Dogman
BlacKkKlansman
3 Faces
Plaire, aimer et courir vite
Laurie Anderson over Chalkroom
Renee en zoon Jonathan Ontsnappen aan het leven

TARNATION

Verenigde Staten, 2004 | Jonathan Caouette
Een 32-jarige fotogenieke Texaan versnijdt zijn tragische leven met blikken Super8 en stapels videobanden. Hij mixt het geheel met behulp van een gratis computerprogrammaatje. Resultaat: Tarnation, een fenomeen met een zeldzame creatieve rauwheid.

Renee en zoon Jonathan zo'n 25 jaar later

Het is mogelijk een magnifieke film te draaien met slechts 218 dollar. Het bewijs levert de 32-jarige, homoseksuele Texaan Jonathan Caouette. Hij maakte het autobiografische Tarnation met een paar blikken Super8-films, stapels betamax'en en vhs'en, filmclips, een handycam en een Apple-computer met daarop geïnstalleerd het gratis programmaatje iMovie van Apple. De film beeldt Caouettes zonderlinge leven uit, specifiek zijn relatie met zijn schizofrene moeder Renee LeBlanc, een mooie vrouw die volgens haar zoon op een haar na de actrice Lindsay Wagner is, bekend van televisieseries als Bionic woman en melodramatische televisiefilms als Police story.
Net als Caouette en talloze andere jongens over de hele wereld in de jaren tachtig geobsedeerd waren met Wagner als de vrouw-van-staal en de vrouw-in-uniform, zo is Caouette in zijn echte leven totaal in de ban van zijn moeder. Zijn relatie met haar vormt de kern van zijn film. Als Jonathan in 2002 verneemt dat Renee een overdosis lithium heeft genomen, haast hij zich naar huis, naar Houston, Texas. Daar, terwijl hij de zorg voor haar op zich neemt, begint Jonathan zijn tragische bestaan onder het vergrootglas te plaatsen. Zijn leven lang loopt hij al rond met een film- of videocamera. Om vorm te geven aan het verleden speurt hij eigen, oude Super8-familiefilmpjes af. Na een paar maanden besluit hij dit alles te vermengen met clips uit muziekvideo's, televisieseries en oude horrorfilms. Het geheel kneedt hij rudimentair tot een verhaalwerkelijkheid, tot een film of iets wat daarop lijkt. Op advies van vrienden stuurt hij zijn gemonteerde film, Tarnation, in 2004 naar de selectiecommissie van het Sundance Festival. Algauw kon Jonathan rekenen op de belangstelling van regisseur Gus Van Sant, vooral nadat Tarnation werd bekroond met de prijs van de Amerikaanse filmkritiek. Vervolgens blijkt de film een hit op het festival van Cannes.

Psychedelisch
Een jaar later grijpt de hype nog steeds als een brandend vuurtje om zich heen. Caouette is de lieveling van festivals over de hele wereld. Er zit een kern van waarheid in de ophef: de film is écht voor 218 dollar geredigeerd met behulp van Apple's iMovie-software. Daarna is het budget wel gaan zwellen. Dat kan ook niet anders: beeld en geluid werden opgepoetst in George Lucas' Skywalker Studios, zodat de film een release op 35mm kon krijgen.
Het eindproduct is een fenomeen: non-lineair beeldexperiment, narratieve film, 'reality television', muziekvideo en avantgardistische videokunst. De triomf van het werk ligt in de wijze waarop Caouette, met of zonder hulp van Gus Van Sant, erin slaagt het documentairegenre een nieuwe prikkel te geven. In zijn film is het allemaal 'reality', maar dan in de vorm van een verzonnen werkelijkheid. Anders dan bij gewone 'reality television' draagt Tarnation het merk van de kunstenaar. Als een dichter die stijlfiguren gebruikt om door esthetische vervreemding betekenis te creëren, weeft de maker van Tarnation symbool, metafoor, oxymoron en hyperbool door zijn werk. Door dit 'literaire' karakter is de film kunstzinnig. De kracht ervan blijkt bijvoorbeeld uit de virtuoze beeldovergangen: van trage, vérité-achtige scènes naar avantgardistische, psychedelische flitsen waarbij de film 'verbrandt' in de projector of het beeld opbreekt en verdeeld in tientallen vierkante blokjes op het scherm verschijnt. Clips uit horrorfilms dienen als interpunctie in de hallucinerende sequenties, maar dan slechts gedoseerd, want de wanorde moet blijven overheersen. De muziek is een wirwar van jaren tachtig punk en lyrische, jaren zeventig gitaarmuziek. Al deze elementen worden verenigd om het centrale thema kracht bij te zetten, namelijk het tragische leven van Jonathan Caouette en Renee LeBlanc.

