The Man Who Killed Don Quixote
Previously Unreleased
Carne y arena
Tiere
Grace Jones: Bloodlight and Bami
Waarheid en bedrog zijn twee kanten van dezelfde medaille Het bedrogen oog

MINORITY REPORT

Verenigde Staten, 2002 | Steven Spielberg
In Minority report schetst Steven Spielberg een angstaanjagend beeld van een toekomst, waarin alleen al de gedachte aan een misdaad voldoende reden is om iemand levenslang weg te bergen. Behalve een staaltje uiterst relevante sociale sciencefiction is de film ook een commentaar op het maken van films.

Washington in het jaar 2054. In verkiezingsspotjes zoals we ze ook nu al kennen hemelt een kandidaat voor een publiek ambt zijn verdiensten als misdaadbestrijder op: in de hoofdstad van de Verenigde Staten worden dankzij een revolutionaire aanpak geen moorden meer gepleegd. Dit opmerkelijke succes is te danken aan de inzet van een drietal telepatisch begaafde wonderkinderen, de pre-cogs, die gewelddadige gevoelens en moordlustige voornemens kunnen opvangen voordat zij ten uitvoer zijn gebracht. Een speciale politie-eenheid is belast met het interpreteren van de beelden die het pre-cognitieve trio doorgeeft, en met het opsporen en vooral het voorkomen van de nog te plegen misdaad. De potentiële dader, die in feite nog niets heeft gedaan, wordt zonder verder proces uit de maatschappij verwijderd.
De politiemensen die zich bezig houden met deze zogenaamde pre-crime — een woord dat cynisch genoeg deel is gaan uitmaken van het anti-terroristische jargon van president Bush Jr. — worden aangevoerd door John Anderton. Een artistiek en fysiek in topvorm verkerende Tom Cruise zet hem neer als een fanatieke crime fighter, die zijn inspiratie put uit het geweldsmisdrijf dat ooit zijn familie trof. Anderton is een man die het goede wil doen, maar zijn verdriet over het verlies van een dierbare is zo groot dat hij een blinde vlek heeft voor de schaduwzijden van pre-crime. Hoe weet je bijvoorbeeld zeker dat een moorddadige gedachte ook daadwerkelijk tot een misdaad zal leiden? En als de pre-cogs de feitelijke toekomst kunnen zien, hoe is het dan mogelijk dat de pre-crime unit die misdaden nog kan voorkomen? Als Anderton dergelijke twijfels al kent, worden die terzijde geschoven door onverwerkte rouwgevoelens en zijn verslaving aan een geestverruimend goedje, dat in typische Philip K. Dick-taal 'new improved clarity' is gedoopt. Een van de grondleggers van de pre-crime aanpak houdt Anderton zelfs voor dat strafrecht nooit gebaseerd kan zijn op twijfel, zelfs als die twijfel redelijk is — een ondubbelzinnige afwijzing van de 'reasonable doubt' die in de huidige Amerikaanse jury-rechtspraak nog voldoende is om een verdachte vrij te spreken.
Anderton begint pas aan het systeem te twijfelen als het te laat is. Voordat de pre-cogs hun beeldenstroom doorsturen naar de schermen van Pre-crime worden er eerst steevast twee houten lottoballetjes gegraveerd: een met de naam van het slachtoffer en de andere met de dader erop. Wanneer Anderton zelf wordt aangewezen als een toekomstige moordenaar dwingt dat hem om de ongewenste implicaties van pre-crime onder ogen te zien. Hij ontvoert een van de pre-cogs uit het waterbassin waarin zij net voldoende in leven wordt gehouden om haar visioenen door te kunnen seinen. De Engelse Samantha Morton, die net als in haar memorabele optreden in Woody Allens Sweet and lowdown weer over een ongekend rijke mimiek blijkt te beschikken, probeert Anderton de waarheid te tonen als de door visioenen gepijnigde pre-cog Agatha. "We hebben nooit de toekomst gezien — je hebt een keuze" vertelt ze hem. Daarmee valt de bodem onder de pre-crime aanpak weg. Want als Anderton de keus heeft om zijn gewelddadige oprispingen te beheersen, dan moet dat voor al die duizenden veroordeelden ook gelden.
Hoewel Spielberg de hele film door entertainer genoeg blijft om het publiek te bedienen met spectaculaire achtervolgingen en actiescènes, blijft hij de worsteling van zijn protagonist centraal stellen. Anderton wordt gedwongen om de waarheid te aanschouwen, een begrip dat Spielberg zo letterlijk mogelijk uitwerkt. Overal in de film duiken ogen op. Zo houden de Washingtonse autoriteiten nauwlettend in de gaten waar iedere burger zich bevindt, door een fijnmazig netwerk van poortjes waar de irissen worden gescand. (Wie pleitten er trouwens onlangs ook alweer voor het inzetten van zulke iris-scans in onze eigen Tweede Kamer?) Mensen die zich aan de overheidscontrole willen onttrekken gaan zonder ogen door het leven — zoals Andertons straatwijze drugsdealer — of zij laten hun ogen vervangen. In een Lynchiaanse gruwelscène mag Peter Stormare als een maniakale dokter de oogkassen van Anderton leeglepelen met allerhande marteltuig, om ze te vervangen door nieuwe kijkers. De oude ogen gaan mee in een plasticzakje, wat uitmondt in een zeer gedenkwaardig getverdemme-moment. Spielberg speelt zijn spelletje met irissen en oogballen zo, dat Anderton de verpletterende waarheid pas kan doorzien als hij er door andermans ogen naar kan kijken.

