Burning
Tesnota
First Man
Transit (Christian Petzold over)
Living the Light — Robby Müller (Claire Pijman over)
Invasie van ijsvingers

THE DAY AFTER TOMORROW

Verenigde Staten, 2004 | Roland Emmerich
In de energieke rampenfilm The day after tomorrow wordt het noordelijk halfrond bedekt door een ijskap die is veroorzaakt door de opwarming van de aarde. Dit scenario lijkt uit de duim gezogen, maar is lang niet zo onwaarschijnlijk als het klinkt. Eerst de feiten, vervolgens de fictie.

De oceaanstromingen

De feiten
Wie zich stiekem verheugt op warmere zomers vanwege de klimaatverandering, zou wel eens bedrogen uit kunnen komen. Niet de zwembroek maar de ijsmuts wordt het kledingstuk van de toekomst. Hoe kan het dat de opwarming van de aarde juist een nieuwe ijstijd zou kunnen veroorzaken?
De verklaring is te vinden in de oceaan: de Warme Golfstroom kan ons in de steek laten. Noord-Europa dankt zijn milde klimaat aan deze Warme Golfstroom, die bij de Golf van Mexico begint en overgaat in de Noord-Atlantische Drift die bij Ierland Europa bereikt. Die warme Drift wordt wel de centrale verwarming van Europa genoemd en zorgt er bijvoorbeeld voor dat we geen verdwaalde ijsbergen langs Scheveningen zien drijven en dat de haven van Moermansk bij de Barentszzee ook in de winter bereikbaar blijft. Ter vergelijking: Disko op Groenland ligt op dezelfde 70e breedtegraad en zoals bekend is het ijs daar wel alomtegenwoordig. Groenland staat dan ook onder invloed van de koude Labradorstroom uit de Noordelijke IJszee.
De Warme Golfstroom zou wel eens kuren kunnen gaan vertonen door de opwarming van de aarde. Het ijs van de smeltende poolkappen bestaat namelijk uit zoet water dat zich met de zoute oceaan mengt. Zout water is zwaarder dan zoet water en het zakken van het zoute water veroorzaakt normaal gesproken een geheel eigen onderstroom in de oceaan. Om het gat van dat dalende water te vullen, wordt warm oppervlaktewater aangezogen (dit heet thermohaline circulatie). Als het oceaanwater niet zout genoeg meer is om naar de bodem te zakken, wordt er dus ook geen warm water aangezogen. De oceaanstromen zouden dan zo in de war kunnen raken dat de Warme Golfstroom tijdelijk stopt en het noordelijke halfrond overgeleverd raakt aan de stromingen uit de noordelijke IJszee. Pas als de ijskappen ophouden te smelten, dan zakt het zoute water weer weg naar de bodem en warmt Noordwest-Europa weer op.

Bevroren Thames
The day after tomorrow maakt van de gevolgen van dit proces zwaar aangezet spektakel maar zijn premisse is niet uit de duim gezogen. Een extreme klimaatomslag in een redelijk korte tijd heeft de aarde al vaker beleefd. Niet lang geleden was er de Kleine IJstijd, die duurde van 1459 tot het eind van de achttiende eeuw, toen de Baltische Zee, de Thames en de Spaanse Tagus bijna elke winter bevroren waren.
Veel ingrijpender was de IJstijd. Op het hoogtepunt 18.000 jaar geleden (geologisch gezien is dat héél kort geleden), waren een groot deel van Noord-Amerika (inclusief New York), Noord-Europa (tot Frankrijk) en Siberië bedekt door een ijskap. Hierna werd het weer langzaam warmer, tot 13.000 jaar geleden toen de temperatuur ineens weer abrupt daalde. 11.500 jaar geleden steeg de jaarlijkse temperatuur op Groenland binnen 50 jaar weer met maar liefst 7 graden en kwamen we in de interglaciale zone terecht zoals we die nu kennen. De gemiddelde wereldwijde temperatuursstijging in de 20e eeuw was 0,6 graden, de voorspelling van het klimaatrapport IPCC is dat in het jaar 2100 de gemiddelde temperatuur met 5,8 graden zal zijn gestegen.
De gigantische temperatuursfluctuatie uit de laatste IJstijd is vermoedelijk veroorzaakt door het stoppen van de thermohaline circulatie, de warmte- en zoutcirculatie van de oceanen die hierboven is beschreven. The day after tomorrow had zich dus ook af kunnen spelen op 'the day after 11.500 years ago'.

