Dogman
BlacKkKlansman
3 Faces
Plaire, aimer et courir vite
Laurie Anderson over Chalkroom
Alexander Sokoerov: Ben ik soms een geest uit het hiernamaals?

MOTHER AND SON (MAT' I SYN)

Duitsland/Rusland, 1997 | Aleksander Sokoerov
De Russische regisseur Aleksander Sokoerov (1951) is dit jaar een van de 'filmmakers in focus' op het Filmfestival Rotterdam. Een aantal van zijn meest recente videofilms wordt vertoond, waaronder het meer dan vijf uur durende Spiritual voices, over de oorlog in Afghanistan. Ook zijn nieuwe speelfilm Mother and son beleeft in Rotterdam zijn Nederlandse première. "In het waarden- en normensysteem waarbinnen ik leef en werk, is de mens slechts een deelgebied, naast andere gebieden zoals de natuur en God, die ik net zo belangrijk acht", zo vertelde Sokoerov bij de wereldpremière van de film, vorig jaar in Berlijn.

De lounge van het immense en pompeuze Hotel Intercontinental in Berlijn lijkt niet de meest voor de hand liggende lokatie voor een gesprek met de ingetogen en vaak weinig spraakzame Sokoerov. Ook de voortekenen voor een bevlogen gesprek zijn niet bepaald gunstig te noemen. Het publiek is de vorige avond niet in groten getale opgekomen voor de wereldpremière van Mother and son en men toonde zich ook niet echt enthousiast. De vragen die na afloop vanuit de zaal aan de aanwezige Sokoerov gesteld werden, irriteerden hem zichtbaar. "Waarom vraagt er niemand van jullie iets over de spirituele aspecten van deze film?", riposteerde Sokoerov dan ook op een gegeven moment.
Als er één regisseur is die beantwoordt aan het beeld van de eigenzinnige filmmaker waar de filmcritici mee weglopen maar bij wiens films het grote publiek wegblijft, dan is het Sokoerov. Zijn films leiden bij filmjournalisten tot lyrische koppen als: 'De verbeelding van het onzegbare...' en 'Het grijze kind Sokoerov laat zien wat sterven is'. Volgens sommigen van hen is hij zelfs Tarkovski nu toch duidelijk voorbijgestreefd, nadat hij jarenlang steevast als diens opvolger werd bestempeld.
Voor het grote publiek zijn Sokoerovs films echter synoniem met langdradig en ondoorgrondelijk. Dit heeft te maken met zijn voorliefde voor het lang vasthouden van bepaalde camera-instellingen, het ontbreken van een duidelijke verhaallijn, het beperkte gebruik van dialogen en de somberheid van zijn thematiek, meestal de dood en de verwerking daarvan. Ook in Mother and son gaat het Sokoerov meer om het oproepen van een sprirituele dan van een esthetische ervaring. "Ik begrijp best dat een kunstwerk ook mooi moet zijn, in de esthetische betekenis van het woord. Het is heel belangrijk dat je kunt zien dat een kunstenaar er bewust aan gewerkt heeft om het zo mooi mogelijk te maken. Maar ik hoop altijd dat mijn films iets oproepen in de ziel van de toeschouwers. Daarom wil ik ook liever niet dat men zich meteen na het zien van de film een oordeel vormt. Er moet een proces in hun ziel op gang komen, waarvan het resultaat pas veel later voelbaar is", aldus Sokoerov.

