In Het Parool van 31 mei dreigde de distributeur uit de Kijkwijzer te stappen. Volgens de DFW-woordvoerder is het vooral de bedoeling een discussie op gang te krijgen.

Dutch FilmWorks is al maanden verwikkeld in een slepende procedure rondom de komedie Ushi Must Marry. Eén bioscoopbezoeker had geklaagd over het gebruik van Engelse woorden die voor haar dochter niet te begrijpen waren. Het was voor het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Middelen (NICAM) reden om er een klachtencommissie op te zetten. Die zag bovendien in de scène waarin Ushi van een gebouw op een vrachtwagen valt de verbeelding van een zelfmoordpoging. De leeftijdsaanduiding ‘6 jaar en ouder’ zou te mild zijn.

Dutch FilmWorks ging in beroep tegen het besluit van de klachtencommissie en kreeg vandaag alsnog gelijk. ‘Dat is het bewijs dat het loont om dit soort besluiten aan te vechten’, stelt Peter de Haan, woordvoerder van Dutch FilmWorks. ‘Toch overwegen we nog steeds om uit de Kijkwijzer te stappen. Wij zijn niet tegen de Kijkwijzer, maar wel tegen de manier waarop die functioneert. Deze hele procedure heeft erg veel tijd en geld gekost.’

Wat Dutch FilmWorks daarbij het meeste stoort, is het gebrek aan dialoog en de in haar ogen rigide manier waarop het NICAM de regels hanteert. De Haan wijst erop dat de klacht eigenlijk helemaal niet ontvankelijk verklaard had moeten worden aangezien gebruik van buitenlandse talen niet binnen het toetsingskader van de Kijkwijzer valt. ‘De procedures moeten anders om klachten in de basis te checken’, vindt hij. ‘Het instellen van een klachtendrempel is ook een idee waar we over zouden willen praten.’

Dat gesprek zal in eerste instantie worden gevoerd met de branchevereniging NVPI en de collega-distributeurs, die zich verenigd hebben in de Nederlandse Vereniging Filmdistributeurs (NVF). De Haan: ‘We willen de discussie in leven houden en concrete maatregelen om het NICAM actueler te maken. Dat kinderen overal te maken krijgen met grof taalgebruik — op de speelplaats en via YouTube bijvoorbeeld — maar dat dat verboden is in de bioscoop, is niet van deze tijd. Wij zouden bovendien ook wel willen weten wie er in die klachtencommissies zitten; wij hebben de indruk dat dat niet de gemiddelde RTL-mediaconsument is.’

Complicerende factor is dat de NVF medefinancier is van het NICAM, dat in 2001 werd opgericht als opvolger van de veel bekritiseerde filmkeuring en werkt als zelfregulerend mechanisme van de branche. ‘Als NVF-lid vallen we automatisch onder het NICAM; het is onduidelijk of we er uit kunnen stappen’, geeft De Haan toe.

De NVF geeft vooralsnog geen commentaar. ‘Wij weten van het voornemen van Dutch FilmWorks, maar zolang het bij een voornemen blijft nemen wij geen standpunt in’, stelt NVF-directeur Michael Lambrechtsen. Om eraan toe te voegen: ‘Uiteraard zullen we, als het zover komt, wel proberen Dutch FilmWorks erbij te houden.’

Edo Dijksterhuis