Burning
Tesnota
First Man
Transit (Christian Petzold over)
Living the Light — Robby Müller (Claire Pijman over)
Kippendrift Scharnieren en geraamtes

CHICKEN RUN

Engeland, 2000 | Nick Park, Peter Lord
Na een verveelde zwarte jaguar, de uitvinder Wallace en de hond Gromit hebben de Aardman-animatoren Nick Park en Peter Lord zich uitgeleefd op het kleien van kippen. In Chicken run komt een aantal onderdrukte kippen in opstand tegen een schrikbewind. Een gesprek over wenkbrauwen, flubbertjes en forse lijven.

Als marathonlopers die na de finish nog een ererondje doen, zo ogen Aardman-animatieregisseurs Nick Park en Peter Lord tijdens hun interviewsessies in het Londense Dorchester Hotel. Vermoeid, want ze hebben vier jaar lang aan hun kippenkomedie Chicken run gewerkt. Maar voldaan: het is — ook afgaande op de reacties de ze al gekregen hebben — een geslaagde film geworden. En ze zijn vooral vrij. Vrij van de bedompte geluidsstudio's, waar ze elke acteur afzonderlijk nauwgezet de stemmen lieten inspreken. Vrij uit de in Bristol gevestigde, van daglicht verstoken Aardman-studio's, waar het (vechtend tegen de deadlines) voor beide regisseurs een van hot naar her rennen was tussen de dertig animatoren die tegelijk met verschillende scènes van Chicken run bezig waren. Dus laten ze zich in het Dorchester de eindeloze reeks vragen ("Wat is uw favoriete dier?", "Eet u nog wel eens een broodje kip?") met gelaten plezier aanleunen. Peter Lord droedelt ondertussen verstrooid wat kippenhoofden op een rondslingerend blaadje (dat een Duitse journalist helaas weet weg te kapen), Nick Park houdt het (als altijd) beleefde boekhoudersgezicht vriendelijk in de plooi, al oogt hij vermoeid. Wanneer de vraag opkomt wat hun plannen ná Chicken run zijn is het antwoord dan ook: "Voorlopig even niets".
Niet helemaal waar, want de Aardmanstudio's (door Lord en David Sproxton bijna dertig jaar geleden opgericht nadat ze een filmpje voor 15 pond verkochten aan de BBC) heeft een deal voor vier films gesloten met DreamWorks ter waarde van 150 miljoen pond. Plannen broeien al voor een avondvullende film rond Wallace en Gromit, de uitvinder en zijn hond waarmee Park al twee Oscars en een Oscarnominatie verdiende. Ook een Chicken run II behoort desgevraagd tot de mogelijkheden. Maar zoals dat met broeden gaat: je beschermt je ei, dus Park en Lord willen nog niet veel vertellen over de projecten waar ze concreet mee bezig zijn. Eerst die kippen maar eens van zich afpraten. En dat is, hoe kan het ook anders, vooral een verhaal van klei. Klei als basismateriaal. Klei als onmogelijkheid. Klei als, wellicht, het ideale vehikel voor typisch Engelse humor.

Liefdevol
En klei als iets dat níet uit de computer komt. Want dat is de vraag die zich als eerste opdringt: waarom zou je, in een tijd dat je een computer een groot en spectaculair deel van je animeerwerk kan laten doen, geheel handmatig, beeldje voor beeldje, alle actie in klei boetseren? Voor Park is het geen keus: "Het is nu eenmaal wat wij doen, waar wij goed in zijn. Los daarvan vind ik computeranimatie erg glad en koud. Handig is het wel: sommige scènes, als die waarin de kip Ginger en de haan Rocky in de kippentaartmachine belanden, hebben we wel wat met computers aangevuld. Het vuur in de oven bijvoorbeeld, dat met klei of ander concreet materiaal lastiger overtuigend te maken is. En voor de voorbereiding is de computer ook onmisbaar: veel actiescènes hebben we eerst in ruwe vorm op de computer geanimeerd, om vrij eenvoudig te kunnen bestuderen waar de camera het beste kan staan, en wat de beste découpage is. Maar verder is alles kleipoppenanimatie. Anders dan computeranimatie is dat een écht driedimensionale wereld. Bestaand uit materiaal dat je kent uit het leven van alledag: stof, hout, metaal, klei. Ik denk echt dat die herkenning de identificatie van het publiek makkelijk maakt. Maar bovenal heeft dat handgemaakte iets moois, warms, liefdevols."
Misschien hoort een subtiel gevoel van nostalgie ook wel bij dat rijtje. Zoals een schokkerige camera gebruikt kan worden om iets documentair-realistisch te suggereren, of zwart-witmateriaal wel wordt ingezet om iets oud-stijlvols op te roepen, zo hangt over het net-niet-helemaal-perfect-gladde van Aardman-animatie iets anti-moderns. Het past bij een verhaal over een kippengevangenenkamp dat ergens in de jaren vijftig gesitueerd is, in de Engelse 'countryside'. Maar net als de niet op een vaste tijd of plaats vastgepinde Wallace & Gromit-films drukt het ook iets tijdloos uit.

