Amsterdam wil gastheer filmtop zijn

  • Datum 08-02-2013
  • Auteur
  • Deel dit artikel

Mogelijke locatie voor de filmtop in maart: filmmuseum EYE

Een definitieve datum is nog niet vastgesteld maar de suggestie voor een locatie is er al. Amsterdam wil de gastheer zijn voor de nationale filmtop die gepland staat voor volgende maand. De lokale D66-fractie heeft zich hiervoor sterk gemaakt. Cultuurwethouder Carolien Gehrels heeft het voorstel overgenomen en bij OCW-minister Jet Bussemaker neergelegd.

‘Filmmuseum EYE is bijna een jaar open. Het zou fantastisch zijn om de filmtop daar te houden’, vindt D66-gemeenteraadslid Sebastiaan Capel. ‘In Stadsdeel Noord is de AV-industrie bovendien een belangrijke sector, die nog steeds groeit. Deze locatie ligt dus voor de hand.’

Dat het de Democraten waren die het voortouw hebben genomen, is niet verwonderlijk. D66-fractieleden Kees Verhoeven en Vera Bergkamp dienden eind november de motie Koolmees in, die pleitte voor een onderzoek naar de mogelijkheden van fiscaal voordelige constructies voor de filmindustrie. Nadat die motie werd afgeserveerd, drongen de partij aan op een nationale filmtop. Bij het voorbereidende rondetafelgesprek op 31 januari was Bergkamp weer van de partij, nu als een van de vier Tweede Kamerleden die vertegenwoordigers van de sector aanhoorden.

‘Ook op gemeentelijk niveau hebben we ons altijd hard gemaakt voor de sector’, stelt Capel. ‘Al in 2009 diende het toenmalige raadslid Petra Hoogerwerf een notitie in om Amsterdam als filmstad te verbeteren. Een aantal van de voorstellen is nu gerealiseerd. Zo is er nu een film commissioner en is sinds kort het filmprotocol van kracht waardoor het veel makkelijker is om in de stad films te draaien.’

Capel heeft nog niet gehoord of ook andere steden de filmtop zouden willen organiseren. Als stad met AV-ambities zou Rotterdam in aanmerking komen en Den Haag als landelijk bestuurlijk centrum. Naar verwachting zal Minister Bussemaker volgende week beslissen waar en op welke datum de bijeenkomst zal plaatsvinden.

Edo Dijksterhuis