Burning
Tesnota
First Man
Transit (Christian Petzold over)
Living the Light — Robby Müller (Claire Pijman over)
Luchtfietsers zonder wekker

THE DREAMERS

Engeland/Italië/Frankrijk/Verenigde Staten, 2003 | Bernardo Bertolucci
De babyboom-generatie heeft de leeftijd van terugblikken bereikt. Bernardo Bertolucci (The dreamers), Denys Arcand (Les invasions barbares), Marco Tullio Giordana (La meglio gioventù) en Marco Bellocchio (Buongiorno, notte) keren terug naar de jaren zestig en zeventig. Hoe staat het met het zelfbeeld van de babyboomers?

"Ik maak geen historische film. Ik wil de geest van '68 maar ik wil geen reconstructie." Aldus Bertolucci (64) in een interview over The dreamers. Vraag aan babyboomers wat 'de geest van '68' was en hun ogen beginnen te glimmen. Steevast komen de heldenverhalen, die beginnen met de jaren vijftig. Wat een benauwende tijd! Verstikkend! Spruitjeslucht! Autoritaire ouders! Sadistische onderwijzers! Elke dag naar de kerk! Een niet te harden sociale controle! Overal repressie! Seks? Als je naar een meisje keek, kreeg je al een preek van je vader. Het woord seks bestond trouwens niet. Men sprak over voortplanting. Na deze proloog — nodig om wat komen gaat van de juiste glans te voorzien — komen de jubelverhalen over de jaren zestig. Wat een tijd! Vrijheid! Weg met de autoriteiten! Demonstraties! De revolutie stond op uitbreken. Het establishment — vergeten woord uit de jaren zestig — was in paniek. We demonstreerden tegen de oorlog in Vietnam. Johnson was een moordenaar, maar omdat we dat van de rechter niet mochten roepen, scandeerden we op protestbijeenkomsten John-son mo-le-naar. Geestig? In die tijd noemden we het ludiek. Heb ik het al gehad over de seksuele bevrijding? Wat was het heerlijk neuken in die tijd. Feministen waren er nog niet.
Elke generatie heeft zijn oorlogsverhalen. Als ze geen oorlog heeft meegemaakt, verzint ze er één. De babyboomers hebben van de jaren zestig een oorlogsepos gemaakt. Ze zien zichzelf als verzetsstrijders, die in een felle strijd verwikkeld waren met de gevestigde orde. In werkelijkheid volstond een klein zetje om de samenleving een nieuwe periode in te duwen. De tijd was er rijp voor. De protestgeneratie was het luidruchtige deel van een breed moderniseringsproces.
Elke generatie heeft behoefte aan een vormende mythe. Een Groot Verhaal dat het gevoel geeft bij een generatie te horen. Bij de oudere generatie bestond dat verhaal uit het dappere verzet van het kleine Nederland tegen het nazibeest. Bij de babyboomers vervullen 'de jaren zestig' deze rol. De mythe over het Nederlandse verzet in de Tweede Wereldoorlog is al lang ontmaskerd. Hoe zit het met 'de jaren zestig'? Welk beeld doemt op uit The dreamers, Les invasions barbares, Buongiorno, notte en La meglio gioventù?