Eén seconde
In The day after tomorrow waait er binnen een week een ijzige superstorm over Amerika die alles binnen een seconde bevriest. Dat is natuurlijk zwaar overdreven maar logisch voor een actiefilm die er een beetje de vaart in wil houden. In de film zien we hoe een vliegtuigje in de lucht stilvalt omdat de brandstof bevriest, wat pas bij -100 graden gebeurt. Ook wordt gerept over een mammoet die met zijn prooi in de bek bevroren is teruggevonden, alsof hij in één seconde is overvallen door de kou. Dat laatste is echt gebeurd en wetenschappers hebben er nog geen verklaring voor. In het dagboek over de expeditie naar Nova Zembla van Willem Barentsz en consorten, wordt ook beschreven hoe de vlag die ze buiten de schoorsteen steken om te zien waar de wind vandaan komt, binnen luttele seconden bevriest.
Geologisch gezien zit de hele aarde nog steeds in de IJstijd, want de temperaturen waren lang geleden veel hoger dan tegenwoordig. 100 miljoen jaar geleden was de oceaan fijn zwembadwater met zo'n 20 graden op de bodem (nu is dat 0 graden) en waren er bossen te vinden op de polen. Daarom vind je bijvoorbeeld in het Engelse Hertfordshire zowel resten van olifanten, tijgers, leeuwen en mammoeten. Het nu zo lieflijke Engelse landschap is vaak veranderd van een tropische jungle tot een bevroren woestenij en weer terug. Omdat er relatief weinig ijstijden zijn, wordt wel beweerd dat de broeikas de normale staat van de aarde is. De aarde heeft al menig rampenscenario geschreven waar Hollywood nog een puntje aan kan zuigen.


De oorzaken

Een van de oorzaken van eerdere klimaatveranderingen zijn de Milankovitch-cycli: de aarde draait geen perfecte cirkel rond de zon (hij maakt dus een ellips) en ook de aardas 'tolt'. Er zijn drie cycli: 96.600 jaar, 41.000 jaar en 13.500-29.000 jaar, waarin de aarde verder en dichter bij de zon staat. De straling van de zon zelf is 20 tot 30% toegenomen sinds de vorming van het zonnestelsel.

De IJstijd 18.000 jaar geleden

Het broeikaseffect heeft, al vele miljoenen jaren grote invloed, en dan met name het koolstofdioxide(CO2)-gehalte. Russische wetenschappers hebben bij Vostok, Antarctica ijsmonsters bestudeerd en sommige luchtbellen die daar inzaten waren heel oud. Die gevangen lucht zegt ons iets over de samenstelling van de dampkring op een bepaald moment. De wetenschappers toonden zo aan dat er een correlatie is tussen het CO2-gehalte en de temperatuur op aarde.
De koolstof-cyclus is een van de belangrijke maar ook slecht begrepen processen op aarde. Het CO2-gehalte kan drastisch fluctueren. Ten tijde van de dinosauriërs was het CO2-gehalte vermoedelijk vijf keer zo groot als nu. CO2 komt door de verschillende processen in de atmosfeer. Het bewegen van tektonische platen en vulkaanuitbarstingen brengen veel CO2 in de lucht. Ook diepliggende dode planten, opgewarmde stenen, neerslag en sedimenten laten veel CO2 los.
De industriële revolutie waarbij de mens grote hoeveelheden olie, gas en kolen vol met door fossielen gevormd CO2 uit de aarde haalt, gooit nu roet in het eten. De kleine roetdeeltjes dalen ook neer op sneeuw. Normaal gesproken zorgt spierwitte sneeuw ervoor dat de zonnestralen direct gereflecteerd worden, zodat ze geen kans krijgen de sneeuw op te warmen. Sneeuw met een laagje roet absorbeert de zonnestralen wel, waardoor het sneller smelt.
(bronnen: Earth story, BBC Books, 1999; Atlas van de Oceanen, Tirion, 2000; Algemene Geologie, Wolters-Noordhoff, 1992)


De fictie

Hoe kan een mens worden gestopt? Door zijn enige natuurlijke vijand: zijn medemens. Door zichzelf ten gronde te richten. En door de natuurkrachten. Regisseur Roland Emmerich heeft met de spektakelfilm The day after tomorrow alledrie de doemscenario's gecombineerd.