In Spielbergs visie is waarneming niet alleen een zaak van de kijker. Een nog veel grotere rol dicht hij toe aan degenen die de beelden maken. De drie pre-cogs worden door de onwetende bevolking van Washington gezien als een soort heiligen. Niet voor niets wordt het new-agerige waterbassin waar het trio ronddobbert liefkozend aangeduid als de Tempel. Een van de personages wijst er echter op dat de macht nooit bij het orakel ligt, maar bij de priesters. Die priesters zijn de mensen van Pre-Crime. En de hogepriester is hun aanvoerder, John Anderton. Hij is het die de ogenschijnlijk ondoordringbare beeldenbrij van de pre-cogs betekenis geeft. Op doorzichtige videoschermen die in de lucht lijken te zweven zet hij ze in een bepaalde volgorde, waarbij hij allerlei details naar de voorgrond haalt om andere beelden juist weg te laten. Zelf spreekt hij over het "bij elkaar brengen van willekeurige beelden van geweld tot een coherent beeld". Je zou ook kunnen zeggen dat Anderton monteert, selecteert en interpreteert. Precies de dingen die een regisseur doet als hij een film maakt. Het is bijna onmogelijk om Cruise in deze scène anders te zien dan als Spielbergs alter ego. Zelfverzekerd en met sierlijke armbewegingen roept de priester/regisseur/politieman beelden op, om er vervolgens mee te schuiven en te spelen. Door kaders te veranderen ontstaat een nieuwe kijk, betekenissen veranderen door beelden anders te rangschikken. De werkelijkheid wordt gemanipuleerd waar je bijstaat. Het is een technisch razend knappe scène, waarin de virtuositeit van een grote regisseur tot uitdrukking komt in de vorm én de inhoud. Toch klopt Spielberg zichzelf hier niet alleen maar op de borst. Het feit dat Anderton zijn choreografie uitvoert op een klassieke compositie, Schuberts Onvoltooide Symfonie, zou er zelfs op kunnen wijzen dat hij hier eerder een hommage brengt aan zijn grote inspirator Stanley Kubrick.
De scène roept bewondering op voor het filmmakersambacht, maar Spielberg wijst tegelijkertijd op de potentieel gevaarlijke kanten van het regisseren en monteren van beelden uit de werkelijkheid. We hoeven echt niet terug te gaan naar de beeldmanipulaties die cineasten als Leni Riefenstahl of Sergej Eisenstein zich permitteerden in dienst van totalitaire regimes. Een veel recenter voorbeeld van montagebedrog, waarover nog lang niet voldoende schande is gesproken, is William Friedkins Rules of engagement, waarin alle vuile trucs werden ingezet om de kijker te overtuigen van de terroristische inborst van Arabische vrouwen en kinderen. Denk vooral niet dat Spielbergs film een droog theoretisch betoog is over de gevaarlijke verleiding die uit kan gaan van op een groot bioscoopdoek geprojecteerde beelden. In de allereerste plaats is het een zeer onderhoudende publieksfilm, die tussen enkele grote actiescènes door de tijd neemt om gevaarlijke tendenzen in de huidige wereld uit te vergroten naar een toekomst, die pas bij nadere beschouwing angstaanjagend blijkt te zijn. Toch lijkt Minority report gemaakt te zijn met in het achterhoofd de gedachte dat film bij de huidige stand van de techniek een uiterst machtig medium is. Een medium dat makkelijk misbruikt kan worden in handen van mensen met minder nobele bedoelingen. Of erger nog: in handen van mensen die — net als Anderton — de consequenties van hun eigen manipulaties niet kunnen doorzien, omdat ze verblind zijn door hun streven naar een zogenaamd hoger doel.

