Focus: Wereldellende maar ook inspiratie

Navalny

Helaas is het Movies that Matter Festival noodzakelijker dan ooit, want er is geen gebrek aan oorlogsellende en mensenrechtenschendingen in de wereld. Het is makkelijk wegzinken in somberheid, maar het festival wil juist inspireren.

De wereld verandert ook voor het Movies that Matter Festival sneller dan verwacht. In januari kondigde het festival een themaprogramma aan over Afghanistan. Begrijpelijk, want dat land stond door de machtsovername van de Taliban vorig jaar volop in de aandacht. Het programma leek de meeste aandacht te zullen krijgen op het festival, maar een paar maanden later wordt het overschaduwd door de oorlog in Oekraïne.

Met meerdere films besteedt het festival aandacht aan Rusland en Oekraïne. Zoals met openingsfilm Navalny (Daniel Roher), een speurtocht naar de vergiftiging waaraan de Russische oppositieleider Navalny bijna twee jaar geleden bijna bezweek. De documentaire eindigt met Navalny’s terugkeer naar Rusland, waar hij meteen wordt gearresteerd en tot tweeëneenhalf jaar strafkamp wordt veroordeeld (waar recent nog eens negen jaar aan is toegevoegd).

Nog twee films over Oekraïne en Rusland eruit gelicht. De Franse filmmaker Loup Bureau portretteert in Trenches (‘loopgraven’) de oorlog in de Donbas als een strijd die aan de Eerste Wereldoorlog doet denken. De filmmaker trok een aantal maanden op met in loopgraven verschanste Oekraïense soldaten en doet verslag van wat zij meemaken. Over het monddood maken van onafhankelijke media in Rusland gaat de documentaire F@ck This Job (Vera Kricheveskaja). De film volgt vanaf 2010 de oprichting, het succes en de ondergang van het onafhankelijke tv-station Dozhd.

De oorlog in Oekraïne krijgt vanzelfsprekend veel aandacht, maar er is veel meer te zien op het Movies that Matter Festival. Naast het themaprogramma over Afghanistan zijn er nog vier themaprogramma’s: ‘Take on the Future’ gaat over de strijd voor een duurzame toekomst, ‘Take on Love’ over het recht om jezelf te kunnen zijn, ‘Take on Power’ over ongelijke machtsverhoudingen en ‘Take on Voices’ over de vrijheid van meningsuiting.

Ook zijn er drie competities: ‘Activist’ bevat films over werk en leven van mensenrechtenverdedigers, ‘Camera Justitia’ gaat over het belang van de rechtsstaat en ‘Dutch Movies Matter’ bevat Nederlandse films over mensenrechten. En natuurlijk zijn er zijn debatten, workshops en Q&A’s.


Movies that Matter | 8 t/m 16 april | Diverse locaties in Den Haag | Een selectie films is in vijf andere steden en online te zien.