Artikelen aanbieden aan de Filmkrant

Altijd nieuwe auteurs gezocht

 

Je leest de Filmkrant, vindt het een mooi blad, hebt iets te melden over cinema en zou graag zelf over film schrijven. Dan is deze uitnodiging voor nieuwe schrijvers aan jou gericht.

De Filmkrant kan altijd beter en mooier, door de stemmen van nieuwe mensen. En omdat de Filmkrant, net als de hele Nederlandse filmjournalistiek, allesbehalve divers is, kijken we speciaal uit naar aankomende schrijvers die in onze beroepsgroep nog altijd een drempel ervaren, onder wie vrouwen, mensen van kleur, migranten, non-binaire mensen, lgbtqia+’ers, neurodiverse mensen en mensen met een beperking.

Kennis en interesses
We maken graag gebruik van je kennis en interesses. Over film (genres, landen, stromingen, trends, tijdperken, technieken), maar ook daarbuiten. Denk aan historische kennis, waardoor je kunt zien dat een verhaal een loopje met de geschiedenis neemt; maatschappelijke kennis, waardoor je clichés en stereotyperingen herkent die anderen over het hoofd zien; of talenkennis, waardoor je andere filmbronnen kunt raadplegen (of ziet dat er van de ondertiteling niks klopt). Daar worden stukken beter van. Naast bijvoorbeeld je werkervaring, hobby’s en favoriete filmgenres, kunnen ook je identiteit en afkomst bij die kennisbronnen horen.

Ook wie zichzelf tot geen van bovenstaande groepen rekent, is welkom om met voorstellen voor artikelen te komen. Ook dan zijn we benieuwd naar specifieke interesses en kennisgebieden, over de cinema en de rest van de wereld – want die twee staan niet los van elkaar. Overigens blijft de kwaliteit van schrijven en analyseren een wezenlijk criterium, maar we willen graag benadrukken dat iedereen welkom is.

Wat te doen
Stap één: lees de Filmkrant van voor naar achteren (of andersom), plus de artikelen die specifiek voor onze website worden geschreven, volg het blad op Facebook en Twitter (als je daarop zit) en meld je aan voor de nieuwsbrief (onderaan deze pagina). Zo krijg je een idee over het soort artikelen dat we schrijven, de verschillende rubrieken die er momenteel zijn en de toon van het blad – allemaal dingen die overigens voortdurend ter discussie staan.

Stap twee: stuur een mail met links naar eventuele eerdere publicaties elders (liefst over film natuurlijk, maar andere publicaties mogen ook) en andere informatie die volgens jou relevant is (een CV hoeft niet, mag wel). Ook als je verbeteringen weet voor de inhoud of woordkeuze van deze pagina horen we dat graag. Stuur liever niet meteen een afgerond artikel op, maar als je het toch al geschreven hebt, mag dat natuurlijk.

Houd er rekening mee dat de papieren Filmkrant grotendeels de releaselijst volgt, omdat het blad wordt verspreid via de filmtheaters; online zijn we iets flexibeler. Onderwerpen waar we onlangs al uitgebreid aandacht aan hebben besteed, zijn even minder populair. Maar als je aan een uitgekauwd onderwerp een originele draai kunt geven zijn we altijd benieuwd.

Als het even kan, ontmoeten we je graag persoonlijk. Om te praten over jouw en onze ideeën en idealen en te brainstormen over nieuwe artikelen. Mocht je overigens niet binnen redelijke termijn (zeg, twee weken) een reactie krijgen, schroom dan niet nogmaals (en nogmaals) te mailen (of te bellen).