Omgevingsgeluiden
In Nederland verkeren we in de uitzonderlijke en gelukkige omstandigheid dat al zijn speelfilms hier tot nu toe door de voormalige eigenaar van Argus Film, Rob Langestraat, gedistribueerd werden. Met het opgaan van Argus Film in de meer commercieel ingestelde distributeur RCV mag gevreesd worden dat Mother and son de laatste Sokoerov is die we hier te lande in de bioscoop te zien krijgen. Sokoerovs eerste films waren nog duidelijk geïnspireerd door zijn voorliefde voor de literatuur. Zijn filmdebuut De eenzame stem van de mens uit 1987 gaat terug op de novelle De rivier Potudan van Platonow. Daarna volgden Pijnlijke onverschilligheid (1987) en Dagen van duisternis (1988), respectievelijk gebaseerd op het toneelstuk Heartbreak house van G.B. Shaw en de vertelling Een miljard jaren voor de wereldondergang van de gebroeders Arkadi en Boris Strugazki. Sokoerovs bekendste film Madame Bovary uit 1989 is een zeer vrije bewerking van de gelijknamige roman van Gustave Flaubert. In een interview noemde hij de literatuur ooit een hogere kunstvorm dan de film en zei hij liever boeken te lezen dan naar films te kijken. "Alleen in de literatuur is de kunstenaar echt vrij, onafhankelijk van anderen en van geld", zo luidde Soekorovs argument.
Terugkerend element in verschillende van zijn vroege films is zijn experimentele benadering van de geluidsband. Flarden van bekende en minder bekende symfonische melodieën wisselt hij achteloos af met schijnbaar misplaatste omgevingsgeluiden en onverwachte stiltes. Beeld en geluid lijken daarbij een eigen leven te leiden, maar alles is tegelijk ook weer zo doordacht dat er een nieuwe harmonie onstaat. In een scène in Madame Bovary vindt er bijvoorbeeld een stevige vrijage plaats in een rijdende koets, waarbij Sokoerov het hoefgetrappel van de paarden vrolijk afwisselt met het geluid van een lopende automotor. Ook op een ander vlak deed Sokoerov zich in het begin van zijn carrière gelden als een regisseur met een hang naar het filmische experiment. In Pijnlijke onverschilligheid combineerde hij het fictieve verhaal met documentaire beelden, lang voordat de discussie over het twijfelachtige onderscheid tussen beide genres een paar jaar geleden in volle hevigheid losbarste.

Oeroude verschijning
Met Mother and son lijkt Sokoerov een nieuwe tendens in zijn werk te voltooien, waar hij met De tweede cirkel (1990) mee is begonnen. Het geëxperimenteer met geluidsbanden en beeldcombinaties blijft achterwege, de handeling wordt tot het uiterste minimum beperkt en de beelden worden aan de schilderkunst ontleende panorama's, stillevens en portretten. Steeds vaker omschrijft hij zijn eigen films ook met aan de schilderkunst ontleende uitdrukkingen als 'een aquarel in zwart-wit' (Kamen) of 'een olieverf in Turnerstijl' (Mother and son).
In Mother and son zien we een zwaar zieke moeder die ieder moment haar laatste adem lijkt te gaan uitblazen en haar bezorgde zoon, die haar als een soort stervensbegeleider verzorgt. Ze leven totaal afgezonderd en de enige verwijzing naar een bewoonde wereld is een trein die in de verte voorbij raast. Moeder en zoon spreken nauwelijks met elkaar, ze maken een korte wandeling of zitten roerloos voor zich uit te staren. Langgerekte natuuropnames van korenvelden en bosrijke omgevingen vullen een groot deel van de film. Op een gegeven moment is er de volgende dialoog:
Moeder: 'Ik ben bang voor de dood.'
Zoon: 'Ga dan niet dood, wie dwingt je daartoe.'
Moeder: 'Jij.'
Dit korte tekstfragment illustreert Sokoerovs opvatting dat de relatie tussen een moeder en haar zoon de meest complexe liefdesrelatie is die er bestaat. Sokoerov: "Die relatie is zelfs zo gecompliceerd dat het aan de oppervlakte allemaal uiterst eenvoudig lijkt. Wanneer we namelijk iets eenvoudig noemen dan betekent het alleen maar dat het een oeroude verschijning is, die een lange geschiedeins heeft en zo diep gaat dat het daardoor voor ons de normaalste zaak van de wereld is geworden. De moderne kunst gaat er vanuit dat de relatie tussen man en vrouw de meest gecompliceerde in het leven is. Ik hoop dat iedereen die hierover nadenkt inziet dat dat niet klopt. De relatie tussen man en vrouw geeft weliswaar veel strijd en conflicten, maar in de relatie tussen moeder en zoon bestaan de ware en echt gecompliceerde problemen. Bijvoorbeeld de discussie over de vraag of de zoon dankbaar moet zijn dat de moeder hem ter wereld heeft gebracht. Sommige mensen zeggen: 'Ja natuurlijk'. Terwijl anderen, met name kinderen, zeggen: 'Ik heb er toch zelf niet om gevraagd, waarom ben ik je dan dank verschuldigd?'"