Veren
Dat 'handgemaakte vakmanschap' moet dan ook zeker niet verward worden met 'ouderwets'. Geen hang naar traditionalisme bij Park & Lord — hun motto is 'we maken in de eerste plaats een film, en klei is toevallig het materiaal dat we gebruiken'. Het resultaat dat ze voor ogen hadden dicteerde de werkwijze, en niet andersom. En dat betekende dat er nieuwe technieken en trucs uitgevonden moesten worden om dat wat ze bedacht hadden geanimeerd en wel op film te krijgen.
Meteen bleek al dat de combinatie kip & klei helemaal niet zo'n gelukkige was. "Kippen hebben een fors, uitgezakt lijf", vertelt Lord, "en als je dat van massieve plasticine maakt wordt het veel te zwaar en volkomen onhandelbaar. Maar Nick had nu eenmaal al 'een ontsnappingsverhaal met kippen' bedacht, en we vonden het zo'n goed en vanzelfsprekend idee dat we daar niet meer vanaf wilden stappen. Het betekende wel dat we voor het eerst in ons beider animatieloopbaan van een geheel uit plasticine bestaande pop moesten afstappen. Temeer daar kippen veren hebben — met levensechte veren is niet te werken, want dat zit de beweging in de weg, maar we wilden wel iets gevederds suggereren, dus maakten we talloze flubbertjes aan de onderkant van elke kip. Ondoenlijk om dat telkens opnieuw van kleurenklei te maken — we filmden immers veel scènes tegelijk, dus waren er van elk personage meerdere exemplaren nodig. We besloten de lichamen van siliconen te maken, materiaal waarvan je in mallen afgietsels kan maken."
En dat was slechts één van de vele beren op de weg. Er moest binnen de siliconen een metalen geraamte geconstrueerd worden dat met uurwerk-achtige precisie kon scharnieren om animatie mogelijk te maken. En omdat een avondvullende film een heel andere spanningsboog vereist dan de korte films waaraan Park en Lord gewend waren, moest er niet alleen een storyboard worden getekend, maar moest dat storyboard ook op film worden vastgelegd om een idee te krijgen van opbouw, ritme en tempo. Zoiets was nieuw voor Aardman. Lord: "We voelden ons soms net als de kippen in onze film — zoals die talloze pogingen ondernemen om de boerderij te ontvluchten wisten ook wij waar we heen wilden, maar hadden we soms geen idee hoe we er moesten komen."