Vernieuwend
Om duidelijk te zijn: niets in de film duidt op een nieuwe Orson Welles of Andy Warhol. Integendeel, het is onduidelijk wat Caouette hierna zou moeten maken. Op festivals betoogt hij graag over vage onderwerpen als de 'toekomst van de doe-het-zelf-filmmaker'. Blijft hij dat dus? Of gaat hij muziekvideo's maken? Of een televisiefilm? Caouette weet het zelf niet. Dit neemt niets weg van het feit dat zijn Tarnation een zeldzame creatieve rauwheid tentoon stelt. Dat is opwindend. En vernieuwend. Ter vergelijking: een documentaire in de stijl van Michael Moore registreert een bepaalde werkelijkheid, zonder dat de regisseur daar stilistisch al te veel raffinement aan te geeft. Dat is zeker niet erg, maar het is wel saai. Een film als Fahrenheit 9/11 werkt welbeschouwd op dezelfde manier als gewone 'reality television'. Stilistisch verschilt Moores werk derhalve niet van Newsnight met een flinke dosis Peter R. de Vries erbij. Tarnation combineert de eigen, trieste werkelijkheid met de fictie van het beeldexperimentele werk van Andy Warhol, Paul Morrissey of John Waters.
Deze werkwijze is inhoudelijk volledig verantwoordbaar: zijn leven lang probeert Caouette te ontsnappen aan zijn leven, bijvoorbeeld door dat te filmen of door zich te gedragen als 'drama queen'. Tarnation is het toppunt van zijn ontsnappingspoging. Caouette buigt zijn werkelijkheid, in de vorm van de door hem vastgelegde beelden, om tot een nieuwe realiteit, tot zijn eigen film. Zo is Caouette het ultieme voorbeeld van de notie dat de moderne mens zijn leven is gaan beschouwen als een fictiefilm, als een 'life movie', in de woorden van de cultuurcriticus Neal Gabler. Hier is wat Caouettes film anders maakt: hij zag zijn leven niet alleen als een gemaakte, gefotografeerde werkelijkheid, hij maakte en fotografeerde die werkelijkheid zelf. Ja, hij vond soelaas in de narratieve cinema, in Roman Polanski of William Friedkin. Maar dat was voor hem niet genoeg. Hij moest doodeenvoudig zijn eigen film maken. Dat maakt hem modern, dat maakt hem tot een kind van het reality-tijdperk.