Amper ontgonnen
Mother and son eindigt met een volledig zwart beeld, dat zo'n twee minuten duurt, voordat de aftiteling in beeld komt. Sokoerovs bedoeling met deze ingreep is om de toeschouwer de kans te geven om over de film na te denken, voordat de lichten aangaan en men zich overgeeft aan de alledaagse werkelijkheid. Hij is er van overtuigd dat mensen door het kijken naar (zijn) films de mogelijkheid krijgen om te reflecteren op de thematiek uit de film. In de meeste van zijn eigen films is dat de dood. In De tweede cirkel (1990) reist een jonge student naar zijn geboortedorp om in zijn eentje en onder zeer primitieve omstandigheden zijn vader te begraven en in Kamen heeft een jongeman een ontmoeting met de geest van de vorige bewoner van het huis waarin hij tijdelijk logeert.
Sokoerov: "In mijn films gaat het niet om onze alledaagse manier van kijken of over onze alledaagse manier van leven. Daarom verwacht ik ook geen snelle reactie van de toeschouwers. Ik vind het zelfs bijna een beetje gevaarlijk om meteen gedachten te hebben of een bepaald oordeel te vormen. Ik bied mensen een probleem aan waar ze als een bal mee kunnen spelen en omheen kunnen draaien. Ik probeer met mijn films dit zoeken van mensen in beweging te houden. Als je nauwkeurig bekijkt welke goede kanten mijn laatste film heeft, dan zijn dat er niet zoveel. Het achterliggende idee van Mother and son is zelfs niet eens zo origineel en de dramaturgie is ook niet heel bijzonder. Maar het is zeker geen cinematografisch werk in de traditionele zin des woords, omdat de opdracht die ik mezelf bij het maken van deze film gesteld heb geheel anders is. De bedoeling is niet om iemand iets te vertellen, maar om iets aan te geven waar ik zelf in het leven mee worstel. Ik zeg als het ware tegen de toeschouwers: wat stelt het allemaal voor, mijn lieve vrienden, en help me de problemen in het leven te begrijpen."
Sokoerov is een van die zeldzame filmmakers die sterk gelooft in de mogelijkheden van film als een serieuze, nog maar amper ontgonnen, kunstvorm. Hij is het dan ook allerminst eens met Peter Greenaway's ondertussen beruchte bewering dat de traditionele filmkunst dood is en vervangen zal worden door andere audiovisuele expressie-middelen. "Misschien is Greenaway zelf dood en dan moet hij iemand vragen om zijn begrafenis te gaan regelen! Ik vind niet dat je dat soort dingen kunt beweren. Ik zie mezelf als filmmaker en ben ik soms een lijk, een geest uit het hiernamaals? Voordat iets kan sterven, moet het nog eerst geboren worden. De filmkunst is nog niet eens geboren, ze moet nog hard aan zichzelf werken en zich verder ontwikkelen."
Waar het volgens Sokoerov voorlopig echter wel aan ontbreekt zijn voldoende filmmakers met een sterke persoonlijkheid. "Er zijn veel hardwerkende regisseurs. Maar een regisseur moet een fundamentele persoonlijkheid zijn en niet een vertegenwoordiger van een bepaalde richting of stroming. Hij moet overtuigd zijn van bepaalde culturele waarden en normen en een duidelijke mening hebben over zijn eigen plaats in deze wereld. Maar hij moet bovenal huiverig zijn voor de commercialisering van de kunst, op dezelfde manier als sommige mensen angst voor de duivel hebben."