Ondertanden
Meest ingrijpende van die veranderingen ten opzichte van wat het regisseursduo gewend was, is dat ze de animatie niet meer zelf deden. Hoezeer ze het kneden van de klei ook zouden missen, het was al arbeidsintensief genoeg om toe te zien op alle animatoren die zich over de verschillende scènes van Chicken run bogen.
Toch is het duidelijk hoe groot de invloed van vooral Nick Park is geweest op de animatie. Chicken run ligt met de vormgeving van de poppen (grote monden met veel ondertanden, grote ronde ogen) en het even gestileerde, minimalistische als hyper-expressieve 'acteren' van de personages volledig in de lijn van de Wallace & Gromit-films. De net iets lossere stijl die Lord eerder in Wat's pig en Adam en de videoclip bij Nina Simones My baby just cares for me (1987) aan de dag legde heeft daarmee het onderspit gedelfd — wat veel zegt over het succes van Parks stijl, want Park en Lord hebben bij Chicken run vanaf de allereerste fase als gelijkwaardige partners samengewerkt. Zelfs tijdens het uiteindelijke regisseren was het duo volstrekt in evenwicht. Lord: "We hebben de film eigenlijk exact door tweeën gedeeld: de ene helft van de scènes was voor Nick, de andere helft voor mij. Wie uiteindelijk welke scène heeft geregisseerd zouden we achteraf soms niet eens meer kunnen zeggen — zo gelijkgestemd waren we."
Dat Parks hand in heel Chicken run zichtbaar is — die gelijkgestemdheid ter kennisgeving aangenomen — komt omdat zijn stijl zo perfect lijkt te passen bij het materiaal. Om goed te kunnen animeren moet klei stug zijn, zoals ook Lord benadrukt: "Als we in het buitenland zijn is een van de eerste dingen die we doen: kleurenklei kopen. Om te zien wat de kwaliteit is. Meestal is het te zacht, te crèmig. Voor de Aardman-films hebben we onze eigen mengel: de Aardman-mix. Hele stevige, nauwelijks meegevende plasticine, die na elke bewerking precies in de stand blijft staan die je erin hebt aangebracht." Belangrijk, want stel je voor dat je de camera net een beeldje wil laten nemen en een wenkbrauw zakt in.
Die noodzakelijke stevigheid van het materiaal maakt een extreem vloeiende, overdreven expressie (zoals je die van bijvoorbeeld Disney-tekenfilms gewend bent) onmogelijk. Maar dat is bij de 'deadpan' (gortdroge, uitgestreken) Engelse Park-humor ook helemaal niet nodig, ongewenst zelfs. "Als we één ding buiten de deur hebben proberen te houden is het Amerikaans sentiment", is Parks antwoord op de vraag of de Amerikanen van DreamWorks nog invloed hebben gehad op de film. En daarin zijn ze geslaagd: alles is understated, en een ironische, boze, vertwijfelde, paniekerige blik van een kip wordt met één miniem beweginkje van een wenkbrauw opmerkelijk doeltreffend bewerkstelligd. Op de vraag of klei het materiaal bij uitsek van het understatement is, antwoorden Park en Lord dan ook met een volmondig: "Exactly."

Hilarisch
Maar er is nog iets met die Aardmanklei. Al vanaf Parks korte film Creature comforts (1990) was Aardman er briljant in: het laten samengaan van animatie en geluid. In Creature comforts zijn (bewerkte) interviews te horen van buitenlanders die vertellen over hun leven in Engeland. Met deze stemmen heeft Park een film gemaakt over dieren in een dierentuin, die hun hart luchten over hun bestaan aldaar. Het samengaan van volstrekt natuurlijk, documentair klinkend stemmenmateriaal met iets in wezen kunstmatigs als animatie werkt magisch — en heeft een hilarisch resultaat. En niet voor niets noemt Park een van de dieren uit Creature comforts als hem wordt gevraagd aan welke pop hij de beste animatieherinneringen heeft. "De zwarte jaguar", vertelt hij, "ging zo soepel, zo natuurlijk — alsof ik hem niets hoefde te vertellen."
Het geheim is: Aardman-animatoren laten zich tijdens het animeren daadwerkelijk inspireren door de stemmen. Belangrijk daarbij is dat, zoals ook Lord vertelt, het bij klei-animatie mogelijk is enigszins te improviseren tijdens het animeren. Het is niet, zoals bij getekende animatie, het botweg achter elkaar leggen van de al gemaakte tekeningen, maar, hoezeer de actie grotendeels ook al vastligt, het ter plekke bedenken van een expressie, een emotie. Animatoren 'acteren' in feite middels hun poppen de gezichtsuitdrukking die bij de desbetreffende (al opgenomen) stem hoort. En omdat je met het 'beeld voor beeld'-procédé zo nauwkeurig te werk kan gaan, kunnen de Aardman-animatoren zich bij elke stembuiging afvragen wat hierbij de gewenste mimiek is.
En daar begin de lol. De manier waarop het dommige kipje Babs even opzij kijkt wanneer ze zegt: "Dat is een goed idee." De manier waarop de moedige hoofdrolkip Ginger ironie in haar wenkbrauwen legt wanneer ze haan Rocky ernstig toespreekt. Of de jaguar uit Creature comforts, die wat hautain en verveeld kijkt terwijl hij iets serieus vertelt. Het is het verbeelden van de stemmen, maar tegelijkertijd soms ook een commentaar erop en een overdrijving ervan. Het werkt bijzonder geestig, en het animatieplezier spat ervan af. "Mensen zeggen dat je zeker veel geduld moet hebben voor animatie", ruimt Park dan ook een hardnekkig misverstand uit de weg, "maar dat is helemaal niet het geval. Ik ben helemaal niet geduldig. Als je animeert, is alles contant in beweging. Het gaat vooruit."