Tirades
Houden babyboomers ooit hun mond dicht? Wat kan deze generatie ouwehoeren, pardon, ideologische debatten voeren. Als het woord vlees is geworden, dan wel in deze generatie. Rémy, de hoofdpersoon in Oscarwinnaar Les invasions barbares van Denys Arcand (62), is een exemplarisch voorbeeld. De ex-hoogleraar is terminaal ziek, maar nog staat zijn mond geen seconde stil. In het ziekenhuis in Montréal heeft hij het hoogste woord. Het spuien van opinies lijkt een reflex. Zoals een hond begint te blaffen als hij iets hoort, zo begint hij een polemisch betoog als een mens in zijn buurt komt. Niemand is veilig voor zijn tirades. Tegen een willekeurige verpleegster spuit hij zijn gal over een blinde vlek in het Amerikaanse collectieve geheugen. Weet zij dat de kolonisten in de zestiende en zeventiende eeuw vijftig miljoen indianen hebben vermoord? Miljoenen doden, waaraan 'zelfs niet één holocaustmuseumpje' is gewijd.
Je weet dat je gaat sterven en je windt je op over de Amerikaanse geschiedschrijving. Waarom wil Rémy nog steeds zijn polemische gelijk halen? Doet het er nog iets toe? De treurige waarheid is dat hij niet anders kan. Remy's eindeloze woordenstroom is zijn enige houvast. Zonder woorden is hij verloren. Hij leeft in een verbaal universum. Stilte is zijn vijand. Dat geldt ook voor Theo, Matthew en Isabelle in Bertolucci's The dreamers, dat zich afspeelt in 1968 in Parijs. Tegen de achtergrond van het tumult op straat praten de in een driehoeksrelatie verwikkelde studenten elkaar de oren van de kop. Ze hebben het over film en politiek, maar nooit over zichzelf. Zegt het iets over babyboomers?

Kilte
Les invasions barbares is onbedoeld een grimmige film. Arcand wil dat wij ontroerd raken door de club familieleden en kennissen rond Rémy's ziekbed, maar dat lukt niet met deze nare, kille mensen. Wilde Arcand stiekem afrekenen met de babyboom-generatie? Waarom zouden we van deze zelfingenomen mensen houden? Het ergste is Rémy. Zijn hele leven heeft hij zijn pik niet in bedwang kunnen houden. Koketterend noemt hij zich 'een socialistische, hedonistische geilaard'. Later heeft hij het over 'een sensuele socialist'. Lege woorden. Vijftien jaar geleden vond zijn vrouw het genoeg en scheidde ze van hem. Met twee ex-minnaressen staat zij nu aan zijn sterfbed. Waarom? Niemand is uit liefde gekomen. Waarschijnlijk dreef medelijden hen.
Dat geldt zeker voor Rémy's enige zoon Sébastien, een steenrijke beurshandelaar in Londen. Vader en zoon kunnen elkaar niet luchten of zien. Sébastien ziet zijn vader als een mooi pratende egoïst. Rémy noemt zijn zoon een 'puriteinse kapitalist' — dieper kan een mens in de ogen van de babyboomer niet vallen. Hij dankt het wel aan zijn zoon dat hij een betere kamer krijgt in het ziekenhuis. Ook zorgt Sébastien ervoor dat hij illegaal morfine krijgt. Ook regelt hij dat zijn vader temidden van zijn 'dierbaren' kan sterven in een mooi huis. De 'puriteinse kapitalist' laat zijn vader niet aan zijn lot over, maar een blijk van waardering kan er bij zijn vader niet af. Rémy behoort tot de mensen die hun gevoelens zo lang hebben verborgen achter ironie en cynisme, dat er niets meer van over is. Achter de façade staren we in een gapende leegte.