François Stienentop
MOTHER AND SON (MAT' I SYN)

Februari 1998 #186

Produktie
Thomas Kufus
Regie
Aleksander Sokoerov
Scenario
Juri Arabov
Camera
Aleksei Fjodorov
Geluid
Martin Steyer
Vladimir Persov
Montage
Leda Semjonova
Muziek
Mikhail Glinka
Met
Gudrun Geyer
Aleksei Ananischnov

Kleur, 82 minuten

Distributie
Argus Film (RCV Film Distribution)
Te zien
tijdens het Filmfestival Rotterdam en vanaf 12 of 19 februari in de filmtheaters

Titelindex


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1&


M

M (Sara Forestier over)
M. BUTTERFLY
M/OTHER
MA FEMME EST UNE ACTRICE
Ma loute
Ma Ma
MA VIE EN ROSE
MA VRAIE VIE À ROUEN
Ma'Rosa
DE MAANPRINSES EN HET GEHEIM VAN HET WILDE PAARD
MABOROSI
MAC
MACBETH
MACHAN
Machete Kills
Machine Gun Preacher
THE MACHINIST
Macondo
MAD CITY
MAD DOG AND GLORY
MAD LOVE
Mad Max: Fury Road
MADAGASCAR
Madagascar 3: Europe's Most Wanted
MADAGASCAR: ESCAPE 2 AFRICA
Madame Bovary
MADAME L'EAU
MADAME SATÃ
MADE IN AMERICA
MADE IN DAGENHAM
MADE IN HONG KONG
MADE OF HONOUR
Madeliefjes (gerestaureerde versie)
MADELINE
THE MADNESS OF KING GEORGE
LA MADRE MUERTA
Mãe só há uma/Don't Call Me Son
MAFIA!
Magallanes
Le magasin des suicides
THE MAGDALENE SISTERS
Maggie's Plan
THE MAGIC FLUTE
Magic in the Moonlight
Magic Mike
Magic Mike XXL
Magic Trip
HET MAGISCHE ZWAARD
MAGNIFICANT OBSESSION
The Magnificent Seven
MAGNOLIA
Magnus
MAGONIA
MAID IN MANHATTAN
Maïdan
LA MAISON
MAJESTEIT
The Major
MAKAROV
MAKDEE — THE WEB OF THE WITCH
MAKE IT HAPPEN
MAKE WAY FOR TOMORROW
Make Your Move
THE MAKING OF A NEW EMPIRE
THE MAKING OF THE LORD OF THE RINGS
Makkers staakt uw wild geraas & Alles is liefde
EL MAL AJENO
Mal de Pierres
LA MALA EDUCACIÓN
MALA NOCHE
Malavita
MALCOLM X
Maleficent 3D
MALÈNA
MALLRATS
MALPERTUIS
Mama (Andrés Muschietti)
Mama (Nikolai & Elena Renard)
MAMA (Zhang Yuan)
MAMA MOE EN DE KRAAI
MAMBO ITALIANO
Mamma Mia! Here We Go Again
Mammal (Rebecca Daly over)
MAMMOTH
MAMMUTH
THE MAN
MAN ABOUT TOWN
A MAN APART
Een man die Ove heet
A MAN ESCAPED
THE MAN FROM ELYSIAN FIELDS
The Man from London (Previously Unreleased)
The Man from U.N.C.L.E.
THE MAN IN THE IRON MASK
DE MAN MET DE HOND
A Man of Integrity
Man of Steel
MAN OF THE YEAR
MAN OF VIOLENCE
Man on a Ledge
MAN ON FIRE
MAN ON THE MOON
MAN ON WIRE
MAN PUSH CART
A MAN TO REMEMBER
MAN TROUBLE
Man Up
THE MAN WHO CRIED
THE MAN WHO FELL TO EARTH
The Man Who Killed Don Quixote
THE MAN WHO KNEW TOO LITTLE
THE MAN WHO WASN'T THERE
THE MAN WHO WASN'T THERE — SPECIAL DOUBLE DISC EDITION
Man with a Movie Camera and Other Works by Dziga Vertov
