Berlinale weigert extreemrechts op opening

Small Things Like These

Na een heftige discussie in de pers en op sociale media en in de organisatie van de Berlinale heeft het festival besloten de uitnodigingen van vijf politici van de extreemrechtse AfD in te trekken. Dat stelt het festival in een verklaring.

‘De discussie heeft opnieuw duidelijk gemaakt hoezeer een open, vrije, tolerante samenleving en je uitspreken tegen rechtsextremisme deel is van het dna van de Berlinale’, stelt de organisatie in het statement. ‘Al decennialang staat het festival voor democratische waarden en verzetten we ons tegen elke vorm van rechtsextremisme. Dat geldt voor onze selectie van films en voor de Berlinale als cultureel instituut. Het festival heeft er herhaaldelijk op gewezen dat we ons zorgen maken over toenemend antisemitisme, moslimhaat, haatspraak en ander antidemocratisch en discriminerend gedachtengoed.’

De Berlinale opent op 15 februari met Small Things Like This van regisseur Tim Mielants, die draait om het Ierse schandaal rond de Wasserijen van Magdalena, een instituut van de roomskatholieke kerk dat bestond van de jaren 1820 tot 1996, waar ‘gevallen vrouwen’ onder erbarmelijke omstandigheden werden ‘hervormd’.

Voor de openingsceremonie waren in eerste instantie vijf politici van AfD genodigd, maar die uitnodigingen zijn nu ingetrokken. De beslissing volgt op onthullingen in de afgelopen weken over uitgesproken antidemocratische opvattingen van AfD-politici. ‘In het licht daarvan is het voor ons – zowel de Berlinale als het team van mensen dat het festival organiseert – belangrijk dat we ons ondubbelzinnig uitspreken voor een open democratie’, vervolgt de verklaring. ‘AfD-politici zijn dus niet welkom op de Berlinale. De AfD en veel van haar aanhangers hangen ideeën aan die ernstig ingaan tegen de fundamentele waarden van de democratie. Eisen dat de samenleving volstrekt homogeen wordt, immigratierestricties en massadeportaties, homofobe, queer-vijandelijke en racistische uitlatingen, maar ook het ernstig herschrijven van de geschiedenis, je vindt het allemaal bij de AfD. In een tijd waarin rechtsextremisten in parlementen zitting nemen, wil de Berlinale een heldere positie innemen door AfD-politici te weigeren. De discussie hoe met AfD-politici om te gaan raakt veel andere organisaties en festivals. Dat debat moet door de hele samenleving gevoerd worden, door alle democratische partijen.’