Electroshocks
De vraag blijft met welk doel Caouette als vertegenwoordiger van de moderne mens zijn leven tot een film maakte. Ontsnapping? Catharsis? Narcisme? Zelfhaat? Of misschien al deze dingen.
De feiten van Caouettes 'life movie': hij werd geboren in Houston, Texas. Moeder Renee had een tumultueuze jeugd. Ze was een prachtkind. Tijdens haar vroege tienerjaren was zij een gezocht model. Toen ze twaalf was, viel ze van het dak van haar ouderlijke huis. Het incident tekende haar leven. Zij verloor alle gevoel in haar benen. Op advies van een vriend, die vond dat Renees handicap psychosomatisch van aard was, lieten haar ouders haar opnemen in een inrichting waar zij elektroshocktherapie onderging. Algauw werd de 'diagnose' gesteld: schizofrenie, met als gevolg talloze ziekenhuisopnamen, nog meer elektroshocks en medicinale behandelingen. Hier zou Renee haar leven lang niet van herstellen. De tragedie is compleet als jaren later blijkt dat ze haar benen inderdaad niet kon gebruiken. Haar verlamming was in werkelijkheid het gevolg van tijdelijke beschadiging van een zenuw. Maar het kwaad was geschied: Renee bleef psychotisch. In 1977 belandde zij samen met de vijfjarige Jonathan in Chicago. Daar was het kind er getuige van hoe zijn moeder werd verkracht door een man die zij op straat had ontmoet. In de film suggereert Jonathan dat ook hij jarenlang mishandeld werd. Doordat zijn vader met de noorderzon was vertrokken, bracht hij een groot deel van zijn jeugd door bij pleeggezinnen, waar men hem vastbond en sloeg. Bovendien zinspeelt Jonathan erop dat zijn grootouders hem seksueel misbruikten. Onbekend is of dat werkelijk is gebeurd.
Om te overleven in deze hel greep Jonathan al vroeg in zijn leven naar een camera, eerst een Super8 en daarna een Sony Handycam. Hij dompelde zich onder in fictie. Als aantrekkelijke jongen, die met zijn donkere ogen en lang, dik haar veel weg had van River Phoenix, kleedde hij zich graag in drag. Op school schreef hij een musical gebaseerd op David Lynch' Blue velvet, waarin de acteurs liedjes van Marianne Faithful zongen. Film werd zijn leven. In de gay clubs die hij als tiener bezocht, zag hij Pink flamingos van John Waters en de Factory-films van Paul Morrissey. Zijn obsessie met film was niet beperkt tot de gay subcultuur in Houston. Zijn jeugd was op dezelfde manier doorweekt met film als bij Quentin Tarantino of bij toevalligerwijs twee andere Texanen, filmcriticus Harry Knowles en regisseur Robert Rodriquez. Caouettes opa nam hem mee naar de bioscoop, waar de jongen het geluid op audioband opnam zodat hij thuis de film kon tekenen met potloden en papier. Obsessief keek hij naar The Wiz, Willy Wonka and the chocolate factory, The Exorcist, Phantasm en Rosemary's baby. In het huis van zijn opa, waar hij opgroeide, bouwde hij een thuistheater, compleet met 16mm-projector en scherm. Daar draaide hij klassiekers op 16mm als The 5000 fingers of Dr. T en Phantom of the paradise. Ook projecteerde hij zijn eigen Super8-films. Later kocht hij een videoprojector, zodat hij zijn betamax'en en vhs'en op het grote scherm kon laten zien. Net als Tarantino, Knowles en Rodriquez trainde Caouette zichzelf; hij was de directeur van zijn eigen filmacademie, regisseur van zijn 'life movie'.