Chris Buurtop
CHICKEN RUN

September 2000 #214

Productie
Nick Park
Peter Lord
David Sproxton
Regie
Nick Park
Peter Lord
Scenario
Karey Kirkpatrick
Camera
Dave Alex Riddett
Montage
Mark Solomon
Art direction
Phil Lewis
Muziek
John Powell
Met de stemmen van
Mel Gibson
Miranda Richardson
Julia Sawalha
Jane Horrocks
Imelda Staunton

Kleur, 90 minuten

Distributie
A-Film Distribution
Te zien
vanaf 14 september

Titelindex


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ1&


C

C'EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
C'EST DÉJÀ L'ÉTÉ
C'est la vie!
C'EST PAS MOI, JE LE JURE!
C'EST QUOI LA VIE?
C.R.A.Z.Y.
ÇA COMMENCE AUJOURD'HUI
CABIN FEVER
The Cabin in the Woods
CABLE GUY
CACHÉ
CACHORRO
CADILLAC GIRLS
Caesar Must Die
Cafard
Café de Flore
CAFE DE LOS MAESTROS
CAFÉ FLESH
Café Society
IL CAIMANO
Câini
CAIRO TIME
A CAIXA
The Cakemaker
CALENDAR
CALENDAR GIRLS
CALIFORNIA DREAMIN' (ENDLESS)
CALIMUCHO
Call Girl
Call Me by Your Name
CALLE 54
EL CALLEJON DE LOS MILAGROS
CALLING E.T.
CALVAIRE
Calvary (Previously Unreleased)
Camille Claudel 1915
The Campaign
CAN'T U HEAR ME SINGIN'
CANADIEN BACON
CANDY (Christian Marquand)
CANDY (Neil Armfield)
EL CANT DELS OCELLS
LA CANTANTE DE TANGO
The Canyons
CAOS CALMO
CAÓTICA ANA
CAPITÃES DE ABRIL
Il capitale umano
CAPITALISM, A LOVE STORY
CAPOTE
Capsule (Imagine)
CAPTAIN ABU RAED
Captain America: Civil War
Captain America: The First Avenger 3D
Captain America: The Winter Soldier 3D
CAPTAIN CORELLI'S MANDOLIN
Captain Fantastic
Captain Phillips
Capture the Flag (Race naar de maan)
CAPTURING THE FRIEDMANS
CARAMEL
CARAVAGGIO
CAREER GIRLS
Cargo (Ben Howling, Yolanda Ramke)
CARGO (Clive Gordon)
CARGO 200
CARLA'S LIST
CARLA'S SONG
CARLITO'S WAY
CARMEN MEETS BORAT
CARMEN VAN HET NOORDEN
Carnage
Carnival
CARNIVÀLE
Carnotstraat 17
CARO DIARIO
Carol
Carrie
CARRIERS
CARRINGTON
CARS
Cars 2 (NL)
Cars 3
Cartas da guerra (Ivo Ferreira over)
CASA DE LAVA
CASA DE LOS BABYS
CASABLANCA
CASANEGRA
CASANOVA
CASE 39
CASHBACK
CASINO
CASINO ROYALE
CASPER
Casper & Emma
Casper & Emma de bergen in
Casper en Emma maken theater
Casper en Emma op safari
CASSANDRA'S DREAM
Casse-tête chinois
CASSHERN
CAST AWAY
casting a glance
CASTINGX
THE CASTLE
THE CAT IN THE HAT
THE CAT RETURNS
Catacombe
Catch 44
CATCH A FIRE
CATCH ME IF YOU CAN
CATERINA VA IN CITTÀ
CATFISH
CATS & DOGS: DE WRAAK VAN KITTY GALORE
CATWOMAN