Schlagers
Rémy en de babyboomers om hem heen komen uit de tijd dat 'alles moest kunnen'. Het huwelijk was een benauwde vesting. Hoe meer seksuele ervaringen, hoe rijker het leven. Waarom de liefde niet bedreven buiten de echtelijke sponde? Weg met de burgerlijkheid, iedereen maximaal genot! Maar hoe liefdevol was de vrije liefde? Was het meer dan een legitimatie om rond te kunnen neuken? "Op een kind zal het wel een gore indruk hebben gemaakt, maar wij noemden het seksuele bevrijding", zegt Rémy in een zeldzaam moment van zelfreflectie. Woog het plezier op tegen het aangerichte verdriet? Les invasions barbares toont de puinhoop die Rémy's seksuele bevrijding heeft opgeleverd. Is er een begrip dat meer misverstanden heeft opgeroepen?
The dreamers keert terug naar de oertijd van de seksuele bevrijding. Terugblikkend zien we de kiem van het misverstand over de vrije liefde. Theo, Matthew en Isabelle denken dat zij zonder verplichtingen van elkaar kunnen houden. Terwijl ze denken dat ze gelukkig zijn, zien wij Matthew steeds ongelukkiger worden. Het staat van het begin af aan vast dat de driehoeksverhouding zal mislukken. Toegegeven: dat is onvermijdelijk in deze film, omdat Theo en Isabelle broer en zus zijn. The dreamers is een incestueuze versie van François Truffauts Jules et Jim. Net als in die film kijken we naar drie naïevelingen, die de liefde naar hun hand denken te kunnen zetten. Natuurlijk betalen ze een prijs voor hun romantische luchtfietserij.
Een leven bouw je niet op de moraal van schlagers", zegt Sébastiens vrouw in Les invasions barbares tegen Rémy. Haar ouders hadden de mond vol van liefde, maar gingen wel scheiden. Voor het eerst heeft Rémy geen weerwoord. Even lijkt hij te beseffen dat vooral kinderen onder echtscheiding lijden. Even lijkt de narcist zich in zijn zoon te kunnen verplaatsen. Het is snel voorbij. Zijn woorden vullen alweer de kamer.

Ismes
Babyboomers zijn de generatie van de vergissingen; de generatie die overal bakzeil haalde. De vrije liefde bleek niet te bestaan, maar echtscheiding wel. Naast een slagveld in de liefde richtten zij een ideologische puinhoop aan. Waar komt de liefde van de babyboom-generatie voor 'ismes' — het liefst totalitaire — toch vandaan? In Les invasions barbares memoreren Rémy's vrienden rond zijn sterfbed alle 'ismes' uit hun leven: marxisme-leninisme, maoïsme, socialisme, situationisme, structuralisme, deconstructivisme en existentialisme. "Is er één 'isme' dat we niet hebben aanbeden?" vraagt een van hen retorisch.
De liefde voor 'ismes' moest wel leiden tot ontsporingen. Een tragisch voorbeeld is de ontvoering van Aldo Moro door de Rode Brigades in 1978 in Italië. Marco Belocchio (64) schetst in Buongiorno, notte de relatie tussen de ontvoerders en Moro. Na vijfenvijftig dagen gevangenschap werd de leider van de Christen Democratische Partij vermoord. Belocchio legt de nadruk op de irrationele denkwijze van de terroristen, die niet zien dat de ontvoering politiek contraproductief is. Ze reageren oprecht verbaasd als de hele Italiaanse samenleving zich geschokt toont. "Waarom komen de arbeiders niet in opstand?" vraagt een van hen zich af. Toekomstige historici zullen de daad op waarde weten te schatten, denken ze: "Wat vandaag ondenkbaar krankzinnig en onmenselijk lijkt, zal later worden beschouwd als heroïsch."
Moro moet worden gedood omwille van de klassenstrijd. Dat hij een aardige vent is doet er niet toe. Het doel heiligt alle middelen, zegt de leider. "Er zijn geen grenzen in een revolutie. Alles is toegestaan. Zelfs het vermoorden van je moeder in naam van de proletarische overwinning." Een van de terroristen maakt zich drukker om een door een kat bedreigde kanarie dan om het leven van Moro.