Eeuwige hel
Misschien was de belangrijkste reden voor de aanwezigheid van camera en projector in zijn leven persoonlijk en psychologisch van aard. In een interview met The Guardian vertelt hij op twaalfjarige leeftijd een joint te hebben gerookt waarin formaldehyde en PCP zaten. Hij belandde in het ziekenhuis, waar hij werd gediagnosticeerd met een stoornis van associatieve vermogens. Tegenover The Guardian geeft hij toe dat hij film gebruikte als een manier om uit zijn eigen werkelijkheid te treden. Door te filmen en film te kijken kon hij zichzelf en zijn leven van een afstand beschouwen. Dat was makkelijker dan gewoon te leven.
Zijn verhaal is intens privé. Maar wat vooral uit het interview blijkt, is hoezeer Caouettes leven openbaar bezit is geworden. Zijn wereldwijde roem noemt hij een 'dichotomie van karma'. Alhoewel hij rijk en beroemd is geworden, vertelt hij tegen iedereen, moet hij snel terug naar Houston, want het gaat slecht met zijn opa en zijn moeder. Hij zegt: 'Zij kunnen beide sterven, mijn opa omdat hij oud is, en mijn moeder omdat zij nog steeds last heeft van haar zelfmoordpoging.'
De vraag rijst: wat in dit leven, in deze film, leidt ertoe dat de kijker begaan is met het lot van Jonathan, Renee en opa, zelfs na het zien van de film? Dit zijn echte mensen, geen fictieve personages. Hun leven is niet hyperdramatisch. Zij bezitten geen superkrachten; zij kampen niet met monsters; zij zijn niet in oorlog; zij zijn geen soap- of sitcomsterretjes. Zij zijn gewone, arme Texanen die proberen te overleven in een wereld van drugs, geweld en verkrachting. Dat zij ondanks dit alles hun menselijkheid behouden, en derhalve ook hun capaciteit om te voelen, verbijstert nog het meest. Dat is het dan: hun werkelijkheid, hun 'life movie', is herkenbaar. Immers, Jonathan en Renee leven in 'tarnation', een woord dat afgeleid is van 'eternal damnation'. De eeuwige hel. Je ziet het in de manier waarop Jonathan in de camera kijkt als hij het nieuws van Renees zelfmoordpoging krijgt. Ja, daar is de 'drama queen'. Maar zijn angst is existentieel. En, zo blijkt 88 minuten later, ook universeel.
De verdoemenis waarin Jonathan Caouette is beland, is dat hij moet toezien hoe zijn moeder lijdt onder de nachtmerrie van haar verleden. Lang nadat je de film hebt gezien, komt de eindscène weer bij je op, die overigens niets weggeeft van hoe het allemaal afloopt. Dan ontstaat het idee dat deze film ondanks alles het verhaal vertelt van de eerlijke en onvoorwaardelijke liefde van een zoon voor zijn moeder. In New York, ver weg van de lege, vieze straten van Houstons stadswijken, ligt Renee te slapen op de bank in Jonathans appartement. De mooie man gaat bij de gebroken vrouw liggen, met zijn hoofd zacht tegen haar borst. Hij valt in slaap.

Gawie Keysertop
TARNATION

Juni 2005 #267

Productie
Jonathan Caouette
Stephen Winter
Regie, scenario, camera, montage en geluid
Jonathan Caouette
Met
Jonathan Caouette
Renee LeBlanc
David Sanin
Paz
Rosemary Davis
Adolph Davis