CAVALE
Cave of Forgotten Dreams
The cave of the yellow dog (Byambasuren Davaa over)
CECIL B. DEMENTED
CELEBRITY
DE CELESTIJNSE BELOFTE
CELIA
THE CELL
CELL 211
CELLULAR
THE CELLULOID CLOSET
CELOS
THE CEMENT GARDEN
Cemetery of Splendour
LES CENT ET UNE NUITS
Centaur
CENTER STAGE
CENTRAL DO BRASIL
Central Intelligence
CENTURION
LA CÉRÉMONIE
Certain Women (Previously Unreleased)
CÉSAR ET ROSALIE
Cézanne et moi
La ch'tite famille
CHACUN CHERCHE SON CHAT
CHACUN SON CINÉMA
CHAIN REACTION
CHALET GIRL
CHALK
CHAMANKA
THE CHAMBER
LA CHAMBRE DES OFFICIERS
LA CHAMBRE VERTE
La Chana
CHANDNI CHOWK TO CHINA
The Change-up
CHANGELING
CHANGING LANES
CHAOS (Coline Serreau)
CHAOS (Tony Giglio)
Chapiteau Show
CHAPLIN
Chappie
CHARACHAR
CHARADE
CHARLES CHAPLIN DVD-BOX
CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY
Charlie en Hannah gaan uit
CHARLIE ST. CLOUD
CHARLIE WILSON'S WAR
CHARLIE'S ANGELS (2000)
CHARLIE'S ANGELS: FULL THROTTLE
Charlie's Country
CHARLOTTE GRAY
CHARLOTTE'S WEB
THE CHASE
THE CHASER
CHASERS
CHASING AMY
CHASING LIBERTY
Chasing Mavericks
CHASING SLEEP
LA CHASSE AUX PAPILLONS
THE CHATÊAU
Chavela
CHE PART 1 EN 2
CHE?
CHEAP LUDES
CHEAPER BY THE DOZEN
CHEAPER BY THE DOZEN 2
Check It
Cheerful Weather for the Wedding
Chef
LE CHÊNE
Cherchez Hortense
CHÉRI
The Chernobyl Diaries
CHERRY BLOSSOMS — HANAMI
CHERRY FALLS
Chevalier
Les chevaliers blancs
Les chevaux de Dieu
CHEVOLUTION
Chez nous (Lucas Belvaux over)
Chez nous (Tim Oliehoek)
Chi-Raq
LE CHIAVI DI CASA
CHICAGO
CHICKEN LITTLE
CHICKEN RUN
CHICKIES, BABIES AND WANNABEES
CHIKAMATSU MONOGATARI
Child 44
Child of God
Child's Pose
The Children Act
CHILDREN OF HEAVEN
THE CHILDREN OF HUANG SHI
CHILDREN OF MEN
CHILDREN OF NATURE
CHILL FACTOR
Het Chimpansee Complex
Chimpanzee
CHINA BLUE
CHINA STRIKE FORCE
China's Van Goghs
CHINATOWN
Chinatown (gerestaureerd)
CHINESE BOX
A CHINESE GHOST STORY: THE TSUI HARK ANIMATION
Chips
CHLOE
CHOCOLAT
CHOCOLATE
The Choice
CHOPPER
LES CHORISTES
Chorus
A CHRISTMAS CAROL
Christopher Robin
Chronic
Chronicle
CHRONICLE OF A DISAPPEARANCE
THE CHRONICLES OF NARNIA — THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE
THE CHRONICLES OF NARNIA: THE VOYAGE OF THE DAWN TREADER
CHRONICLES OF RIDDICK
CHUNGKING EXPRESS
CHUNHYANG
CHUTNEY POPCORN
EL CID, DE LEGENDE
CIDADE BAIXA
CIDADE DE DEUS (CITY OF GOD)
CIDADE DOS HOMENS
THE CIDER HOUSE RULES
Le Ciel Flamand
