Vrouwelijk aan­deel in bioscoop­bezoek steeds groter

Penoza,: The Final Chapter, de best bezochte Nederlandse film van 2019

De Bioscoopmonitor 2019 vertelt in grote lijnen hetzelfde verhaal als vorig jaar: hoog bereik onder jongeren, filmtheaterbezoekers zijn ouder dan bioscoopgangers en bewoners van grote steden gaan meer naar de film dan plattelanders. Eén observatie springt er echter uit: bioscoopbezoek feminiseert. Terwijl het bereik onder mannen al jaren stabiel is, ligt het onder vrouwen hoger en groeit het ook nog.

De Bioscoopmonitor wordt jaarlijks uitgevoerd door Filmonderzoek Nederland in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters en Filmdistribiteurs Nederland. Dit jaar was het heuglijke nieuws vooral dat 2019 een uitstekend jaar was voor de branche. Met 38 miljoen verkochte kaartjes, een stijging van 6,4% ten opzichte van het jaar daarvoor, werd zelfs het beste resultaat sinds 1964 geboekt. De groei in recette was nog beter, +11,3%, omdat de gemiddelde ticketprijs met €0,39 steeg naar €9,14. Ook de Nederlandse film profiteerde hiervan: er werden 4,5 miljoen kaartjes verkocht voor product van eigen bodem en dat is het hoogste aantal sinds 2015.

De staatjes van het rapport laten verder vooral een markt zien met weinig fluctuaties. De groei in de branche is mooi verdeeld over bioscopen en filmtheaters, waarbij de laatste een marktaandeel hebben van 8,5%. De gemiddelde leeftijd van theaterbezoekers ligt overigens op 55 jaar, terwijl de bioscoopbezoeker gemiddeld 37 jaar is. Die gemiddelden gaan wel naar beneden omdat het aandeel 6 tot 11-jarigen stijgt en steeds meer gezinnen naar de film gaan: 55% van alle bezoekers doet dat met pa, ma en de rest.

De enige echt opvallende bevinding is te vinden op pagina 12 tot en met 14. Gemeten over de afgelopen vijf jaar is het bereik onder mannen vrijwel constant, tussen 53 en 57%. Maar onder vrouwen is het bereik in dezelfde periode met tien procent gestegen tot 69%. Ook de bezoekfrequentie onder vrouwen hoger: gemiddeld drie keer versus 2,2 voor mannen. Verklaringen voor deze cijfers geeft het rapport niet. Wel de voorspelling dat deze trend zich waarschijnlijk zal voortzetten.