Autobiografie Woody Allen toch gepubliceerd

Bullets over Broadway

Woody Allens autobiografie Apropos of Nothing is toch in Amerika gepubliceerd. Het boek dreigde niet te worden uitgegeven nadat Hachette Book Group afzag van publicatie, maar uitgeverij Arcade sprong in het gat. De Nederlandse vertaling verschijnt 7 april bij uitgeverij Prometheus.

De uitgeverswereld is soms ondoorgrondelijk, maar de beslissing van Hachette Book Group een paar weken geleden om Allens autobiografie Apropos of Nothing niet uit te geven was bizar. Natuurlijk: uitgeverijen bepalen zelf met welke auteurs zij in zee gaan. Het stond Hachette dan ook vrij om al dan niet Woody Allens terugblik op zijn leven en werk te publiceren. Maar het is raar als een uitgeverij op het laatste nippertje besluit om een boek toch maar niet uit te geven en contractbreuk met de schrijver pleegt.

Toch gebeurde dat bij Hachette nadat medewerkers dreigden op te stappen als de uitgeverij Apropos of Nothing zou uitgeven. Zij eisten dat ‘hun’ uitgeverij de deal met Allen zou opzeggen. De reden? Het kon niet zo zijn dat dezelfde uitgeverij die Ronan Farrows Catch and Kill had gepubliceerd, over het seksuele misbruik van Harvey Weinstein, ook een boek van de man zou uitgeven die door zijn adoptiedochter Dylan Farrow van seksueel misbruik wordt beschuldigd. Haar broer Ronan Farrow gelooft de beschuldiging van zijn zus en wil net als zij al jarenlang niets met zijn vader te maken hebben. Zijn dreigement om weg te gaan bij Hachette als deze Allens autobiografie zou publiceren, gaf de doorslag om het boek niet uit te geven.

Dat Hachette bakzeil haalde is opmerkelijk, omdat de beschuldiging van seksueel misbruik tegen Allen nooit is bewezen. Het dreigement van Ronan Farrow was een even emotionele als domme actie, omdat niet publiceren de suggestie wekt dat hij en zijn zus, gesteund door hun moeder Mia Farrow, Allens weerwoord vrezen. Waarom er bang voor zijn als zij overtuigd zijn van het seksuele misbruik?

Omdat andere uitgeverijen niet in de rij stonden om publicatie van het boek over te nemen, dreigden Allens memoires ongepubliceerd te blijven. Zijn weerwoord tegen de beschuldigingen zou daardoor in het duister blijven. Onvoorstelbaar in een land dat de vrije meningsvorming van burgers serieus zegt te nemen. Om het met grote woorden te zeggen: in een rechtsstaat heeft elke aangeklaagde het recht op verdediging. Dat geldt ook voor Woody Allen. Dat op de valreep de Amerikaanse uitgeverij Arcade de publicatie van Allens memoires van Hachette heeft overgenomen, stemt dan ook gelukkig. Ongeacht wie er gelijk heeft in deze troebele misbruikkwestie, die de familie Farrow diep verdeelt omdat adoptiezoon Moses zijn adoptievader gelooft. Dat op 7 april bij Prometheus de Nederlandse vertaling van Apropos of Nothing verschijnt is ook goed nieuws. Tegen die tijd zal op filmkrant.nl een recensie van het boek zijn te lezen.