Man with High Heels (IFFR Jang Jin)
THE MAN WITH RAIN IN HIS SHOES
The Man with the Iron Fists
The Man With the Iron Heart
MAN WITHOUT A FACE
THE MAN WITHOUT A PAST
MAN — KIND
MANA: BEYOND BELIEF
MANAGEMENT
Manchester By the Sea
The Manchurian Candidate (John Frankenheimer)
THE MANCHURIAN CANDIDATE (Jonathan Demme)
Mandela: Long Walk to Freedom
MANDERLAY
Mange tes morts
Manglehorn
MANHATTAN MURDER MYSTERY
MANHUNTER
Manifesto (Julian Rosefeldt over)
MANNEKEN PIS
Mannen van Mars
Mannenharten
Mannenharten 2
Het mannetje van de maan
MANS GENOEG
MANSFIELD PARK
MANUALE D'AMORE
MANUFACTURED LANDSCAPES
MANUFACTURING DISSENT: UNCOVERING MICHAEL MOORE
Manuscripts Don't Burn
MAO'S LAST DANCER
MAP OF THE HUMAN HEART
A MAP OF THE WORLD
Maps to the Stars
MAR ADENTRO
Marauders
MARCELLO, MARCELLO
MARCH COMES IN LIKE A LION
MARCH OF THE PENGUINS
March Of The Penguins 2
LA MAREA
MAREBITO
Margin Call
MARGOT AT THE WEDDING
Marguerite
MARIA BETHANIA — MUSIC AND PERFUME
MARIA FULL OF GRACE
EL MARIACHI
Mariage à Mendoza
MARIAN
MARIE ANTOINETTE
MARIE ANTOINETTE IS NIET DOOD
MARIE BAIE DES ANGES
Marie Heurtin (Jean-Pierre Améris en Ariana Rivoire over)
MARIE-JO ET SES DEUX AMOURS
LA MARIÉE ÉTAIT EN NOIR
MARIKEN
MARILYN HOTCHKISS' BALLROOM DANCING AND CHARM SCHOOL
Marina
MARION
MARION BRIDGE
MARISCOS BEACH
MARIUS ET JEANNETTE
Marjorie Prime
THE MARK OF CAIN
THE MARKET
Marketa Lazarová
Marley
MARLEY AND ME
Marlina the Murderer in Four Acts
MARMADUKE
Marquis de Wavrin
MARRIED LIFE
MARS ATTACKS!
Martha Marcy May Marlene
The Martian
MARTYRS
Marvin ou la belle éducation
MARY
MARY AND MAX
Mary Magdalene
MARY REILLY
MARY SHELLEY'S FRANKENSTEIN
Maryland
Masaan
MASCHERA DI CERA
Masha en de beer: naar de bioscoop
THE MASK
THE MASK OF ZORRO
AL MASSIR
The Master
MASTER AND COMMANDER
THE MASTER AND HIS PUPIL
Master of the Universe
Masterminds
De masters
MASTERS OF HORROR
MATAHARIS
THE MATCH
The Match Factory Girl
MATCH POINT
De Matchmaker
MATCHSTICK MEN
Matei Child Miner (Matei copil miner)
MATILDA
UN MATIN BONNE HEURE
THE MATRIX
THE MATRIX RELOADED
THE MATRIX REVOLUTIONS
Matterhorn
De Matthäus Missie van Reinbert de Leeuw
MAU MAU
Maudie
Maudite poutine (Previously Unreleased)
Maudite soit la guerre
MAUVAISES FRÉQUENTATIONS
MAVERICK
MAX
MAX ET JEREMIE
MAX PAYNE
MAXIMUM RISK
MAY
THE MAY LADY
Maya de Bij
MAYBE BABY
MAYBE SWEDEN
The Maze Runner
Maze Runner: The Scorch Trials
Me and Earl and the Dying Girl (Previously Unreleased)
ME AND ORSON WELLES
ME AND YOU AND EVERYONE WE KNOW
Me Before You
ME YOU THEM
ME, MYSELF & IRENE
