Breder aanbod kan marktaandeel Nederlandse films vergroten

  • Datum 01-10-2013
  • Auteur
  • Deel dit artikel

Nederlandse films kunnen meer publiek naar de bioscopen halen en zo het marktaandeel vergroten met jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers, door onder meer te zorgen voor een breder aanbod van genres en type films — voor een groot publiek, crossover en arthouse — en door meer films te produceren dan nu het geval is. Daarmee zou de Nederlandse filmindustrie beter inspelen op de wensen van verschillende publieksgroepen.

Die opvallende conclusie staat in het onderzoek Het Publiek en de Nederlandse Speelfilm, een verkenning van de nationale markt dat de Stichting Filmonderzoek en Paul Verstraeten/Filmtest deden in opdracht van EYE Film Instituut Nederland, de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) en de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF). De resultaten van het onderzoek zijn dinsdagmiddag 1 oktober in Utrecht gepresenteerd op het Nederlands Film Festival.

Ook de frequentie van bioscoop- en filmtheaterbezoek aan Nederlandse films kan worden verhoogd, onder meer door een betere spreiding door het jaar van de uitbreng van nieuwe Nederlandse films. Zo krijgt het publiek de mogelijkheid het hele jaar door uit een breed scala van Nederlandse films te kiezen.

Voor het onderzoek werd uit een groep van 8.000 respondenten van 16 jaar en ouder een selectie gemaakt van 4.000 mensen die vragen beantwoordden over hun voorkeuren en behoeften ten opzichte van Nederlandse speelfilms.

De aanbevelingen van het publieksonderzoek sluiten aan bij het recent gepresenteerde onderzoek Economic contribution of the Dutch film and audio-visual industry van onderzoeksinstituut Oxford Economics. Dat maakte duidelijk dat door bezuinigingen en het ontbreken van een actief stimuleringsbeleid in de vorm van fiscale maatregelen, de werkgelegenheid in de Nederlandse filmsector in de periode 1998-2011 met 16,7 procent afnam, terwijl andere Europese landen in diezelfde periode juist een werkgelegenheidsgroei van 11,5 procent laten zien.