Figuranten
Met een verleden van ideologisch onbenul en grenzeloze naïviteit over seks en liefde heeft de babyboom-generatie geen reden zich op de borst te slaan. Zou je denken. In werkelijkheid ziet men zich als de idealistische generatie, die op de bres stond voor vrijheid. In de woorden van Bertolucci: "Er was een mate van hoop in jonge mensen die we niet eerder hadden gezien en ook niet meer zouden zien. De poging om in de toekomst en de vrijheid te duiken was geweldig. Het was de laatste keer dat er zo iets idealistisch en utopisch is gebeurd."
Moeten we onder de indruk zijn? Het idealisme en utopisme van de babyboomers stond een onbevooroordeelde blik op de werkelijkheid in de weg. Men steunde totalitaire regimes en verheerlijkte leiders als Mao en Castro. Er heerste intellectuele luiheid en zelfgenoegzaamheid. Een voorbeeld ervan is Theo in The dreamers. In een discussie met Matthew betoont hij zich lyrisch over de Culturele Revolutie in China. Hij ziet Mao's sprong voorwaarts als een geweldige epische film, waarin de massa nu eens niet met geweren maar met boeken loopt. Matthew, de verstandigste van de drie, corrigeert hem: valt het Theo niet op dat iedereen met hetzelfde boekje zwaait? Ze hebben allemaal Mao's rode boekje. Theo's epische film is een door Mao geregisseerd spektakel met uitsluitend figuranten.
Ook in La meglio gioventù van Marco Tullio Giordana (53) maakt idealisme blind. Babyboomer Matteo ontvoert uit woede over de slechte behandeling een psychiatrische patiënte uit een inrichting. Zijn impulsieve daad leidt tot niets, uiteindelijk belandt de vrouw in nog slechtere omstandigheden.
Bertolucci betreurt dat het utopisme van de babyboomers is verdwenen. Het ontneemt jongeren "de kans deel uit te maken van grote ambitieuze dromen over de verandering van de wereld". Heeft de wereld niet genoeg geleden onder grote dromen? Het is tijd om wakker te worden.

Jos van der Burg

La meglio gioventù is nog te zien in de filmtheaters. Buonogiorno, notte gaat in november in première.



top
THE DREAMERS

April 2004 #254

Productie
Jeremy Thomas
Regie
Bernardo Bertolucci
Scenario
Gilbert Adair
Camera
Fabio Cianchetti
Montage
Jacopo Quadri
Met
Michael Pitt
Louis Garrel
Eva Green
Robin Renucci
Anna Chancellor