MEAN CREEK
MEAN GIRLS
THE MEAN MACHINE
MEANDER
THE MECHANIC
The Mechanic: Resurrection
Médecin de campagne
Medianeras
MEDICINE MAN
Mediterranea
MEDITERRANEO
Medium Cool
Meek's Cutoff
THE MEERKATS
Mees Kees langs de lijn
Mees Kees op de planken
Mees Kees op kamp
DE MEEST VERRE TOCHT VAN WINNIE DE POEH
Meester Kikker
Meesterspion
MEET JOE BLACK
Meet Me in Venice
MEET THE FOCKERS
MEET THE PARENTS
MEET THE PARENTS: LITTLE FOCKERS
MEET THE ROBINSONS
MEET THE SPARTANS
MEET WALLY SPARKS
The Meg
MEGA MINDY 2
Mega Mindy en de snoepbaron
Mega Mindy vs. Rox
MEGAMIND
MEGANE
LA MEGLIO GIOVENTÙ
Mein Blind Date mit dem Leben
MEIN FÜHRER — DIE WIRKLICH WAHRSTE WAHRHEIT ÜBER ADOLF HITLER
MEISJE
Het meisje en de dood
Meisje met negen pruiken
Mekong Hotel
MEKTOUB
Mektoub, My Love: Canto Uno
Melancholia
MELINDA AND MELINDA
Melody
MEMENTO
MEMOIRS OF A GEISHA
MEMOIRS OF A INVISIBLE MAN
MEMORIES OF MURDER
MEMORY OF THE UNKNOWN
Men & Chicken
MEN IN BLACK
MEN IN BLACK 2
Men in Black 3
MEN OF HONOR
MEN ON THE BRIDGE
The Men Who Knew Infinity
THE MEN WHO STARE AT GOATS
MEN WITH GUNS
MENACE II SOCIETY
Menashe
MENE TEKEL
Meneer Pluizenbol
O Menino e o Mundo
LA MENTALE
Le mépris
Le meraviglie
THE MERCHANT OF VENICE
The Mercy
MÈRES ET FILLES
MERMAID IN A MANHOLE
MERRY CHRISTMAS/JOYEUX NOËL
MES IN HET WATER
MESSAGE IN A BOTTLE
THE MESSENGER
THE MESSENGER: THE STORY OF JOAN OF ARC
THE MESSENGERS
Mesteren
Met grote blijdschap
METAL: A HEADBANGER'S JOURNEY
METALLICA: SOME KIND OF MONSTER
Metallica: Through the Never
Metéora
METISSE
METRO
Metro Manila
METROLAND
THE MEXICAN
The Meyerowitz Stories (New and Selected)
Mia madre
MIAMI RHAPSODY
MIAMI VICE
Michael (Markus Schleinzer)
MICHAEL (Nora Ephron)
MICHAEL CLAYTON
MICHAEL COLLINS
MICHAEL JACKSON'S THIS IS IT
Michael Kohlhaas
Michel Petrucciani
MICHEL VAILLANT
Michel, acteur verliest de woorden
Michiel de Ruyter
MICKEY BLUE EYES
MICMACS À TIRE-LARIGOT
Microbe et Gasoil
MICROCOSMOS
Midden in de winternacht
Midnight in Paris
MIDNIGHT IN THE GARDEN OF GOOD AND EVIL
Midnight Special
MIDNIGHT STING
Midnight Sun
Midnight's Children
Miele
Mientras duermes
MIFUNE'S LAST SONG
THE MIGHTY
MIGHTY APHRODITE
A MIGHTY HEART
MIGHTY JOE
MIGHTY JOE YOUNG
MIJN FRANSE TANTE GAZEUZE
Mijn Mamma is in Amerika en ze heeft Buffalo Bill ontmoet
Mijn naam is Courgette/Ma vie de Courgette (Claude Barras over)
MIJN NAAM IS EUGÈNE
MIJN OPA DE BANKROVER
MIJN VADER IS EEN DETECTIVE
Mike and Dave Need Wedding Dates
MILAREPA
Miles Ahead
MILK
MILKY WAY
The Mill & the Cross
MILLE MOIS
MILLENNIUM 2: THE GIRL WHO PLAYED WITH FIRE