Emmerich laat met The day after tomorrow het lachwekkende rariteitenkabinet van Godzilla achter zich. Van invasieparanoia à la Independence Day is Emmerich nog niet genezen, alleen is het nu geen buitenaardse wezen of een gemuteerd monster dat in rap tempo nadert, maar de planeet zelf die zich tegen haar dappere aardbewoners keert.
Hoewel The day after tomorrow begint met een ferm geplante Amerikaanse vlag op Antarctische bodem, en vol zit met Amerikaanse architectonische symbolen, irriteert de heroïek minder dan bij Independence Day. Dat komt vooral door de beminnelijke acteurs in de hoofdrollen: Dennis Quaid en Jake Gyllenhaal (Donnie Darko) als klimatoloog en hoogbegaafde tiener, tevens vader en zoon. Zij nemen hun rollen serieus en het script geeft ze de ruimte, binnen de kaders die het rampengenre voorschrijft natuurlijk. Verder is er nog een derde hoofdpersoon die om de aandacht strijdt: het ijs. Als een levend organisme komt het gulzig dichterbij. Zijn ijsvingers reiken naar zijn prooi en kapselen alles in wat op hun weg komt.

Mexicaanse grens
In afwachting van die ijzige superstorm is een groepje mensen, waaronder Gyllenhaal en drie studievrienden, gevlucht naar de Manhattan Public Library in New York, een plek die natuurlijk symbool staat voor het menselijk vernuft. Een bibliothecaris wil koste wat het kost de Gutenberg-bijbel uit zijn collectie zeldzame boeken bewaren, als symbool voor het begin van het tijdperk van de rede.
Het verstand heeft de vice-president van de VS in ieder geval in de steek gelaten. Hij wordt neergezet als een domme, koppige man die geen kritiek duldt en het advies om te evacueren in de wind slaat. Economische motieven weerhouden ook andere machthebbers ervan om Quaids doemscenario serieus te nemen. 'Politiek geladen' is ook de scène waarin de Amerikanen de Mexicaanse grens over willen, want pas op die breedtegraad zullen ze veilig zijn. Mexico sluit echter de grenzen zodat de Amerikanen massaal illegaal de grensrivier doorwaden.

Breuk
In grote lijnen bejubelt de film de overlevingskracht van de individuele mens, maar kritiek op zijn gedrag als kuddedier is er wel degelijk te vinden. De filmmakers hebben dan ook een heuse ecologische missie: net zoals Jurassic Park de dinosauriërrage ontketende, willen zij nu de opwarming van de aarde en de gevolgen ervan (droogte, overstromingen) op de kaart zetten. Ook scheppen ze op dat ze de film 'CO2-neutraal' hebben gemaakt: een organisatie hield nauwlettend in de gaten hoeveel koolstofdioxide de filmset gebruikte en investeerde dat weer terug in verantwoorde bosprojecten. Irritant predikend is de film desondanks niet en of de film nou goed afloopt valt ook te betwisten.
Visueel zit het wel snor met de film. Mooi duister is het Russische spookvrachtschip dat de straten van New York binnen komt varen, en ouderwets muffig zijn de kantoortjes waar de wetenschappers zitten te worstelen met nieuwe data. Alleen het begin waarin Quaid zijn wetenschappelijk bewijs redt door over een gigantische breuk in de ijskap te springen, zal menig bedaarde wetenschapper de wenkbrauwen doen fronzen. Effectiever zijn de luchtopnames van een ijsvlakte waar een piepklein kampement is opgezet, of waar een eenzaam vliegtuigje overheen vliegt. De mens is nietig ja, dat wisten we, maar het is altijd fijn om dat nog even onder de neus gewreven te krijgen.

Mariska Gravelandtop
THE DAY AFTER TOMORROW

Juni 2004 #256

Productie
Mark Gordon
Roland Emmerich
Regie
Roland Emmerich
Scenario
Roland Emmerich
Jeffrey Nachmanoff
Camera
Ueli Steiger
Montage
David Brenner
Art direction
Barry Chusid
Muziek
Harald Kloser
Met
Dennis Quaid
Jake Gyllenhaal
Emmy Rossum
Dash Mihok
Jay O. Sanders

