MARCH COMES IN LIKE A LION

December 1993 #140

Produktie
Takashi Nishimura
Regie
Hitoshi Yazaki
Scenario
Hiroshi Miyazaki
Sachio Ono
Hitoshi Yazaki
Camera
Isao Ishii
Montage
Ryuichi Takano
Yoshitaro Ogasawara
Muziek
de Bolivian Rockers
Met
Yoshiko Yura
Cho Bang-ho
Kiyomi Ito

Kleur, 118 minuten

Distributie
NFM/IAF
Te zien
vanaf 2 december

Lees verder