Fritz de Jong


Philip K. Dick


Hij leed aan depressieve buien, experimenteerde driftig met psychedelische drugs en was zo paranoïde als een deur. Geen wonder dat Philip K. Dick (1928-1982), de schrijver van het korte verhaal waarop Steven Spielberg zijn Minority report baseerde, in zijn boeken steeds weer de meest angstaanjagende toekomstvisioenen wist op te roepen. Visioenen die filmmakers inspireerden tot zeer beklemmende films. De bekendste Dick-film is natuurlijk Blade runner, Ridley Scotts visionaire bewerking van het verhaal met die prachtige filosofische titel 'Do androids dream of electric sheep?' Net als in Paul Verhoevens Total recall (gebaseerd op het al even fraai getitelde 'We can remember it for you wholesale') en de minder geslaagde Dick-verfilmingen Impostor en Screamers ('Second variety'), worden we hier ingevoerd in een spookachtige wereld, vervuild en verwaarloosd en geregeerd door machtige corporaties die de bevolking afknijpen door te marchanderen met elementaire levensbehoeften als zuurstof en water. Dat er in zulke corrupte werelden geen plaats is voor de waarheid spreekt eigenlijk voor zich.
Wat maakt de verhalen van Dick nou zo aantrekkelijk voor filmers? Ten eerste zijn dat de hoofdpersonen, cynische kerels vaak die zich proberen te handhaven in een vijandige wereld. De typische Dick-protagonist is een mengeling van hardboiled-detectives als Sam Spade en Philip Marlowe en de ten onrechte van misdaden beschuldigde overlevers waar Hitchcock zo dol op was. Kant en klare filmkarakters kortom, waar je als regisseur of acteur bijna niks meer aan hoeft te doen.

Robot-spinnen

Minstens zo aantrekkelijk zijn de toekomstige werelden die Dick schetst. Doordat de schrijver zo goed is in het beschrijven van de angsten van zijn personages heeft hij slechts heel weinig woorden nodig om de contouren van een naargeestige toekomst te schetsen. Voor de lezer is dat fijn omdat hij zijn fantasie de vrije loop kan laten, en voor cineasten en hun art directors geldt dat natuurlijk in verhevigde mate.
De grootste kracht van Philip Kindred Dick is evenwel de psychologische authenticiteit van zijn verhalen. Zijn futuristische nachtmerries zijn niet geworteld in een intellectuele tegenzin tegen totalitaire regimes. Waar befaamde anti-utopieën als Orwells '1984' en 'Animal farm', Bradbury's 'Fahrenheit 451' en Huxley's 'Brave new world' toch in de kern een wat afstandelijke uitvergroting bieden van de gruwelen van stalinisme, Spaanse fascisme en nazidom, daar gaat Dick een stap verder door altijd dicht bij zijn bizarre belevingswereld te blijven. In zijn verhalen weet hij zijn zeer particuliere angstpsychoses zo te verwerken, dat iedere lezer er zijn eigen bangste dromen in kan herkennen. Voor Dick was de vrees voor totalitaire en corrupte heersers dan ook helemaal geen historische of theoretische kwestie. De schrijver wist zich — ongetwijfeld onder invloed van pillen, drugs en een neurotisch karakter — in zijn eigen tijd al vervolgd, gekooid en bespied.