Kleur, 130 minuten

Distributie
Twentieth Century Fox
Te zien
vanaf 27 mei

Titelindex


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1&


D

D'Ardennen
D.O.A.P. (DEATH OF A PRESIDENT)
DA MO FANG
THE DA VINCI CODE
DAAR IN DAT LAND (V TOJ STRANJE)
DADDY AND PAPA
DADDY DAY CARE
Daddy's Home
Daddy's Home 2
DAENS
Een dag in 't jaar (Margot Schaap over)
DE DAG VAN DE WANHOOP
DAGEN ZONDER LIEF
Daglicht
THE DAILY NATION
DAINIPPONJIN
DAKOTA
DAL DER ZUCHTEN
DALECARLIANS
DAM STREET
DAMAGE
DAMIAAN
THE DAMNED
Damsels in Distress
DAN IN REAL LIFE
Dance Academy: de film
DANCE FLICK
DANCE ME TO MY SONG
DANCE OF DUST (RAKHS-E-KHAK)
DANCE OF THE VAMPIRES
DANCE OF THE WIND
DANCE WITH ME
Dancer
DANCER IN THE DARK
THE DANCER UPSTAIRS
Dancing Arabs
DANCING DREAMS
DANGER: DIABOLIK
THE DANGEROUS LIVES OF ALTAR BOYS
A Dangerous Method
DANGEROUS MINDS
The Danish Girl
Danny Collins
Dans la maison
DANS LA VIE
DANS VOOR HET LEVEN
DANS, GROZNY DANS (THE DAMNED AND THE SACRED)
LA DANSE — LE BALLET DE L'OPÉRA DE PARIS
Dansen op de vulkaan
La danseuse (Stéphanie Di Giusto en Soko over)
DANTE'S PEAK
Daphne (Peter Mackie Burns over)
DARATT
DAREDEVIL
THE DARJEELING LIMITED
THE DARK
DARK BLUE
DARK CITY
DARK HORSE
The Dark Horse (James Napier Robertson over)
DARK IS RISING
THE DARK KNIGHT
The Dark Knight Rises
Dark Places
Dark Skies
The Dark Tower
DARK WATER (Hideo Nakata)
DARK WATER (Walter Salles)
DARKDRIVE
The Darkest Hour
Darkest Hour
The Darkest Minds
DARKNESS
DARKNESS IN TALLINN
DARWIN'S NIGHTMARE
DARWINS VERSTEKELING. BEAGLE, IN HET KIELZOG VAN DARWIN
DATE MOVIE
DATE NIGHT
The Daughter
Daughters of Malakeh
Daughters of the Dust
DAVE
David Lynch: The Art Life (Jon Nguyen over)
DAWN OF THE DEAD (George A. Romero)
DAWN OF THE DEAD (Zack Snyder)
Dawn of the Planet of the Apes
Dawson City: Frozen Time
THE DAY AFTER TOMORROW
THE DAY I BECAME A WOMAN
THE DAY I WILL NEVER FORGET
DAY NIGHT DAY NIGHT
DAY OF THE DEAD
THE DAY THE EARTH STOOD STILL
THE DAY THE SUN TURNED COLD
The Day Will Come
DAYBREAK
DAYBREAKERS
DAYLIGHT
THE DAYS
THE DAYTRIPPERS
Dazed and Confused
DE BATTRE MON COEUR S'EST ARRÊTÉ
DE FORCE AVEC D'AUTRES
De rouille et d'os
DE-LOVELY
Dead Body Welcome
THE DEAD GIRL
DEAD LEAVES
DEAD MAN
THE DEAD MAN 2: RETURN OF THE DEAD MAN
Dead Man Down
DEAD MAN WALKING
DEAD MAN'S SHOES
DEAD PRESIDENTS
Deadfall
Deadly Virtues: Love.Honor.Obey
Deadpool
Deadpool 2
The Deal
Deal
DEALING AND WHEELING IN SMALL ARMS
DEAR FRANKIE
DEAR JOHN
DEAR WENDY
Dear White People
DEAR ZACHARY: A LETTER TO A SON ABOUT HIS FATHER
DEATH AND THE MAIDEN
DEATH AT A FUNERAL
DEATH BECOMES HER
Death Note
The Death of Stalin
DEATH RACE
DEATH SENTENCE
DEATH TO SMOOCHY
Death Wish
Débarquement immédiat
The Debt
THE DEBT COLLECTOR
IL DECAMERON
DECEPTION
DECK THE HALLS
DECONSTRUCTING HARRY