MILLENNIUM 3: GERECHTIGHEID
MILLENNIUM MAMBO
MILLENNIUM: MANNEN DIE VROUWEN HATEN
MILLION DOLLAR BABY
THE MILLION DOLLAR HOTEL
A Million Ways to Die in the West
MILLIONS
Milo
MIMIC
Mimosas (Oliver Laxe over)
MINA TANNENBAUM
MINDBENDER
MINDHUNTERS
MINE VAGANTI
Minions
MINOES
MINORITY REPORT
Minuscule
MIO FRATELLO È FIGLIO UNICO
Il mio viaggio in Italia
MIRACLE ON 34TH STREET
La mirada invisible
MIRAKEL
MIRAL
THE MIRROR HAS TWO FACES
MIRRORS
LES MISÉRABLES (Bille August)
LES MISÉRABLES (Claude Lelouch)
Les misérables (Tom Hooper)
Misericordia
Misfit
THE MISFITS
MISHIMA: A LIFE IN FOUR CHAPTERS
MISS BLANCHE
MISS CONGENIALITY
MISS CONGENIALITY 2
MISS INTERPRETED (MARLENE DUMAS)
Miss Julie (Liv Ullmann)
MISS JULIE (Mike Figgis)
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children
MISS PETTIGREW LIVES FOR A DAY
MISS POTTER
MISS T'S TEASERAMA
Miss You Already
De missie
MISSING ALLEN
MISSING LINK
The Missing Picture (L'image manquante)
MISSION TO MARS
MISSION: IMPOSSIBLE
MISSION: IMPOSSIBLE 2
MISSION: IMPOSSIBLE 3
Mission: Impossible — Fallout
Mission: Impossible — Ghost Protocol
Mission: Impossible — Rogue Nation
THE MIST
Mistaken for Strangers
MISTER LONELY
MISTÉRIOS DE LISBOA
Mistress America (Previously Unreleased)
Mocros
MOD FUCK EXPLOSION
THE MOD SQUAD
Modern Times
MODIGLIANI
The Modular Body (Floris Kaayk over)
Moebius
DE MOEDER
MOEDER DAO, DE SCHILDPADGELIJKENDE
MOGE U GELUKKIG WORDEN
Le moine
MOLIÈRE
Molly's Game
MOLOCH
Mom and Dad
A MOMENT OF INNOCENCE (NUN VA GOLDUN)
MOMMA'S MAN
Mommy
MOMMY, I'M SCARED
MON COLONEL
MON FILS À MOI
MON HOMME
Mon pire cauchemar
Mon roi
MONA LISA SMILE
THE MONASTERY — MR. VIG & THE NUN
MONDAY
Mondomanila
MONDOVINO
Money Monster
MONEY TALKS
MONEY TRAIN
Moneyball
MONGOL — THE UNTOLD STORY OF GENGHIS KHAN
MONGOLIAN PING PONG
Monk
MONKEYS IN PARADISE
Monsieur Chocolat
Monsieur Lazhar
MONSOON WEDDING
MONSTER
A Monster Calls
MONSTER HOUSE
Monster Hunt
MONSTER IN LAW
The Monster of Nix
Monster Trucks
Het monster van Parijs
MONSTER'S BALL
MONSTERS
Monsters University
MONSTERS VS. ALIENS
MONSTERS, INC.
MONTE CARLO (Norbert ter Hall)
Monte Carlo (Thomas Bezucha)
A MONTH BY THE LAKE
MOOLAADÉ
MOON (Duncan Jones over)
MOON-RAK TRANSISTOR
MOONLESS NIGHT
MOONLIGHT & VALENTINO
Moonlight (Barry Jenkins)
MOONLIGHT (Paula van der Oest)
MOONLIGHT MILE
Moonrise Kingdom
Moonwalkers
MOORDWIJVEN
More Human Than Human
More Than Honey
MORIR EN SAN HILARIO
Morisot — Moed, storm en liefde
MORLANG
MORNING GLORY
MORRISON KRIJGT EEN ZUSJE
LES MORSURES DE L'AUBE (LOVE BITES)