FdJ



top
MINORITY REPORT

Oktober 2002 #237

Regie
Steven Spielberg

Kleur, 145 minuten

Titelindex


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1&


M

M (Sara Forestier over)
M. BUTTERFLY
M/OTHER
MA FEMME EST UNE ACTRICE
Ma loute
Ma Ma
MA VIE EN ROSE
MA VRAIE VIE À ROUEN
Ma'Rosa
DE MAANPRINSES EN HET GEHEIM VAN HET WILDE PAARD
MABOROSI
MAC
MACBETH
MACHAN
Machete Kills
Machine Gun Preacher
THE MACHINIST
Macondo
MAD CITY
MAD DOG AND GLORY
MAD LOVE
Mad Max: Fury Road
MADAGASCAR
Madagascar 3: Europe's Most Wanted
MADAGASCAR: ESCAPE 2 AFRICA
Madame Bovary
MADAME L'EAU
MADAME SATÃ
MADE IN AMERICA
MADE IN DAGENHAM
MADE IN HONG KONG
MADE OF HONOUR
Madeliefjes (gerestaureerde versie)
MADELINE
THE MADNESS OF KING GEORGE
LA MADRE MUERTA
Mãe só há uma/Don't Call Me Son
MAFIA!
Magallanes
Le magasin des suicides
THE MAGDALENE SISTERS
Maggie's Plan
THE MAGIC FLUTE
Magic in the Moonlight
Magic Mike
Magic Mike XXL
Magic Trip
HET MAGISCHE ZWAARD
MAGNIFICANT OBSESSION
The Magnificent Seven
MAGNOLIA
Magnus
MAGONIA
MAID IN MANHATTAN
Maïdan
LA MAISON
MAJESTEIT
The Major
MAKAROV
MAKDEE — THE WEB OF THE WITCH
MAKE IT HAPPEN
MAKE WAY FOR TOMORROW
Make Your Move
THE MAKING OF A NEW EMPIRE
THE MAKING OF THE LORD OF THE RINGS
Makkers staakt uw wild geraas & Alles is liefde
EL MAL AJENO
Mal de Pierres
LA MALA EDUCACIÓN
MALA NOCHE
Malavita
MALCOLM X
Maleficent 3D
MALÈNA
MALLRATS
MALPERTUIS
Mama (Andrés Muschietti)
Mama (Nikolai & Elena Renard)
MAMA (Zhang Yuan)
MAMA MOE EN DE KRAAI
MAMBO ITALIANO
Mamma Mia! Here We Go Again
Mammal (Rebecca Daly over)
MAMMOTH
MAMMUTH
THE MAN
MAN ABOUT TOWN
A MAN APART
Een man die Ove heet
A MAN ESCAPED
THE MAN FROM ELYSIAN FIELDS
The Man from London (Previously Unreleased)
The Man from U.N.C.L.E.
THE MAN IN THE IRON MASK
DE MAN MET DE HOND
A Man of Integrity
Man of Steel
MAN OF THE YEAR
MAN OF VIOLENCE
Man on a Ledge
MAN ON FIRE
MAN ON THE MOON
MAN ON WIRE
MAN PUSH CART
A MAN TO REMEMBER
MAN TROUBLE
Man Up
THE MAN WHO CRIED
THE MAN WHO FELL TO EARTH
The Man Who Killed Don Quixote
THE MAN WHO KNEW TOO LITTLE
THE MAN WHO WASN'T THERE
THE MAN WHO WASN'T THERE — SPECIAL DOUBLE DISC EDITION
Man with a Movie Camera and Other Works by Dziga Vertov
Man with High Heels (IFFR Jang Jin)
THE MAN WITH RAIN IN HIS SHOES
The Man with the Iron Fists
The Man With the Iron Heart
MAN WITHOUT A FACE
THE MAN WITHOUT A PAST
MAN — KIND
MANA: BEYOND BELIEF
MANAGEMENT
Manchester By the Sea
The Manchurian Candidate (John Frankenheimer)