EL CIELO GIRA
EL CIELO, LA TIERRA Y LA LLUVIA
LA CIÉNAGA
Cigán/The Garden
Cinderella
CINDERELLA MAN
A CINDERELLA STORY
CINÉMA INVISIBLE
CINEMA, ASPIRINES AND VULTURES
La cinquième saison
THE CIRCLE (Jafar Panahi)
The Circle (James Ponsoldt)
CIRCLE OF FRIENDS
Circumstance
CIRCUS
CIRKELIENTJE
Cirkus Columbia
CIRQUE DU FREAK: THE VAMPIRE'S ASSISTANT
CITIZEN KANE
CITIZEN RUTH
Citizenfour
CITY BY THE SEA
CITY HALL
CITY OF ANGELS
CITY OF EMBER
CITY OF GHOSTS (Matt Dillon)
CITY OF INDUSTRY
CITY OF JOY
THE CITY OF LOST CHILDREN
City of Violence
El ciudadano ilustre
A civil action
THE CLAIM
CLAIRE DOLAN
El Clan
Clash
CLASH OF THE TITANS 3D
CLAUDE CHABROL COLLECTIE
CLAUS, OP HANDEN GEDRAGEN
CLEAN
CLEAN, SHAVEN
The Cleaners
CLEAR AND PRESENT DANGER
THE CLEARING
CLERKS II: PASSION OF THE CLERKS
CLICK
THE CLIENT
CLIFFHANGER
Cloaca
CLOCKERS
CLOCKSTOPPERS
Cloclo
CLOSE TO HOME
CLOSER
CLOSING THE RING
Cloud Atlas
Clouds of Sils Maria
CLOVERFIELD
El Club (Pablo Larraín over)
Club Sándwich
De club van Sinterklaas & de pietenschool
De club van Sinterklaas & de verdwenen schoentjes
De club van Sinterklaas & geblaf op de pakjesboot
De club van Sinterklaas & het geheim van de speelgoeddokter
De Club van Sinterklaas & het pratende paard
CLUB ZEUS
CLUELESS
COACH CARTER
Cobain
COBB
COCKFIGHTER
Coco
COCO AVANT CHANEL
COCO CHANEL & IGOR STRAVINSKY
CODE 46
Code Blue
CODE INCONNU
Code M
COFFEE AND CIGARETTES
Cold Breezes
COLD COMFORT FARM
COLD FEVER
The Cold Light of Day (Mabrouk El Mechri)
THE COLD LIGHT OF DAY (Rudolf van den Berg)
COLD SOULS
COLLATERAL
Collateral Beauty
COLLATERAL DAMAGE
LE COLLIER PERDU DE LA COLOMBE
Colombiana
COLOR OF NIGHT
Il colore nascosto delle cose (Silvio Soldini over)
COLPO DI LUNA
COMANDANTE
COMBAT SHOCK
Les combattants
A COMÉDIA DE DEUS
COMEDIAN HARMONISTS
Coming Home
Comme un chef
Comme un homme
COMME UNE IMAGE
LA COMMUNE
The Commuter
COMO AGUA PARA CHOCOLATE
THE COMPANY
COMPANY MAN
The Company Men
Company Orheim
The Company You Keep
COMPASSIONATE SEX
Complete Unknown
The Complex
Compostella
Computer Chess
LA COMUNIDAD
CON AIR
Conan The Barbarian 3D
LE CONCERT
THE CONCIERGE
Concussion
CONDUCTING MAHLER
CONFESSION, FROM THE COMMANDER'S DIARY
Le confessioni
CONFESSIONS OF A DANGEROUS MIND
CONFESSIONS OF A SHOPAHOLIC
CONFESSIONS OF A TEENAGE DRAMA QUEEN
CONFIDENCE
CONFIDENCES TROP INTIMES
CONFITUUR
