Focus: Leiden Shorts 2023

Vernieuwende korte films

Love, Dad

Zoals de naam doet vermoeden vertoont het festival Leiden Shorts korte films, maar het wil meer zijn dan een vertoningsplek. Het festival gelooft in film als middel voor sociale verandering. Het vertoont vijftig korte, in vorm en inhoud vernieuwende films.

Vijftig films selecteerde Leiden Shorts, uit meer dan twaalfhonderd inzendingen uit zeventig landen. Ze zijn onderverdeeld in twaalf thematisch blokken. Een paar eruit gelicht.

Wish I Could Belong Again bevat vier films over de eenzaamheid en het verdriet van mensen die psychisch of letterlijk op drift zijn geraakt. Nuclear Family telt vier films over stressvolle, soms in misbruik en geweld ontsporende gezinsrelaties. De vier films in On Making Film ontmythologiseren en deconstrueren het maakproces van films en experimenteren met nieuwe vormen.

Waarover de vijf films in Intelligent Artificiality gaan, is niet moeilijk te raden: wat winnen en verliezen we met AI? De vijf films in Human Nature staan in het teken van het besef dat de mensheid niet op een eiland leeft, maar verbonden is met alles wat leeft. De vijf films in Bodies and Capitalism gaan over de exploitatie van het menselijk lichaam. Tenslotte: wie films wil zien die alle regels naast zich neerleggen, moet de negen uitzinnige films in het thematische blok Doe Normaal niet overslaan.


Leiden Shorts | 14 t/m 16 september | Het Kijkhuis, Leiden