THE MANCHURIAN CANDIDATE (Jonathan Demme)
Mandela: Long Walk to Freedom
MANDERLAY
Mange tes morts
Manglehorn
MANHATTAN MURDER MYSTERY
MANHUNTER
Manifesto (Julian Rosefeldt over)
MANNEKEN PIS
Mannen van Mars
Mannenharten
Mannenharten 2
Het mannetje van de maan
MANS GENOEG
MANSFIELD PARK
MANUALE D'AMORE
MANUFACTURED LANDSCAPES
MANUFACTURING DISSENT: UNCOVERING MICHAEL MOORE
Manuscripts Don't Burn
MAO'S LAST DANCER
MAP OF THE HUMAN HEART
A MAP OF THE WORLD
Maps to the Stars
MAR ADENTRO
Marauders
MARCELLO, MARCELLO
MARCH COMES IN LIKE A LION
MARCH OF THE PENGUINS
March Of The Penguins 2
LA MAREA
MAREBITO
Margin Call
MARGOT AT THE WEDDING
Marguerite
MARIA BETHANIA — MUSIC AND PERFUME
MARIA FULL OF GRACE
EL MARIACHI
Mariage à Mendoza
MARIAN
MARIE ANTOINETTE
MARIE ANTOINETTE IS NIET DOOD
MARIE BAIE DES ANGES
Marie Heurtin (Jean-Pierre Améris en Ariana Rivoire over)
MARIE-JO ET SES DEUX AMOURS
LA MARIÉE ÉTAIT EN NOIR
MARIKEN
MARILYN HOTCHKISS' BALLROOM DANCING AND CHARM SCHOOL
Marina
MARION
MARION BRIDGE
MARISCOS BEACH
MARIUS ET JEANNETTE
Marjorie Prime
THE MARK OF CAIN
THE MARKET
Marketa Lazarová
Marley
MARLEY AND ME
Marlina the Murderer in Four Acts
MARMADUKE
Marquis de Wavrin
MARRIED LIFE
MARS ATTACKS!
Martha Marcy May Marlene
The Martian
MARTYRS
Marvin ou la belle éducation
MARY
MARY AND MAX
Mary Magdalene
MARY REILLY
MARY SHELLEY'S FRANKENSTEIN
Maryland
Masaan
MASCHERA DI CERA
Masha en de beer: naar de bioscoop
THE MASK
THE MASK OF ZORRO
AL MASSIR
The Master
MASTER AND COMMANDER
THE MASTER AND HIS PUPIL
Master of the Universe
Masterminds
De masters
MASTERS OF HORROR
MATAHARIS
THE MATCH
The Match Factory Girl
MATCH POINT
De Matchmaker
MATCHSTICK MEN
Matei Child Miner (Matei copil miner)
MATILDA
UN MATIN BONNE HEURE
THE MATRIX
THE MATRIX RELOADED
THE MATRIX REVOLUTIONS
Matterhorn
De Matthäus Missie van Reinbert de Leeuw
MAU MAU
Maudie
Maudite poutine (Previously Unreleased)
Maudite soit la guerre
MAUVAISES FRÉQUENTATIONS
MAVERICK
MAX
MAX ET JEREMIE
MAX PAYNE
MAXIMUM RISK
MAY
THE MAY LADY
Maya de Bij
MAYBE BABY
MAYBE SWEDEN
The Maze Runner
Maze Runner: The Scorch Trials
Me and Earl and the Dying Girl (Previously Unreleased)
ME AND ORSON WELLES
ME AND YOU AND EVERYONE WE KNOW
Me Before You
ME YOU THEM
ME, MYSELF & IRENE
MEAN CREEK
MEAN GIRLS
THE MEAN MACHINE
MEANDER
THE MECHANIC
The Mechanic: Resurrection
Médecin de campagne
Medianeras
MEDICINE MAN
Mediterranea
MEDITERRANEO
Medium Cool
Meek's Cutoff
THE MEERKATS
