Het Instituut – 17 november 2016

  • Datum 17-11-2016
  • Auteur
  • Deel dit artikel

VAN: noa-fenenga@filminstituut.org 7/7/2008
AAN: marnix-debeaufort@filminstituut.org
ONDERWERP: Memo Herinrichting

Marnix,
Zie onder, ter info. Mocht je opmerkingen hebben, graag vanavond voor 20.00, dan wil ik het de deur uit doen. Ik hoorde in de wandelgangen dat je vindt dat ik de poten onder je stoel wegzaag. Jij weet hoe het allemaal is gegaan en ik heb geen behoefte om mezelf te verdedigen. Ik wil wel even kwijt dat ik me moreel verplicht voelde op het verzoek van de Minister in te gaan om mij de artistiek leiding te geven. Heb je de ruwe montage ven Zumbi nu gezien? Geloof me nou, je zult onder de indruk zijn.
Groet Noa.

{CONCEPT} MEMO AAN: alle medewerkers van het Filminstituut
INZAKE: Herinrichting Filminstituut
VAN: Noa Fenenga
Deze memo dient een einde te maken aan alle geruchten en onzekerheden aangaande de toekomst van ons Instituut.
Per 1 oktober 2008 zal het Filminstituut een nieuwe organisatiestructuur krijgen. Artisticiteit, transparantie en globalisering staan daarbij voorop.
* Aan het hoofd komen twee Councils te staan: de Artistic Council en de Financial Council.
* Ik zal de leiding nemen binnen de Artistic Council. Marnix zal de leiding nemen binnen de Financial Council. De Artistic Council zal bestaan uit de volgende leden die ik onlangs heb geselecteerd: Mohammed Hassan, Sharley Janucik, Jane Walford. Marnix is momenteel bezig de Financial Council samen te stellen. Hij nodigt leden van het KC uit intern te solliciteren.
* Op de Artistic Council rust de exclusieve beslissingsbevoegdheid betreffende alle filmprojecten. Dit houdt onder meer in dat de Artistic Council beslist een film wel/niet te financieren. De Financial Council zal bevoegd zijn alle zakelijke beslissingen te nemen over de interne organisatie en het aantrekken van extra financiering. Over en weer kunnen de Councils kanttekeningen plaatsen bij elkaars beslissingen, in dat geval zal de Minister om bindend advies worden gevraagd.
* Het KC zal een verandering van taken ondergaan þ de leden daarvan zullen overwegend ondersteunende functies vervullen. Alleen die leden die onderstaande traject hebben doorlopen kunnen eventueel doorgroeien tot filmadviseurs van de Artistic Council.
* Het Filminstituut zal 3 maanden sluiten i.v.m. de aanbouw van de nieuwe filmstudio. In die tijd zullen alle medewerkers van het Filminstituut op kosten van OC&W (NB: dit gaat niet ten laste van ons filmbudget) een korte film schrijven en regisseren. Tevens zal de cursus ‘How to Recognize Talent When it’s Right Under Your Nose’ gevolgd worden in NY. Deze cursus is verplicht voor alle leden van het KC die voorheen leidinggevende posities bij de omroepen, festivals en fondsen bekleedden. Voor alle overige medewerkers wordt het ten zeerste aangeraden.

——————————
VAN: noa-fenena@filminstituut.org op 14/7/2008
AAN: bestuur van KC
ONDERWERP: Bezwaar cursus NY

Beste dames,
Jullie hebben aangegeven om verschillende dringende persoonlijke redenen niet zomaar een maand naar NY te kunnen gaan. In dat geval kunnen jullie maar beter ingaan op de voorgestelde wachtgeldregeling. Dat zal jullie voldoende ruimte en vrijheid verschaffen aandacht te besteden aan jullie persoonlijke levens.
Groet Noa

——————————
VAN: noa-fenenga@filminstituut.org op 17/7/2008
AAN: marnix-debeaufort@filminstituut.org
ONDERWERP: Fw: New Connections

Marnix, zullen we voortaan alle Engelse correspondentie ff laten checken door onze contacten in NY of Londen?
Gr. N.

———- Forwarded message ———-
FROM: sudhaka@ramojifilmcompany.co.in on 16/7/2008
TO: noa-fenenga@filminstituut.org
SUBJECT: Fwd: New Connections

Dear Noa,
Congratulations on your new position! Quick question: will you also be going to NY with Marnix? I should be around, I’ve been asked to help select submissions for Tribeca filmfest 2009.
Sincerely,
VJ

Begin doorgestuurd bericht:

VAN: marnix-debeaufort@filminstituut.org op 16//7/2008
AAN: sudhaka@ramojifilmcompany.co.in
ONDERWERP: New Connections

Dear mr. Sudhaka,
Now that our lawyers have settled the discussions, I think the time is ripe to relive our talks about a cooperation. To my opinion, putting our hands together can be very fruitful for us and I can see a golden future for the Dutch-Indian cinematic bridge.
The coming weeks I will be in New York for business and won’t be reachable on my regular mobiele phone number, but I will check my emali a lot..
Greetings from Marnix de Beaufort
FD of the Dutch Filminstitute

——————————
VAN: noa-fenenga@gmail.com 11/7/2008
AAN: sexysharly@hotmail.com
ONDERWERP: heftig

Thnx voor de tip, inderdaad lastig om de juiste toon te vinden. Intuïtief denk ik dat ik ‘streng’ moet beginnen, anders gaan ze me testen. Die Arianna moet echt oppassen. Kan niet wachten tot je begint, liggen veel scripts. Mo’s idee om de makers ze anoniem in te laten leveren is goud.
Ciao, N