Kleur, 88 minuten

Distributie
Filmmuseum
Te zien
vanaf 30 juni

Titelindex


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1&


T

T2 Trainspotting
Taal is zeg maar echt mijn ding
TABEE TOEAN
Tabloid
Tabu
Tabu: A Story of the South Seas
TADPOLE
TAEGUKGI
TAG
Tag
THE TAILOR OF PANAMA
Takara — La nuit où j'ai nagé
THE TAKE
TAKE CARE OF YOUR SCARF, TATJANA
Take Shelter
TAKE THE LEAD
Take This Waltz
TAKEN
Taken 2
Taken 3
TAKERS
TAKING LIVES
The Taking of Deborah Logan
THE TAKING OF PELHAM 1-2-3
TAKING SIDES
TAKING WOODSTOCK
The Tale of Princess Kaguya (Isao Takahata over)
A TALE OF TWO SISTERS
THE TALENTED MR. RIPLEY
Tales (Ghesse-ha)
TALES FROM EARTHSEA
TALES FROM THE GOLDEN AGE
TALK TO ME
TALKING GUITARS
Tamara
TAMARA DREWE
TAMBIEN LA LLUVIA
Tampopo
TAN DE REPENTE
Tangerine
TANGO
TANGO ARGENTINO
LE TANGO DES RASHEVSKI
THE TANGO LESSON
TANK GIRL
Tanta agua
Tanzania Transit
THE TAO OF STEVE
TAPAS
Tape (Diederik van Rooijen)
TAPE (Richard Linklater)
TARA
TARA ROAD
TARNATION
Tarzan
DE TASJESDIEF
TASTE OF CHERRY (TA'M E GUILASS)
THE TASTE OF TEA
Tatsumi
TAURUS
TAXI
TAXI 2
TAXI 3
A Taxi Driver
Taxi Teheran
TAXIDERMIA
TBS
TE DOY MIS OJOS
TEA
TEA WITH MUSSOLINI
The Teacher
TEACHING MRS. TINGLE
TEAM AMERICA: WORLD POLICE
TEARS OF THE BLACK TIGER
TEARS OF THE SUN
TECHNOCALYPS
Ted
Ted & de schat van de mummie
Ted 2
TED BUNDY
Teen Titans GO! at the Movies
TEGEN HET VERGETEN
TEIGETJES FILM
TEKKONKINKREET
TELEGRAM
TELL NO ONE
TEMMINK: THE ULTIMATE FIGHT
LES TÉMOINS
TEMPORADA DE PATOS
LE TEMPS DU LOUP
LES TEMPS QUI CHANGENT
LE TEMPS QUI RESTE
LE TEMPS RETROUVÉ
TEMPTATION OF A MONK
THE TEMPTATION OF ST. TONY
TEMPUS FUGIT
TEN
TEN CANOES
TEN MONOLOGUES FROM THE LIVES OF THE SERIAL KILLERS
TENACIOUS D: THE PICK OF DESTINY
TENDER SON — THE FRANKENSTEIN PROJECT
TENDERNESS
La tendresse
Term Life
THE TERMINAL
TERMINAL VELOCITY
Terminator 2: Judgement Day 3D
TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES
TERMINATOR SALVATION
Terminator: Genesys
THE TERMINATOR: SPECIAL EDITION
TERMINUS PARADIS
Terraferma
TERRIBLY HAPPY
TERRORAMA!
TERUG NAAR DE KUST
TESIS
THE TESSERACT
DAS TESTAMENT DES DOKTOR MABUSE
Testament of Youth
LA TETA ASUSTADA
LA TÊTE EN FRICHE
La tête haute
TETSUO II: THE BODY HAMMER
Texas Chainsaw Massacre
THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE
THE TEXAS CHAINSAW MASSACRE: THE BEGINNING
Texas Killing Fields
TEZA
THANK YOU FOR SMOKING
Thank You for Your Service
Thanks for Sharing
That Awkward Moment
That Small Piece
That Sugar Film
THAT THING YOU DO!
The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2
Theeb
Their Finest
Thelma
THELONIOUS MONK: STRAIGHT NO CHASER
The Theory of Everything
THERE WILL BE BLOOD
THERE'S ONLY ONE JIMMY GRIMBLE
THERE'S SOMETHING ABOUT MARY
Thérèse Desqueyroux
THEY
THE THICK OF IT
THE THIN RED LINE
The Thing
THINGS TO DO IN DENVER WHEN YOU'RE DEAD
THINGS WE LOST IN THE FIRE
THINGS YOU CAN TELL JUST BY LOOKING AT HER
THE THIRD MIRACLE