DEEP BLUE
DEEP BLUE SEA
The Deep Blue Sea
THE DEEP END
Deep End (Terugzien)
DEEP IMPACT
DEEP IN THE WOODS
DEEP RISING
Deepwater Horizon
DEFIANCE
DEFINITELY, MAYBE
The Deflowering of Eva van End (Slow Crtiticism: De ontmaagding van Eva van End)
Dégradé
DEINING
DÉJÀ VU
Dekalog
DEKALOOG
DELBARAN
La délicatesse
DÉLITS FLAGRANTS
DELIVER US FROM EVIL (Amy Berg)
DELIVER US FROM EVIL (Ole Bornedal)
Deliver Us From Evil (Scott Derrickson)
THE DELIVERY
The Delivery Guy (Raznoschik)
Delivery Man
DELLAMORTE DELLAMORE
DELTA
DEMAIN DES L'AUBE
Demain tout commence
DEMOLITIAN MAN
Demolition (Jean-Marc Vallée over)
DEMON KNIGHT
Denial
DENISE CALLS UP
DENKEND AAN HOLLAND
DENNIS HOPPER: THE DECISIVE MOMENTS
DENNIS P.
DENNIS THE MENACE
THE DEPARTED
DEPARTMENT 36
DEPARTURES
DERECHO DE FAMILIA aka FAMILY LAW
Le dernier coup de marteau
DES HOMMES ET DES DIEUX
The Descendants
THE DESCENT
Desde allá
DESERT FLOWER
IL DESERTO ROSSO
DESI
El Desierto
DESMOND EN HET MOERASMONSTER
Despair
DESPERADO
DESPERATE MEASURES
DESPERATE REMEDIES
DESPERAUX: DE DAPPERE MUIS
DESPICABLE ME
Despicable me 2
Despicable Me 3/Verschrikkelijke Ikke 3
Después de Lucía
LES DESTINÉES SENTIMENTALES
DESTINY TURNS ON THE RADIO
DESTRICTED
Detachment
Detroit
DETROIT ROCK CITY
DEUCE BIGALOW MALE GIGOLO
DEUCE BIGALOW: AMERICAN GIGOLO
Deux jours, une nuit
DEVIL
The Devil Inside
THE DEVIL WEARS PRADA
DEVIL'S ADVOCATE
The Devil's Double
Devil's Knot
THE DEVIL'S MINER
THE DEVIL'S OWN
THE DEVIL'S REJECTS
DEVILS ON THE DOORSTEP
Dheepan (Jacques Audiard over)
Dhogs
EL DIA DE LA BESTIA
DIABOLIQUE
LA DIABOLIQUES
DIALOGUE AVEC MON JARDINIER
DIALOOGOEFENING NO.1: STAD
DIAMONDS OF THE NIGHT
Diana
Diana Vreeland: The Eye Has to Travel
Diary of a Teenage Girl
DIARY OF A TIMES SQUARE THIEF
DIARY OF THE DEAD
DICK
The Dictator
DID YOU HEAR ABOUT THE MORGANS
DIE ANOTHER DAY
DIE HARD 4.0
DIE HARD WITH A VENGEANCE
Die laatste zomer
DIEF!
Diego Star
DIEP
De dieren uit het Hakkebakkebos
DIFFERENT CINEMA VOLUME 3
DIFFERENT FOR GIRLS
Difret (Zeresenay Mehari over)
Dikkertje Dap
THE DILEMMA
UN DIMANCHE A KIGALI
Het diner
DINNER FOR SCHMUCKS
DINOSAUR
Dior and I
Diplomatie (Volker Schlöndorff over)
DIRTY DANCING 2
DIRTY DIARIES
Dirty Grandpa
DIRTY MIND
DIRTY PRETTY THINGS
DIS-MOI QUE JE RÊVE
THE DISAPPEARANCE OF ALICE CREED
The Disappearance of Eleanor Rigby
Disappearing Landscape
The Disaster Artist
DISASTER MOVIE
DISCLOSURE
DISCO PIGS
THE DISCOVERY OF HEAVEN
LES DISEURS DE VÉRITÉ
DISGRACE
DISNEY'S TARZAN
Disobedience
DISTANCE
La distancia
THE DISTINGUISHED GENTLEMAN
THE DISTRICT
DISTRICT 9
DISTURBIA
DIVA DOLOROSA
Divergent
The Divergent Series: Allegiant
Divergent Series: Insurgent
The Divide
DIVINE INTERVENTION
DIVINE SECRETS OF THE YA-YA SISTERHOOD
DIVINE TRASH
THE DIVING BELL AND THE BUTTERFLY
Il DIVO