Zwart-wit en kleur, 115 minuten

Distributie
A-Film
Te zien
vanaf 1 april

Titelindex


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1&


D

D'Ardennen
D.O.A.P. (DEATH OF A PRESIDENT)
DA MO FANG
THE DA VINCI CODE
DAAR IN DAT LAND (V TOJ STRANJE)
DADDY AND PAPA
DADDY DAY CARE
Daddy's Home
Daddy's Home 2
DAENS
Een dag in 't jaar (Margot Schaap over)
DE DAG VAN DE WANHOOP
DAGEN ZONDER LIEF
Daglicht
THE DAILY NATION
DAINIPPONJIN
DAKOTA
DAL DER ZUCHTEN
DALECARLIANS
DAM STREET
DAMAGE
DAMIAAN
THE DAMNED
Damsels in Distress
DAN IN REAL LIFE
Dance Academy: de film
DANCE FLICK
DANCE ME TO MY SONG
DANCE OF DUST (RAKHS-E-KHAK)
DANCE OF THE VAMPIRES
DANCE OF THE WIND
DANCE WITH ME
Dancer
DANCER IN THE DARK
THE DANCER UPSTAIRS
Dancing Arabs
DANCING DREAMS
DANGER: DIABOLIK
THE DANGEROUS LIVES OF ALTAR BOYS
A Dangerous Method
DANGEROUS MINDS
The Danish Girl
Danny Collins
Dans la maison
DANS LA VIE
DANS VOOR HET LEVEN
DANS, GROZNY DANS (THE DAMNED AND THE SACRED)
LA DANSE — LE BALLET DE L'OPÉRA DE PARIS
Dansen op de vulkaan
La danseuse (Stéphanie Di Giusto en Soko over)
DANTE'S PEAK
Daphne (Peter Mackie Burns over)
DARATT
DAREDEVIL
THE DARJEELING LIMITED
THE DARK
DARK BLUE
DARK CITY
DARK HORSE
The Dark Horse (James Napier Robertson over)
DARK IS RISING
THE DARK KNIGHT
The Dark Knight Rises
Dark Places
Dark Skies
The Dark Tower
DARK WATER (Hideo Nakata)
DARK WATER (Walter Salles)
DARKDRIVE
The Darkest Hour
Darkest Hour
The Darkest Minds
DARKNESS
DARKNESS IN TALLINN
DARWIN'S NIGHTMARE
DARWINS VERSTEKELING. BEAGLE, IN HET KIELZOG VAN DARWIN
DATE MOVIE
DATE NIGHT
The Daughter
Daughters of Malakeh
Daughters of the Dust
DAVE
David Lynch: The Art Life (Jon Nguyen over)
DAWN OF THE DEAD (George A. Romero)
DAWN OF THE DEAD (Zack Snyder)
Dawn of the Planet of the Apes
Dawson City: Frozen Time
THE DAY AFTER TOMORROW
THE DAY I BECAME A WOMAN
THE DAY I WILL NEVER FORGET
DAY NIGHT DAY NIGHT
DAY OF THE DEAD
THE DAY THE EARTH STOOD STILL
THE DAY THE SUN TURNED COLD
The Day Will Come
DAYBREAK
DAYBREAKERS
DAYLIGHT
THE DAYS
THE DAYTRIPPERS
Dazed and Confused
DE BATTRE MON COEUR S'EST ARRÊTÉ
DE FORCE AVEC D'AUTRES
De rouille et d'os
DE-LOVELY
Dead Body Welcome
THE DEAD GIRL
DEAD LEAVES
DEAD MAN
THE DEAD MAN 2: RETURN OF THE DEAD MAN
Dead Man Down
DEAD MAN WALKING
DEAD MAN'S SHOES
DEAD PRESIDENTS
Deadfall
Deadly Virtues: Love.Honor.Obey
Deadpool
Deadpool 2
The Deal
Deal
DEALING AND WHEELING IN SMALL ARMS
DEAR FRANKIE
DEAR JOHN
DEAR WENDY
Dear White People
DEAR ZACHARY: A LETTER TO A SON ABOUT HIS FATHER
DEATH AND THE MAIDEN
DEATH AT A FUNERAL
DEATH BECOMES HER
Death Note
The Death of Stalin
DEATH RACE
DEATH SENTENCE
DEATH TO SMOOCHY
Death Wish
Débarquement immédiat
The Debt
THE DEBT COLLECTOR
IL DECAMERON
DECEPTION
DECK THE HALLS
DECONSTRUCTING HARRY
DEEP BLUE