Mees Kees langs de lijn
Mees Kees op de planken
Mees Kees op kamp
DE MEEST VERRE TOCHT VAN WINNIE DE POEH
Meester Kikker
Meesterspion
MEET JOE BLACK
Meet Me in Venice
MEET THE FOCKERS
MEET THE PARENTS
MEET THE PARENTS: LITTLE FOCKERS
MEET THE ROBINSONS
MEET THE SPARTANS
MEET WALLY SPARKS
The Meg
MEGA MINDY 2
Mega Mindy en de snoepbaron
Mega Mindy vs. Rox
MEGAMIND
MEGANE
LA MEGLIO GIOVENTÙ
Mein Blind Date mit dem Leben
MEIN FÜHRER — DIE WIRKLICH WAHRSTE WAHRHEIT ÜBER ADOLF HITLER
MEISJE
Het meisje en de dood
Meisje met negen pruiken
Mekong Hotel
MEKTOUB
Mektoub, My Love: Canto Uno
Melancholia
MELINDA AND MELINDA
Melody
MEMENTO
MEMOIRS OF A GEISHA
MEMOIRS OF A INVISIBLE MAN
MEMORIES OF MURDER
MEMORY OF THE UNKNOWN
Men & Chicken
MEN IN BLACK
MEN IN BLACK 2
Men in Black 3
MEN OF HONOR
MEN ON THE BRIDGE
The Men Who Knew Infinity
THE MEN WHO STARE AT GOATS
MEN WITH GUNS
MENACE II SOCIETY
Menashe
MENE TEKEL
Meneer Pluizenbol
O Menino e o Mundo
LA MENTALE
Le mépris
Le meraviglie
THE MERCHANT OF VENICE
The Mercy
MÈRES ET FILLES
MERMAID IN A MANHOLE
MERRY CHRISTMAS/JOYEUX NOËL
MES IN HET WATER
MESSAGE IN A BOTTLE
THE MESSENGER
THE MESSENGER: THE STORY OF JOAN OF ARC
THE MESSENGERS
Mesteren
Met grote blijdschap
METAL: A HEADBANGER'S JOURNEY
METALLICA: SOME KIND OF MONSTER
Metallica: Through the Never
Metéora
METISSE
METRO
Metro Manila
METROLAND
THE MEXICAN
The Meyerowitz Stories (New and Selected)
Mia madre
MIAMI RHAPSODY
MIAMI VICE
Michael (Markus Schleinzer)
MICHAEL (Nora Ephron)
MICHAEL CLAYTON
MICHAEL COLLINS
MICHAEL JACKSON'S THIS IS IT
Michael Kohlhaas
Michel Petrucciani
MICHEL VAILLANT
Michel, acteur verliest de woorden
Michiel de Ruyter
MICKEY BLUE EYES
MICMACS À TIRE-LARIGOT
MICROCOSMOS
Midden in de winternacht
Midnight in Paris
MIDNIGHT IN THE GARDEN OF GOOD AND EVIL
Midnight Special
MIDNIGHT STING
Midnight Sun
Midnight's Children
Miele
Mientras duermes
MIFUNE'S LAST SONG
THE MIGHTY
MIGHTY APHRODITE
A MIGHTY HEART
MIGHTY JOE
MIGHTY JOE YOUNG
MIJN FRANSE TANTE GAZEUZE
Mijn Mamma is in Amerika en ze heeft Buffalo Bill ontmoet
Mijn naam is Courgette/Ma vie de Courgette (Claude Barras over)
MIJN NAAM IS EUGÈNE
MIJN OPA DE BANKROVER
MIJN VADER IS EEN DETECTIVE
Mike and Dave Need Wedding Dates
MILAREPA
Miles Ahead
MILK
MILKY WAY
The Mill & the Cross
MILLE MOIS
MILLENNIUM 2: THE GIRL WHO PLAYED WITH FIRE
MILLENNIUM 3: GERECHTIGHEID
MILLENNIUM MAMBO
MILLENNIUM: MANNEN DIE VROUWEN HATEN
MILLION DOLLAR BABY
THE MILLION DOLLAR HOTEL