DIVORCING JACK
Djam
Django (Étienne Comar)
Django (Sergio Corbucci)
Django Unchained
DO NOT DISTURB (Dick Maas)
Do Not Disturb (Yvan Attal)
The Do-Deca-Pentathlon
DOBERMANN
Doctor Strange
DODGEBALL
Dog Days
DOG SOLDIERS
A Dog's Purpose
DOGMA
Dogman
DOGTOOTH
DOGTOWN AND Z-BOYS
DOGVILLE
DOGVILLE CONFESSIONS
Dokter Pulder zaait papavers
DOKTOR MABUSE, DER SPIELER
IL DOLCE E L'AMARO
Dolfje Weerwolfje
De dolle tweeling
De dolle tweeling 2
De dolle tweeling 3
DOLLS
DOLORES CLAIBORNE
Dom/The House
DOMESTIC DISTURBANCE
DE DOMINEE
DOMINO
The Domino Effect
DOMWEG GELUKKIG
DON (Arend Steenbergen)
DON (Farhan Akhtar)
Don Jon
DON'S PLUM
Don't Be Afraid of the Dark
Don't Breathe
DON'T COME KNOCKING
DON'T LOOK BACK
DON'T LOOK NOW
DON'T SAY A WORD
DON'T STOP THE SHOW
Don't Worry, He Won't Get Far On Foot
DONDERBROEK
DONKEY PUNCH
Donkeyote
DONNIE BRASCO
DONNIE DARKO
IL DONO
DOOD EIND
DOOD IN VENETIË
Doodslag
Doof kind
DOOM
THE DOOM GENERATION
DOOMSDAY
DOOR DE WIND GEJAAGD (EL VIENTO SE LLEVO LO QUE)
DOOR IN THE FLOOR
THE DOORS: WHEN YOU'RE STRANGE
Dope
DOPO MEZZANOTTE
LA DOPPIA ORA
Dorst
Dorsvloer vol confetti
DOS CRIMINES
Dos disparos
DOSSIER K.
The Double (Michael Brandt)
The Double (Richard Ayoade)
DOUBLE JEOPARDY
Double Play (Ernest Dickerson over)
DOUBLE TAKE
DOUBLE TEAM
DOUBLE WHAMMY
DOUBLE YOU STREET
DOUBT
DOUCHES FROIDES
DOUG'S 1E FILM
DOWN
DOWN PERISCOPE
DOWN TO EARTH
DOWN TO YOU
DOWN WITH LOVE
Downsizing
DR. AKAGI
DR. DOLITTLE
DR. DOLITTLE 2
Dr. Knock
Dr. Seuss' The Lorax
DR. T AND THE WOMAN
DRACULA
DRACULA 2000
Dracula Untold
DRAG ME TO HELL
DRAGON: THE BRUCE LEE STORY
DRAGONBALL: EVOLUTION
DRAGONFLY
DRAGONHEART
Draken & Deuntjes
DRAKENHEUVEL
DRAKENJAGERS
DRAMA/MEX
Dream House
DREAMCATCHER
DREAMER: MIJN DROOMPAARD
THE DREAMERS
DREAMING BY NUMBERS
A DREAMSCAPE, GAMBLING IN AMERICA
Dredd 3D
DREI
DE DRIE BESTE DINGEN IN HET LEVEN
Drie dvd's met films van Maya Deren
DE DRIE MUSKETIERS
DE DRIE ROVERS
Dries
Drift (Benny Vandendriessche)
DRIFT (Michiel van Jaarsveld)
DRIFTING CLOUDS
DRIJFZAND
DRILLBIT TAYLOR
Drinking Buddies
Drive
DRIVE ANGRY 3D
DRIVEN
DRÔLE DE FÉLIX
Droom & daad
DE DROOM VAN DE BEER
DROOMLAND DDR
The Drop
DROP DEAD GORGEOUS
DROP ZONE
DROPOUTS
DROWNING MONA
Drug War
Du forsvinder
Dubbelspel
THE DUCHESS
DUDE, WHERE IS MY CAR?
DUE AMICI
DUE DATE
THE DUEL PROJECT
DUIMELIJNTJE
The Duke of Burgundy (Maria Rohm over)
THE DUKES OF HAZZARD
Dukhtar
DUMB AND DUMBER
Dumb and Dumber To
DUMB AND DUMBERER: WHEN HARRY MET LLOYD
DUMBLAND
Dummie de Mummie
Dummie de Mummie en de Sfinx van Shakaba
Dummie de Mummie en de tombe van Achnetoet
Dummy Jim
DUMPLINGS
Dunderklumpen
DUNGEONS & DRAGONS
Dunkirk
DE DUNNING BROERS
DUNSTON CHECKS IN
DUNYA & DESIE IN MAROKKO
DUPLEX
DUPLICITY
Durak (The Fool)
DUSKA
Dying of the Light
DYING TO GO HOME