DEEP BLUE SEA
The Deep Blue Sea
THE DEEP END
Deep End (Terugzien)
DEEP IMPACT
DEEP IN THE WOODS
DEEP RISING
Deepwater Horizon
DEFIANCE
DEFINITELY, MAYBE
The Deflowering of Eva van End (Slow Crtiticism: De ontmaagding van Eva van End)
Dégradé
DEINING
DÉJÀ VU
Dekalog
DEKALOOG
DELBARAN
La délicatesse
DÉLITS FLAGRANTS
DELIVER US FROM EVIL (Amy Berg)
DELIVER US FROM EVIL (Ole Bornedal)
Deliver Us From Evil (Scott Derrickson)
THE DELIVERY
The Delivery Guy (Raznoschik)
Delivery Man
DELLAMORTE DELLAMORE
DELTA
DEMAIN DES L'AUBE
Demain tout commence
DEMOLITIAN MAN
Demolition (Jean-Marc Vallée over)
DEMON KNIGHT
Denial
DENISE CALLS UP
DENKEND AAN HOLLAND
DENNIS HOPPER: THE DECISIVE MOMENTS
DENNIS P.
DENNIS THE MENACE
THE DEPARTED
DEPARTMENT 36
DEPARTURES
DERECHO DE FAMILIA aka FAMILY LAW
Le dernier coup de marteau
DES HOMMES ET DES DIEUX
The Descendants
THE DESCENT
Desde allá
DESERT FLOWER
IL DESERTO ROSSO
DESI
El Desierto
DESMOND EN HET MOERASMONSTER
Despair
DESPERADO
DESPERATE MEASURES
DESPERATE REMEDIES
DESPERAUX: DE DAPPERE MUIS
DESPICABLE ME
Despicable me 2
Despicable Me 3/Verschrikkelijke Ikke 3
Después de Lucía
LES DESTINÉES SENTIMENTALES
DESTINY TURNS ON THE RADIO
DESTRICTED
Detachment
Detroit
DETROIT ROCK CITY
DEUCE BIGALOW MALE GIGOLO
DEUCE BIGALOW: AMERICAN GIGOLO
Deux jours, une nuit
DEVIL
The Devil Inside
THE DEVIL WEARS PRADA
DEVIL'S ADVOCATE
The Devil's Double
Devil's Knot
THE DEVIL'S MINER
THE DEVIL'S OWN
THE DEVIL'S REJECTS
DEVILS ON THE DOORSTEP
Dheepan (Jacques Audiard over)
Dhogs
EL DIA DE LA BESTIA
DIABOLIQUE
LA DIABOLIQUES
DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
DIALOOGOEFENING NO.1: STAD
DIAMONDS OF THE NIGHT
Diana
Diana Vreeland: The Eye Has to Travel
Diary of a Teenage Girl
DIARY OF A TIMES SQUARE THIEF
DIARY OF THE DEAD
DICK
The Dictator
DID YOU HEAR ABOUT THE MORGANS
DIE ANOTHER DAY
DIE HARD 4.0
DIE HARD WITH A VENGEANCE
Die laatste zomer
DIEF!
Diego Star
DIEP
De dieren uit het Hakkebakkebos
DIFFERENT CINEMA VOLUME 3
DIFFERENT FOR GIRLS
Difret (Zeresenay Mehari over)
Dikkertje Dap
THE DILEMMA
UN DIMANCHE A KIGALI
Het diner
DINNER FOR SCHMUCKS
DINOSAUR
Dior and I
Diplomatie (Volker Schlöndorff over)
DIRTY DANCING 2
DIRTY DIARIES
Dirty Grandpa
DIRTY MIND
DIRTY PRETTY THINGS
DIS-MOI QUE JE RÊVE
THE DISAPPEARANCE OF ALICE CREED
The Disappearance of Eleanor Rigby
Disappearing Landscape
The Disaster Artist
DISASTER MOVIE
DISCLOSURE
DISCO PIGS
THE DISCOVERY OF HEAVEN
LES DISEURS DE VÉRITÉ
DISGRACE
DISNEY'S TARZAN
Disobedience
DISTANCE
La distancia
THE DISTINGUISHED GENTLEMAN
THE DISTRICT
DISTRICT 9
DISTURBIA
DIVA DOLOROSA
Divergent
The Divergent Series: Allegiant
Divergent Series: Insurgent
The Divide
DIVINE INTERVENTION
DIVINE SECRETS OF THE YA-YA SISTERHOOD
DIVINE TRASH
THE DIVING BELL AND THE BUTTERFLY