Il conformista (Thuiskijken)
CONGO
CONGORAMA
The Congress
The Conjuring
The Conjuring 2
CONNY & CARLA
La conquête
LE CONSEGUENZE DELL'AMORE
CONSENTING ADULTS
CONSPIRACY THEORIE
The Conspirator
CONSPIRATORS OF PLEASURE
THE CONSTANT GARDENER
CONSTANTINE
CONTACT
Contagion
CONTAINER
CONTE D'AUTOMNE
CONTE D'ÉTÉ
CONTE D'HIVER
UN CONTE DE NOËL
THE CONTENDER
Contraband
CONTRACORRIENTE
CONTRE TOI
CONTROL
LES CONVOYEURS ATTENDENT
COOKIE'S FORTUNE
COOL
COOL & CRAZY
Cool Girls
COOL RUNNINGS
THE COOLER
COP LAND
COPACABANA
COPIE CONFORME
COPS VS. THUGS (KENKEI TAI SOSHIKI BORYOKU)
COPYCAT
COPYING BEETHOVEN
CORAJE
CORALINE EN DE GEHEIME DEUR
CORDERO DE DIOS (LAMB OF GOD)
THE CORE
Corman's World: Exploits of a Hollywood Rebel
Corn Island
Cornelis
CORPSE BRIDE
THE CORRIDOR
CORRINA, CORRINA
THE CORRUPTOR
Corta
CORTO MALTESE: LA COUR SECRÈTE DES ARCANES
COSAVOGLIODIPIÙ
Cosmopolis
COSTA BRAVA
COSTA!
A COUCH IN NEW YORK
The Counselor
THE COUNT OF MONTE CRISTO
Countdown to Zero
COUNTERPARTS (GEGENÜBER)
THE COUNTRY TEACHER
LE COUPERET
UN COUPLE EPATANT
COUPLES RETREAT
COURAGE UNDER FIRE
COURTING COURTNEY
COUSIN BETTE
THE COVE
COWBOY BEBOP: THE MOVIE
THE COWBOY WAY
Les cowboys
Cowboys & Aliens
COWBOYS IN KOSOVO
CQ
Crab Trap
CRADLE 2 THE GRAVE
THE CRAFT
CRANK
CRASH (David Cronenberg)
CRASH (Paul Haggis)
THE CRAZIES
Crazy (Workshop Filmkritiek)
CRAZY HEART
CRAZY IN ALABAMA
Crazy Rich Asians
Crazy, Stupid, Love
CRAZY/BEAUTIFUL
CREATION
Creative Control
Creed
CREEP
CREMASTER MARATHON
CREPUSCULE
CRIME D'AMOUR
EL CRIMEN DEL PADRE AMARO
CRIMEN FERPECTO
CRIMES OF THE FUTURE
Criminal
Criminal Activities
CRIMSON GOLD
Crimson Peak
CRIMSON RIVERS 2
CRIMSON TIDE
LA CRISE
CRITICAL DECISION
CROCODILE DUNDEE IN LOS ANGELES
Les croix de bois
CRÓNICA DE UNA FUGA
CRONICAS
CRONOS
The Croods
CROOKLYN
CROSS FATE
THE CROSSING
THE CROSSING GUARD
CROSSING OVER
CROSSING THE BRIDGE: THE SOUND OF ISTANBUL
CROSSROADS
CROUCHING TIGER, HIDDEN DRAGON
THE CROW
THE CROW: CITY OF ANGELS
THE CRUCIBLE
The Crucifixion
CRUEL INTENTIONS
Crulic: The Path to Beyond
CRUMB
CRUSH
THE CRUSH
CRUSH PROOF
LA CRUZ
CRYING FREEMAN
THE CRYING GAME
CUBA FELIZ
Cuban Fury
THE CUP
CURDLED
THE CURE
CURE & PULSE
Cure for Pain
A Cure for Wellness
CURFEW
THE CURIOUS CASE OF BENJAMIN BUTTON
CURSE OF THE GOLDEN FLOWER
THE CURSE OF THE JADE SCORPION
CURSED
EL CUSTODIO
CUTTHROAT ISLAND
THE CUTTING EDGE
CYCLO
CYPHER
CYRUS