Brief Zijlstra: Cinekid, Binger, HAFF en NIAf buitenboord

  • Datum 10-06-2011
  • Auteur
  • Deel dit artikel

Cinekid, Binger, HAFF en NIAf vallen buiten de basisinfrastructuur van de rijkssubsidie, zo blijkt uit de brief aan de Tweede Kamer die staatssecretaris voor Cultuur Halbe Zijlstra vandaag presenteerde. IFFR, IDFA en het Nederlands Film Festival blijven binnenboord. Verder moet het Filmfonds flink bezuinigen en zal de distributietak van EYE moeten verdwijnen.

In zijn brief aan de Tweede Kamer schrijft Halbe Zijlstra dat het budget van het Filmfonds vanaf 1 januari 2013 wordt beperkt tot 28.850.000 euro (2011 was dat nog 35 miljoen euro). De bezuinigingen worden niet gefaseerd ingevoerd. Het Filmfestival Rotterdam en documentairefestival IDFA blijven in de basisinfrastructuur. Ook is er ruimte voor ‘een festival dat zich richt op de presentatie van actueel of vernieuwend aanbod op het terrein van de Nederlandse film’. Daar wordt het Nederlands Film Festival mee bedoeld, dat eerst nog buiten de boot dreigde te vallen. Cinekid en het Holland Animation Film Festival (HAFF) vallen er vanaf 2013 wel buiten. Zij moeten aankloppen bij het Filmfonds, dat blijft beschikken over een budget om een aantal festivals met een landelijk belang te ondersteunen.

Ook Binger Filmlab en het Nederlands Instituut voor Animatiefilm (NIAf) zullen niet meer tot de basisinfrastructuur gaan behoren. In de brief van Zijlstra staat: ‘Talentontwikkeling, scholing en praktijkverdieping na het kunstvakonderwijs is een taak van de sector zelf. Daarom is er geen plaats meer in de basisinfrastructuur voor de twee postacademische instellingen op het gebied van film.’

EYE Film Instituut Nederland, dat voorjaar 2012 naar een nieuw museumgebouw verhuist, wordt relatief gespaard. In de brief staat: ‘Vanwege de druk op het budget moet EYE zijn activiteiten concentreren op de kerntaak: het beheren en ontsluiten van de collectie. Een instelling met ondersteunende functies moet niet als distributeur optreden. Dit is een rol voor de markt. Daarom zal het rijk de distributietaak niet meer financieren.’

In een reactie op de bezuinigingen zegt Sandra den Hamer, directeur van EYE: "Deze bezuinigingen kosten meer dan ze opleveren en maken meer kapot dan ons lief is. Het is belangrijk voor de filmwereld om alternatieve financieringsbronnen te ontwikkelen, bijvoorbeeld taxshelters, geefwet, sponsoring et cetera. EYE zal een aantal taken voorlopig moeten opschorten, zoals wetenschappelijk onderzoek, landelijke spreiding van onze eigentijdse collectie en grote restauratieprojecten."

Cinekid reageert: ‘De functie van Cinekid verdwijnt door het wegvallen van de structurele subsidie waarschijnlijk definitief omdat continuïteit van de bedrijfsvoering en daarmee tevens Europese subsidies in het gedrang komt. Met als eindresultaat het wegvallen van een platform voor kinderfilm, kindertelevisie en nieuwe mediaproducties, een springplank voor talent en het verdwijnen van 25 jaar kennis en ervaring.’

De afdrachten van de overheid aan Mediadesk en Eurimages blijven wel bestaan, als ‘verplichting’.
Het Nederlands Instituut voor Mediakunst (NIMk), dat video-, film- en mediakunst verzamelt en vertoont, V_2 en WORM krijgen geen subsidie meer.

Ook de Rijksakademie voor Beeldende Kunsten, waar ook ruimte wordt geboden aan filmmakers en videokunstenaars, krijgt geen subsidie meer. In een reactie zegt de postacademische instelling: ‘In het besluit van de staatssecretaris is geen ruimte meer voor excellentie en voorzien wij dat Nederlandse en buitenlandse musea, galerieën en verzamelingen over een aantal jaren niet meer bevolkt worden door Nederlands toptalent.’

Cultuurwoordvoerder van D66 Boris van der Ham schreef op Twitter in een eerste reactie: ‘Halbe Zijlstra zet in zijn bezuinigingswoede de motorzaag in de hoogste versnelling.’
"De sector staat met de knip richting de overheid en met de rug naar creativiteit", aldus premier Rutte na afloop van de ministerraad.

De Raad voor Cultuur betreurt de snelle invoering van de bezuinigingen. ‘[Deze] raken de cultuursector ongekend hard. De Raad maakt zich daar grote zorgen over. De Raad constateert dat de staatssecretaris veel punten uit het raadsadvies heeft overgenomen. Maar er zijn ook een aantal belangrijke verschillen. De Raad betreurt dat de Cultuurkaart wegvalt, dat prestigieuze instellingen worden ontzien ten koste van middelgrote en kleine instellingen en dat een fasering in de bezuinigingen ontbreekt. Zonder deze fasering zullen veel instellingen op korte termijn verdwijnen en daarmee wordt de bodem onder het culturele leven weggeslagen. De frictiekosten, die gepaard gaan met gedwongen ontslagen en het niet nakomen van aangegane verplichtingen, zijn bovendien nog een extra belasting voor het cultuurbudget.’

Op 27 juni vindt het Tweede-Kamerdebat over de cultuurbegroting plaats.

Mariska Graveland