A Million Ways to Die in the West
MILLIONS
Milo
MIMIC
Mimosas (Oliver Laxe over)
MINA TANNENBAUM
MINDBENDER
MINDHUNTERS
MINE VAGANTI
Minions
MINOES
MINORITY REPORT
Minuscule
MIO FRATELLO È FIGLIO UNICO
Il mio viaggio in Italia
MIRACLE ON 34TH STREET
La mirada invisible
MIRAKEL
MIRAL
THE MIRROR HAS TWO FACES
MIRRORS
LES MISÉRABLES (Bille August)
LES MISÉRABLES (Claude Lelouch)
Les misérables (Tom Hooper)
Misericordia
Misfit
THE MISFITS
MISHIMA: A LIFE IN FOUR CHAPTERS
MISS BLANCHE
MISS CONGENIALITY
MISS CONGENIALITY 2
MISS INTERPRETED (MARLENE DUMAS)
Miss Julie (Liv Ullmann)
MISS JULIE (Mike Figgis)
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children
MISS PETTIGREW LIVES FOR A DAY
MISS POTTER
MISS T'S TEASERAMA
Miss You Already
De missie
MISSING ALLEN
MISSING LINK
The Missing Picture (L'image manquante)
MISSION TO MARS
MISSION: IMPOSSIBLE
MISSION: IMPOSSIBLE 2
MISSION: IMPOSSIBLE 3
Mission: Impossible — Fallout
Mission: Impossible — Ghost Protocol
Mission: Impossible — Rogue Nation
THE MIST
Mistaken for Strangers
MISTER LONELY
MISTÉRIOS DE LISBOA
Mistress America (Previously Unreleased)
Mocros
MOD FUCK EXPLOSION
THE MOD SQUAD
Modern Times
MODIGLIANI
The Modular Body (Floris Kaayk over)
Moebius
DE MOEDER
MOEDER DAO, DE SCHILDPADGELIJKENDE
MOGE U GELUKKIG WORDEN
Le moine
MOLIÈRE
Molly's Game
MOLOCH
Mom and Dad
A MOMENT OF INNOCENCE (NUN VA GOLDUN)
MOMMA'S MAN
Mommy
MOMMY, I'M SCARED
MON COLONEL
MON FILS À MOI
MON HOMME
Mon pire cauchemar
Mon roi
MONA LISA SMILE
THE MONASTERY — MR. VIG & THE NUN
MONDAY
Mondomanila
MONDOVINO
Money Monster
MONEY TALKS
MONEY TRAIN
Moneyball
MONGOL — THE UNTOLD STORY OF GENGHIS KHAN
MONGOLIAN PING PONG
Monk
MONKEYS IN PARADISE
Monsieur Chocolat
Monsieur Lazhar
MONSOON WEDDING
MONSTER
A Monster Calls
MONSTER HOUSE
Monster Hunt
MONSTER IN LAW
The Monster of Nix
Monster Trucks
Het monster van Parijs
MONSTER'S BALL
MONSTERS
Monsters University
MONSTERS VS. ALIENS
MONSTERS, INC.
MONTE CARLO (Norbert ter Hall)
Monte Carlo (Thomas Bezucha)
A MONTH BY THE LAKE
MOOLAADÉ
MOON (Duncan Jones over)
MOON-RAK TRANSISTOR
MOONLESS NIGHT
MOONLIGHT & VALENTINO
Moonlight (Barry Jenkins)
MOONLIGHT (Paula van der Oest)
MOONLIGHT MILE
Moonrise Kingdom
Moonwalkers
MOORDWIJVEN
More Human Than Human
More Than Honey
MORIR EN SAN HILARIO
Morisot — Moed, storm en liefde
MORLANG
MORNING GLORY
MORRISON KRIJGT EEN ZUSJE
LES MORSURES DE L'AUBE (LOVE BITES)
La mort de Louis XIV
The Mortal Instruments: City of Bones