La mort de Louis XIV
The Mortal Instruments: City of Bones
MORTAL KOMBAT
MORTAL KOMBAT: ANNIHILATION
Mortdecai
MORVERN CALLAR
AL MOSAFER
THE MOST DISTANT COURSE (Previously Unreleased)
A Most Violent Year
A Most Wanted Man
MOTHER
THE MOTHER
MOTHER AND CHILD
MOTHER AND SON (MAT' I SYN)
MOTHER NIGHT
MOTHER OF MINE
mother!
MOTHER'S BOY
MOTHER'S DAY (Darren Lynn Bousman)
Mother's Day (Garry Marshall)
THE MOTHMAN PROPHECIES
THE MOTORCYCLE DIARIES
MOULIN ROUGE
Mountain (Jenifer Peedom)
Mountain (Yaelle Kayam)
The Mountain Between Us
Mountains May Depart (Shan he gur ren)
THE MOURNING FOREST
MOUSE HUNT
Movie 43
THE MOZART BIRD
Mozart in Love
Mr Morgan's Last Love
MR. & MRS. SMITH
MR. BEAN'S HOLIDAY
MR. BROOKS
MR. DEEDS
MR. HOLLAND'S OPUS
Mr. Holmes
MR. JONES
MR. MAGOO
MR. MAGORIUM'S WONDER EMPORIUM
MR. NICE
MR. NOBODY
Mr. Popper's Penguins
MR. RIGHT
MR. SATURDAY NIGHT
Mr. Turner (Mike Leigh over)
MR. WOODCOCK
MRS. BROWN
MRS. DALLOWAY
MRS. DOUBTFIRE
MRS. HENDERSON PRESENTS
MRS. PARKER AND THE VICIOUS CIRCLE
Much Ado About Nothing (Joss Whedon)
MUCH ADO ABOUT NOTHING (Kenneth Branagh)
Much Loved
Mud
Mudbound
LOS MUERTOS
Una mujer fantástica
MULAN
MULHOLLAND DRIVE
MULHOLLAND FALLS
MULTIPLICITY
The Mummy (Alex Kurtzman)
THE MUMMY (Stephen Sommers)
THE MUMMY RETURNS
MUNDANE HISTORY
MUNDO GRÚA
UN MUNDO MENOS PEOR
MUNICH
MUNO NO HITO (DE NIETSNUT)
THE MUPPET CHRISTMAS CAROL
Muppet Guys Talking
The Muppets
Muppets Most Wanted
MUR
MURDER AT 1600
MURDER BY NUMBER
MURDER IN THE FIRST
MURDERBALL
MURIEL OU LE TEMPS D'UN RETOUR
MURIEL'S WEDDING
MUSA
Museum Hours
MUSIC AND LYRICS
MUSIC OF THE HEART
MUSICA CUBANA
MUST LOVE DOGS
Mustang
Mute
MUTE WITNESS
DE MUZE
MY ARCHITECT: A SON'S JOURNEY
MY BABY'S DADDY
MY BEST FRIEND'S GIRL
MY BEST FRIEND'S WEDDING
MY BIG FAT GREEK WEDDING
My Big Fat Greek Wedding 2
My Big Gay Italian Wedding
MY BLOODY VALENTINE 3D
MY BLUEBERRY NIGHTS
MY BOSS'S DAUGHTER
MY BROTHER'S WEDDING
My Cousin Rachel
My First Highway
My Generation
My Joy
MY LIFE
MY LIFE AS A DOG
MY LIFE WITHOUT ME
MY LITTLE EYE
My Little Pony: De film
MY NAME IS JOE
MY NAME IS KHAN
My Name is Nobody
My Old Lady
MY ONE AND ONLY
MY QUEEN KARO
MY SISTER'S KEEPER
My Skinny Sister
MY SON, MY SON, WHAT HAVE YE DONE
MY SUMMER OF LOVE
MY SUPER EX GIRLFRIEND
MY WAY HOME
My Week with Marilyn
MY WINNIPEG
MYKOSCH
LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE JAUNE
Het mysterie van de melkrobots
Mysterious Masterpiece
MYSTERIOUS SKIN
MYSTERY SCIENCE THEATER 3000: THE MOVIE
MYSTIC RIVER
THE MYTH OF THE AMERICAN SLEEPOVER