The Third Murder (Sandome no satsujin)
The Third Side of the River
THE THIRD WHEEL
THIRTEEN
THIRTEEN DAYS
THIRTEEN GHOSTS
THIS BOY'S LIFE
THIS FILM IS NOT YET RATED
This is 40
THIS IS ENGLAND
This Means War
This Must Be the Place
THIS WORLD, THEN THE FIREWORKS
THE THOMAS CROWN AFFAIR
THOMAS EST AMOUREUX
THOR 3D
Thor: Ragnarok
Thor: The Dark World
Those Who Feel the Fire Burning
A THOUSAND ACRES
THOUSAND PIECES OF GOLD
A Thousand Times Good Night
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
THE THREE BURIALS
The Three Disappearances of Soad Hosni
Three Generations
THREE KINGS
THREE MILES NORTH OF MOLKOM
THREE MONKEYS
The Three Musketeers (Paul W.S. Anderson)
THE THREE MUSKETEERS (Stephen Herek)
THREE NINJAS
THREE SEASONS
THREE TIMES
THREE TO TANGO
THREESOME
THRILLER — EN GRYM FILM
THROUGH THE OLIVE TREES
Through the Wall (Laavor et Hakir)
THUIS
THUMBSUCKER
THUNDERBIRDS
THUNDERHEART
TIC TAC
TICKET TO JERUSALEM
TICKETS
TIDELAND
TIE XI QU: WEST OF THE TRACKS
Tiempo compartido
TIENGEMETEN
Tiere
TIERRA
La tierra y la sombra
THE TIGER AND THE SNOW
TIGERLAND
EEN TIJD VOOR DRONKEN PAARDEN
TIJL UILENSPIEGEL
TILL HUMAN VOICES WAKE US
TIM BURTON'S THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS
TIMBOEKTOE
Timbuktu
TIME AND TIDE
THE TIME MACHINE
THE TIME THAT REMAINS
A TIME TO KILL
A TIME TO LOVE AND A TIME TO DIE
THE TIME TRAVELLER'S WIFE
Time Trial (Finlay Pretsell over)
TIMECOP
TIMELINE
Times like deese
THE TIMES OF HARVEY MILK
TIN CUP
TINA, WHAT'S LOVE GOT TO DO WITH IT
Tini, het nieuwe leven van Violetta
TINKE
Tinker Bell
Tinker Tailor Soldier Spy
TINKERBEL EN DE GROTE REDDINGSOPERATIE
Tinkerbell & de legende van het Nooitgedachtbeest
Tinkerbell en de piraten
TIRAMISU
TIRZA
TISHE!
TITAN A.E.
TITANIC
Titanic 3D
TITUS
TMNT
TO DIE FOR
TO END ALL WARS
To My Beloved (Para monha amada morta)
To Rome with Love (Woody Allen over)
TO SANG FOTOSTUDIO
To Stay Alive — A Method
To the Wonder
TO WONG FOO, THANKS FOR EVERYTHING! JULIE NEWMAR
DIE TÖDLICHE MARIA
TODO SOBRE MI MADRE (ALL ABOUT MY MOTHER)
Toegetakeld door de liefde
DE TOEKOMST IS OVER EEN UUR
Toen mijn vader een struik werd (setbezoek)
Toen was geluk heel gewoon — De film
TOGETHER (Chen Kaige)
TOGETHER (Lukas Moodysson)
TOKYO DECADENCE
TOKYO EYES
TOKYO FIST
TOKYO RAIDERS
TOKYO SONATA
Tokyo Trial
TOLLBOOTH
TOM & THOMAS
TOM & VIV
Tom à la ferme
TOM AND JERRY
Tom of Finland
Tomb Raider
TOMBOY
TOMBSTONE
TOMMY BOY
Tomorrow
TOMORROW NEVER DIES
Toni Erdmann
TONINO
Tonio
Tony
Tony 10
TONY MANERO
TONY TAKITANI
TOO MUCH FLESH
TOOTLETUBS & JYRO
Top of the Lake
Top of the Lake China Girl
TOPSY-TURVY
Torn
TORQUE
Toscaanse bruiloft
Tot altijd
TOT ZIENS
TOTAL BALALAIKA SHOW
TOTAL ECLIPSE
TOTAL LOSS
Total Recall
TOTALLY F***ED UP
TOTALLY SPIES!
Toto and His Sisters
TOTÒ CHE VISSE DUE VOLTE
TOUCH
THE TOUCH
TOUCH OF EVIL
A TOUCH OF FEVER
A Touch of Sin
Touch of the Light
TOUCHING THE VOID
Tour de France
TOUR DES LÉGENDES
THE TOURIST
TOURNÉE
LA TOURNEUSE DE PAGES