Il DIVO
DIVORCING JACK
Djam
Django (Étienne Comar)
Django (Sergio Corbucci)
Django Unchained
DO NOT DISTURB (Dick Maas)
Do Not Disturb (Yvan Attal)
The Do-Deca-Pentathlon
DOBERMANN
Doctor Strange
DODGEBALL
Dog Days
DOG SOLDIERS
A Dog's Purpose
DOGMA
Dogman
DOGTOOTH
DOGTOWN AND Z-BOYS
DOGVILLE
DOGVILLE CONFESSIONS
Dokter Pulder zaait papavers
DOKTOR MABUSE, DER SPIELER
IL DOLCE E L'AMARO
Dolfje Weerwolfje
De dolle tweeling
De dolle tweeling 2
De dolle tweeling 3
DOLLS
DOLORES CLAIBORNE
Dom/The House
DOMESTIC DISTURBANCE
DE DOMINEE
DOMINO
The Domino Effect
DOMWEG GELUKKIG
DON (Arend Steenbergen)
DON (Farhan Akhtar)
Don Jon
DON'S PLUM
Don't Be Afraid of the Dark
Don't Breathe
DON'T COME KNOCKING
DON'T LOOK BACK
DON'T LOOK NOW
DON'T SAY A WORD
DON'T STOP THE SHOW
Don't Worry, He Won't Get Far On Foot
DONDERBROEK
DONKEY PUNCH
Donkeyote
DONNIE BRASCO
DONNIE DARKO
IL DONO
DOOD EIND
DOOD IN VENETIË
Doodslag
Doof kind
DOOM
THE DOOM GENERATION
DOOMSDAY
DOOR DE WIND GEJAAGD (EL VIENTO SE LLEVO LO QUE)
DOOR IN THE FLOOR
THE DOORS: WHEN YOU'RE STRANGE
Dope
DOPO MEZZANOTTE
LA DOPPIA ORA
Dorst
Dorsvloer vol confetti
DOS CRIMINES
Dos disparos
DOSSIER K.
The Double (Michael Brandt)
The Double (Richard Ayoade)
DOUBLE JEOPARDY
Double Play (Ernest Dickerson over)
DOUBLE TAKE
DOUBLE TEAM
DOUBLE WHAMMY
DOUBLE YOU STREET
DOUBT
DOUCHES FROIDES
DOUG'S 1E FILM
DOWN
DOWN PERISCOPE
DOWN TO EARTH
DOWN TO YOU
DOWN WITH LOVE
Downsizing
DR. AKAGI
DR. DOLITTLE
DR. DOLITTLE 2
Dr. Knock
Dr. Seuss' The Lorax
DR. T AND THE WOMAN
DRACULA
DRACULA 2000
Dracula Untold
DRAG ME TO HELL
DRAGON: THE BRUCE LEE STORY
DRAGONBALL: EVOLUTION
DRAGONFLY
DRAGONHEART
Draken & Deuntjes
DRAKENHEUVEL
DRAKENJAGERS
DRAMA/MEX
Dream House
DREAMCATCHER
DREAMER: MIJN DROOMPAARD
THE DREAMERS
DREAMING BY NUMBERS
A DREAMSCAPE, GAMBLING IN AMERICA
Dredd 3D
DREI
DE DRIE BESTE DINGEN IN HET LEVEN
Drie dvd's met films van Maya Deren
DE DRIE MUSKETIERS
DE DRIE ROVERS
Dries
Drift (Benny Vandendriessche)
DRIFT (Michiel van Jaarsveld)
DRIFTING CLOUDS
DRIJFZAND
DRILLBIT TAYLOR
Drinking Buddies
Drive
DRIVE ANGRY 3D
DRIVEN
DRÔLE DE FÉLIX
Droom & daad
DE DROOM VAN DE BEER
DROOMLAND DDR
The Drop
DROP DEAD GORGEOUS
DROP ZONE
DROPOUTS
DROWNING MONA
Drug War
Du forsvinder
Dubbelspel
THE DUCHESS
DUDE, WHERE IS MY CAR?
DUE AMICI
DUE DATE
THE DUEL PROJECT
DUIMELIJNTJE
The Duke of Burgundy (Maria Rohm over)
THE DUKES OF HAZZARD
Dukhtar
DUMB AND DUMBER
Dumb and Dumber To
DUMB AND DUMBERER: WHEN HARRY MET LLOYD
DUMBLAND
Dummie de Mummie
Dummie de Mummie en de Sfinx van Shakaba
Dummie de Mummie en de tombe van Achnetoet
Dummy Jim
DUMPLINGS
Dunderklumpen
DUNGEONS & DRAGONS
Dunkirk
DE DUNNING BROERS
DUNSTON CHECKS IN
DUNYA & DESIE IN MAROKKO
DUPLEX
DUPLICITY
Durak (The Fool)
DUSKA
Dying of the Light
DYING TO GO HOME