Beschaafde barricades

  • Datum 05-01-2011
  • Auteur
  • Deel dit artikel

Marc van Warmerdam

Marc van Warmerdam is sinds 1 januari de nieuwe voorzitter van de Vereniging van Speelfilmproducenten. Laatst triomfeerde hij als coördinator van de Schreeuw om Cultuur door staatsecretaris Weekers de btw-verhoging op kaartjes te laten uitstellen. "Barricades zijn niet uitgesloten maar die blijven wel beschaafd."

Marc van Warmerdam: "Ik ben nooit zo heel uitgesproken over van alles, ik moet als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Speelfilmproducenten (NVS) de belangen dienen van uiteenlopende mensen, dus ik heb de redelijkheid hoog in het vaandel.
Mijn eerste doel is een grotere vereniging waar meer producenten lid van zijn, of ze nu documentaires, speelfilms, commerciële of artistieke films maken. Verder moeten er betere afspraken worden gemaakt met acteurs en schrijvers. En het bestuur moet meer naar de achtergrond. Omdat het bestuur nu bestaat uit mensen die zelf producent zijn, hebben ze te weinig afstand tot de materie, ze zouden eerder het beleid op grote lijnen moeten uitzetten."

"Producenten worden nu geen lid vanwege financiële redenen, of denken: ‘wat heb ik eraan?’ Wat je eraan hebt is dat de NVS zich buigt over grotere kwesties als subsidies en tax shelters, en dat cast en crew beter betaald worden, wat bijdraagt aan de onderlinge verhoudingen. Nu is het wat betalingen betreft het Wilde Westen, naar gelang het budget wordt er hard of zacht over onderhandeld, terwijl het toch eerzame beroepen zijn die ook weer wat opleveren als je ze goed honoreert."

4 januari jl. hield Van Warmerdam een kort toespraakje na de bekendmaking van de bioscoopjaarcijfers, die met 28 miljoen bezoekers uitstekend genoemd kunnen worden. "Het bewijst dat het effect van subsidie veel meer is dan dat je erin stopt. Er is een breekbare samenhang tussen gesubsidieerd en niet-gesubsidieerd. De samenwerking tussen commercieel en artistiek vind ik heel belangrijk, want men moet in elkaar geïnteresseerd blijven. Toen ik bij het Filmfonds adviseur lange speelfilm was, moest ik ook aan mijn eigen smaak voorbij gaan en naar de breedte kijken."

"Het gevaar van de op stapel staande bezuinigen is dat ze nu nog abstract zijn, er worden nog geen namen genoemd, pas over twee of drie jaar zal men het direct gaan voelen. We moeten op onze qui vive zijn en de komende tijd heel goed gebruiken, bijvoorbeeld om een antwoord te formuleren op de vrije theaterproducenten die naar de rechter gaan stappen om de btw-verhoging te stoppen, met het argument dat die niet voor film geldt. Zal je zien dat de btw op filmkaartjes vervolgens ook wordt verhoogd. We moeten tegen de plannen strijden juist met alle betrokkenen samen, dat geeft kracht. Barricades zijn niet uitgesloten maar die blijven wel beschaafd. Een uiterst middel als de staking van alle culturele instellingen is voor mij bespreekbaar, om te laten zien dat de economische kracht van cultuur wordt onderschat."
Tijd voor produceren heeft Van Warmerdam ook nog: op de Cinemart tijdens het Filmfestival Rotterdam presenteert Graniet Film het script van de nieuwste film van Alex van Warmerdam, camiel borgman.

Mariska Graveland