Audiovisuele sector komt met generiek corona-protocol

Er is een generiek protocol in de maak voor de complete audiovisuele sector. Hiermee moet voldaan worden aan de randvoorwaarden voor het geval Nederland na 19 mei weer voorzichtig van het slot mag. De opstellers willen het voorstel in de week voor die datum aan de regering voorleggen.

“Verschillende beroepsgroepen hebben al voor zichzelf handvatten geformuleerd”, zegt Jaap Visser, adjunct-directeur van de Nederlandse Content Producenten (NCP), de brancheorganisatie die samen de Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie (NAPA) hierin het voortouw neemt. “En ook per genre zal er een ‘subprotocol’ kunnen komen. Er komt bijvoorbeeld een dramaprotocol, dat geldt voor werkzaamheden op de set. Maar het kabinet heeft gevraagd om een protocol voor de hele sector. Het is een voorwaarde om weer open te kunnen gaan.”

In landen als Denemarken en het Verenigd Koninkrijk heeft de sector al een dergelijk protocol. “Het gaat om algemene maatregelen”, verduidelijkt Visser. “Zaken als looplijnen bij de catering en hygiëne. Heel concrete dingen zoals klapdeuren in plaats van deuren met knoppen.”

Het protocol wordt in opdracht van NCP en NAPA uitgewerkt door een zeskoppige werkgroep onder leiding van voormalig Filmfonds-directeur Doreen Boonekamp. “Het streven is om het rond 13 mei in te leveren”, aldus Visser.