Tous ensemble
Tous les chats sont gris
TOUS LES MATINS DU MONDE
TOUS LES SOLEILS
TOUT EST PARFAIT
Le tout nouveau testament
TOUT VA BIEN (ON S'EN VA)
TOWELHEAD
Tower Heist
Towers & Comets (Torres & cometas)
THE TOWN
TOWN AND COUNTRY
TOY STORY
TOY STORY 1 & 2, 3D
TOY STORY 2
TOY STORY 3, 3D
Tracers
Tracks
TRADE
TRAFFIC
TRAHIR
Train to Busan
TRAINING DAY
TRAINSPOTTING
Trainwreck
TRAITOR
TRAMONTANA
Tramontane (Rabih) (Vatche Boulghourian over)
Trance
TRANSAMERICA
Transcendence
TRANSE
TRANSFORMERS
Transformers: Age of Extinction
Transformers: Dark of the Moon 3D
TRANSFORMERS: REVENGE OF THE FALLEN
Transformers: The Last Knight
Transit Havana
TRANSPORTER
TRANSPORTER 2
The Transporter Refueled
TRANSSIBERIAN
TRANSYLVANIA
THE TRAP (KLOPKA)
Trash
TRASH HUMPERS
TRAVELING BIRDS
TRAVELLERS AND MAGICIANS
The Treasure (Corneliu Porumboiu over)
TREASURE PLANET (PIRATENPLANEET)
THE TREE
THE TREE OF LIFE
TREES LOUNGE
Treme seizoen 1
TRÊS IRMÃOS
Trespass (Joel Schumacher)
TRESPASS (Walter Hill)
TRI BRATA
THE TRIAL
TRIAL BY JURY
TRIANGLE
The Tribe
THE TRIBUNAL
TRICKS
TRIGGER
THE TRIGGER EFFECT
Trio — De jacht op een legendarische schat
THE TRIP
The Trip to Italy
The Trip to Spain
DE TRIP VAN TEETJE
Triple 9
TRIPLE AGENT
TRIPLE BOGEY ON A PAR 5 HOLE
LES TRIPLETTES DE BELLEVILLE
Trippel Trappel: dierensinterklaas
Trishna
TRISTAN + ISOLDE
TRISTRAM SHANDY: A COCK AND BULL STORY
TROIS COULEURS: BLANC
TROIS COULEURS: BLEU
TROIS COULEURS: ROUGE
Trois mondes
Trois souvenirs de ma jeunesse
TROIS VIES ET UNE SEULE MORT
TROJAN EDDIE
THE TROLL HUNTER
Trolls
TROMABILIA
TROPA DE ELITE
La Tropa de Elite 2
TROPIC THUNDER
TROPICAL MALADY
LE TROU
Trouble with the Curve
TROUBLED WATER
TROY
THE TRUCE
TRUE CRIME
True Detective
TRUE GRIT
TRUE LIES
TRUE NOON
TRUE ROMANCE
Truman
THE TRUMAN SHOW
Trumbo
TRUST
THE TRUTH ABOUT CATS & DOGS
Truth or Dare
TRYS DIENOS
TSATSIKI
TSATSIKI 2
Tschick
TSOTSI
Tu dors Nicole
TU RIDI
TUCKER & DALE VS EVIL
TUESDAY, AFTER CHRISTMAS
DE TUIN VAN DE FINZI-CONTINI'S
Tuintje in mijn hart
Tula: The Revolt
Tulip Fever
Tulipani
Tully
TULPAN
THE TULSE LUPER SUITCASES. PART ONE: THE MOAB STORY
Turbo
TURBULENCE
Türelem (With a Little Patience)
The Turin Horse
Turist
TURISTAS (Previously Unreleased)
TURKS FRUIT
THE TURNER REVELATION
TURTLE: THE INCREDIBLE JOURNEY
TURTLES CAN FLY
Tussen 10 en 12
TUSSEN HEMEL EN AARDE
TUSSENLAND
TUSSENSTAND
DE TUSSENTIJD
TUVALU
THE TUXEDO
TUYA'S MARRIAGE
TWEE KEER IDA (FORBUDT FOR BØRN)
TWEE VROUWEN
De tweeling
TWELFTH NIGHT
TWELVE
TWENTYFOURSEVEN
Twentynine Palms
TWILIGHT (Catherine Hardwicke)
TWILIGHT (Robert Benton)
The Twilight Saga: Breaking Dawn — Part 1
TWILIGHT SAGA: ECLIPSE
TWILIGHT SAMURAI
TWIN FALLS IDAHO
TWIN PEAKS FIRE WALK WITH ME
TWIN TOWN
TWISTED
TWISTER
TWO BITS
The Two Faces of January
TWO FAMILY HOUSE
TWO FOR THE MONEY
TWO HANDS
THE TWO HORSES OF GENGHIS KHAN
TWO LOVERS
Two Mothers
TWO MUCH
Two Night Stand
TWO WEEKS NOTICE
TWO-LANE BLACKTOP
TYKHO MOON
Tyrannosaur