MORTAL KOMBAT
MORTAL KOMBAT: ANNIHILATION
Mortdecai
MORVERN CALLAR
AL MOSAFER
THE MOST DISTANT COURSE (Previously Unreleased)
A Most Violent Year
A Most Wanted Man
MOTHER
THE MOTHER
MOTHER AND CHILD
MOTHER AND SON (MAT' I SYN)
MOTHER NIGHT
MOTHER OF MINE
mother!
MOTHER'S BOY
MOTHER'S DAY (Darren Lynn Bousman)
Mother's Day (Garry Marshall)
THE MOTHMAN PROPHECIES
THE MOTORCYCLE DIARIES
MOULIN ROUGE
Mountain (Jenifer Peedom)
Mountain (Yaelle Kayam)
The Mountain Between Us
Mountains May Depart (Shan he gur ren)
THE MOURNING FOREST
MOUSE HUNT
Movie 43
THE MOZART BIRD
Mozart in Love
Mr Morgan's Last Love
MR. & MRS. SMITH
MR. BEAN'S HOLIDAY
MR. BROOKS
MR. DEEDS
MR. HOLLAND'S OPUS
Mr. Holmes
MR. JONES
MR. MAGOO
MR. MAGORIUM'S WONDER EMPORIUM
MR. NICE
MR. NOBODY
Mr. Popper's Penguins
MR. RIGHT
MR. SATURDAY NIGHT
Mr. Turner (Mike Leigh over)
MR. WOODCOCK
MRS. BROWN
MRS. DALLOWAY
MRS. DOUBTFIRE
MRS. HENDERSON PRESENTS
MRS. PARKER AND THE VICIOUS CIRCLE
Much Ado About Nothing (Joss Whedon)
MUCH ADO ABOUT NOTHING (Kenneth Branagh)
Much Loved
Mud
Mudbound
LOS MUERTOS
Una mujer fantástica
MULAN
MULHOLLAND DRIVE
MULHOLLAND FALLS
MULTIPLICITY
The Mummy (Alex Kurtzman)
THE MUMMY (Stephen Sommers)
THE MUMMY RETURNS
MUNDANE HISTORY
MUNDO GRÚA
UN MUNDO MENOS PEOR
MUNICH
MUNO NO HITO (DE NIETSNUT)
THE MUPPET CHRISTMAS CAROL
Muppet Guys Talking
The Muppets
Muppets Most Wanted
MUR
MURDER AT 1600
MURDER BY NUMBER
MURDER IN THE FIRST
MURDERBALL
MURIEL OU LE TEMPS D'UN RETOUR
MURIEL'S WEDDING
MUSA
Museum Hours
MUSIC AND LYRICS
MUSIC OF THE HEART
MUSICA CUBANA
MUST LOVE DOGS
Mustang
MUTE WITNESS
DE MUZE
MY ARCHITECT: A SON'S JOURNEY
MY BABY'S DADDY
MY BEST FRIEND'S GIRL
MY BEST FRIEND'S WEDDING
MY BIG FAT GREEK WEDDING
My Big Fat Greek Wedding 2
MY BLOODY VALENTINE 3D
MY BLUEBERRY NIGHTS
MY BOSS'S DAUGHTER
MY BROTHER'S WEDDING
My Cousin Rachel
My First Highway
My Generation
My Joy
MY LIFE
MY LIFE AS A DOG
MY LIFE WITHOUT ME
MY LITTLE EYE
My Little Pony: De film
MY NAME IS JOE
MY NAME IS KHAN
My Name is Nobody
My Old Lady
MY ONE AND ONLY
MY QUEEN KARO
MY SISTER'S KEEPER
My Skinny Sister
MY SON, MY SON, WHAT HAVE YE DONE
MY SUMMER OF LOVE
MY SUPER EX GIRLFRIEND
MY WAY HOME
My Week with Marilyn
MY WINNIPEG
MYKOSCH
LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE JAUNE
Het mysterie van de melkrobots
Mysterious Masterpiece
MYSTERIOUS SKIN
MYSTERY SCIENCE THEATER 3000: THE MOVIE
MYSTIC RIVER
THE MYTH OF THE AMERICAN SLEEPOVER