Curator positief over mogelijke doorstart filmlab Cineco

  • Datum 02-11-2012
  • Auteur
  • Deel dit artikel

De curator van het op 23 oktober failliet verklaarde Cineco is positief gestemd over een mogelijke doorstart van het filmlaboratorium. Er is veel interesse voor het bedrijf dat gold als specialist op het gebied van filmrestauratie, filmconservering en digitalisering. De verwachting is dat er binnen twee à drie weken zekerheid is over een gehele of gedeeltelijke redding van Cineco.

Curator Terry Steffens van het Amsterdamse Fort Advocaten heeft vier partijen op bezoek gehad die interesse hebben in overname van Cineco. Het gaat om zowel Nederlandse als buitenlandse bedrijven. ‘Maar er zijn meer geïnteresseerden die informatie opvragen’, vertelt hij. ‘Op basis van de getoonde interesse ben ik positief gestemd over een doorstart van Cineco, in z’n totaliteit of in beperkte vorm.’
Het faillissement van Cineco is het gevolg van het gestaag wegsijpelen van werk naar het buitenland, en dan vooral naar België. Bij onze zuiderburen bestaat een belastingconstructie die het mogelijk maakt fiscaal voordelig te investeren in film. Veel internationale co-producties maken daarvan gebruik, maar zijn daarmee ook verplicht geld uit te geven in België. Daar komt nog bij dat door overheidsbezuinigingen het omvangrijke digitaliseringsproject Beelden voor de Toekomst voortijdig is stilgelegd. Al met al had Cineco te maken met een terugval in inkomsten van veertig procent.
De kansen op een doorstart hangen grotendeels af van de eisen van crediteuren, Belastingdienst en banken. Momenteel wordt een taxatierapport opgemaakt, dat leidend zal zijn voor het bedrag dat overnamekandidaten minimaal zullen moeten bieden. Steffens: ‘Het zal gaan om een aanzienlijk bedrag, want er is veel kostbare apparatuur in het spel.’
Omdat veel van die apparatuur geïnstalleerd is in het Cineco-pand in Duivendrecht en zaken als chemicaliënbaden zich moeilijk laten verplaatsen, zal een doorstart hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden op de huidige locatie. Dat gebouw is eigendom van Cinecentrum BV, dat met Cineco failliet is verklaard. ‘Maar de hypotheekverstrekker van Cinecentrum heeft al aangegeven dat er een mogelijkheid bestaat van huren’, volgens Steffens. ‘Dat biedt dus ook perspectief.’

Edo Dijksterhuis