Cultuurbeleid? Gotspe!

  • Datum 09-12-2010
  • Auteur
  • Deel dit artikel

Halbe Zijlstra

Van staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur mogen culturele instellingen geen zakelijke verplichtingen aangaan die verder gaan dan 2013. Directeur Sandra den Hamer van Eye (Filmmuseum) noemt het een gotspe.

Regeren is vooruitzien, maar niet als het aan de staatssecretaris Halbe Zijlstra van Cultuur ligt. Omdat hij in 2014 een nieuw subsidiestelsel wil invoeren, mogen culturele instellingen niet verder vooruitkijken dan 2013. Tot dat jaar mogen zij zakelijke verplichtingen aangaan, maar voor de periode erna niet.

Directeur Sandra den Hamer van Eye (Filmmuseum) noemt het een gotspe. "Zo kun je geen kunstbeleid voeren. Je moet meerjarige afspraken kunnen maken. Als wij doen wat de staatssecretaris wil, kunnen we tot 2013 onze nieuwe huisvesting huren. Daarna moeten we maar afwachten wat er gebeurt. Het maakt ons voor het bedrijfsleven tot een onbetrouwbare partner."

Den Hamer begrijpt sowieso niet waar Zijlstra op uit is. "Ik zie allerlei tegenstrijdigheden. Kunst moet van hem van internationale kwaliteit zijn, maar ook een nationaal en regionaal belang hebben. Het is wispelturig beleid en dat is het allergevaarlijkste beleid."

Ook directeur Willemien van Aalst van het Nederlands Filmfestival noemt het verbod om verplichtingen aan te gaan die verder gaan dan 2013 een onwerkbare maatregel. "Zo kun je geen personeelsbeleid voeren. Ook is het afsluiten van een nieuw huurcontract — het onze loopt af — lastig." Naast deze concrete maatregel stoort zij zich aan het beeld dat wordt opgeroepen. "De suggestie heerst dat culturele instellingen subsidieslurpers zijn. De rijkssubsidie op onze begroting is 21%. Men roept maar wat."

Hoe de filmsector zich voorbereidt op de oorlog? Volgens Van Aalst is "de stille diplomatie" in volle gang. "Het allebelangrijkste is dat we ons niet tegen elkaar laten uitspelen. We moeten niet alleen voor ons eigen hachje gaan, maar voor de hele sector." Sandra den Hamer legt zich ook niet neer bij het hakwerk. "Natuurlijk zitten we niet stil. De strijd is nog lang niet gestreden. De staatssecretaris zal hoe dan ook in overleg moeten met de culturele sector."

Jos van der Burg