Downloadverbod splijt filmwereld

  • Datum 29-11-2011
  • Auteur
  • Deel dit artikel

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie

Morgen stemt de Tweede Kamer over het voorstel van Fred Teeven om het downloaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal uit illegale bron strafbaar te stellen. Belangenverenigingen van filmproducenten en -distributeurs staan achter het plan. Maar de verenigde acteurs, scenaristen en regisseurs zijn tegen.

Directeur Bart Combé van de Consumentenbond, voorzitter Agnes Jongerius van de FNV en Goede tijden, slechte tijden-acteur Bartho Braat overhandigden vandaag een oproep aan de Tweede Kamer om morgen tegen het downloadverbod te stemmen. Zij deden dat mede namens belangenorganisaties en vakbonden van professionele makers, waaronder de ACT (Belangenvereniging van acteurs), de Dutch Directors Guild en het Netwerk Scenarioschrijvers.

De ondertekenaars van de oproep willen consumenten het recht op downloaden laten ‘kopen’ door de huidige heffingen op blanco dragers te vervangen door nieuwe heffingen op apparatuur die muziek en films kan opnemen en afspelen. De dertig miljoen die dat volgens berekeningen oplevert, kan dan verdeeld worden onder auteurs, uitvoerenden en producenten. Combée stelt in een begeleidende verklaring dat de rechten van artiesten beschermd moeten worden, maar dat een downloadverbod niet de oplossing is. "Het is tijd fundamenteel anders te gaan denken en te streven naar een auteursrecht dat niet uitgaat van verbieden en beperken, maar van licenties en vergoedingen."

De creatieve tak van de filmindustrie stelt zich met deze oproep lijnrecht op tegenover de commerciële tak. De Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs en de Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten zijn net als auteursrechtenvereniging Buma/Stemra voorstander van het voorstel van Teeven. Eerder schaarde zelfs de Motion Picture Association of America (MPAA) zich achter de staatssecretaris. In een ingezonden brief in het NRC Handelsblad van afgelopen zaterdag stelde directeur Michael Lambrechtsen van de NVF dat de filmindustrie zich moet beschermen tegen ‘massale diefstal’. "Alleen een downloadverbod kan een eind maken aan de perverse cultuur van ‘alles is gratis’ op internet. Anders zijn er straks geen films meer om te downloaden."

De kans dat het downloadverbod van Teeven morgen wordt aangenomen, lijkt niet groot. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil kleine gebruikers niet in de problemen brengen. Bovendien vindt een aantal partijen de plannen een te grote aantasting van de privacy.

Erik Schumacher